Monumentul cavaleriei din Copou

statuia - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie, operă a sculptorului Ioan C. Dimitriu-Bîrlad, a fost inaugurată în 1927, în aceeași zi cu statuia României Mari; cavaleriștii acestei divizii s-au acoperit de nepieritoare glorie în eroica șarjă de la Prunaru, în primul război mondial; numele luptelor ce au fost martelate erau - se zice - Nistru și Tisa - Budapesta (erau scrise pe părțile laterale ale monumentului)
statuia - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie - foto mai 2008
statuia - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie
ușa mausoleului eroilor Diviziei 2 Cavalerie; în criptă se află plăci de marmură cu numele eroilor diviziei căzuți în război
basorelief pe soclul statuii - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie, reprezentînd un moment al luptelor de la Măgheruș sau de la Oituz, unde cavaleriștii au luptat descălecați
basorelief pe soclul statuii - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie, reprezentînd un moment al eroicei șarje de la Prunaru din 27 noiembrie 1916, stil nou

Satul Prunaru, aflat pe șoseaua Alexandria - București, fusese ocupat de germani, astfel retragerea trupelor române fiind periclitată. Atacurile îndîrjite ale infanteriei noastre asupra inamicului nu au reușit să-l alunge din localitate. S-a cerut atunci intervenția cavaleriei. Trei escadroane ale Regimentul 2 Roșiori s-au aliniat scară la scară și, cu ofițerii în frunte, au pornit în galop spre mitralierele germane ascunse în sat. Șarja de cavalerie a surprins inamicul, cîteva din rîndurile dușmanilor fiind zdrobite sub copitele cailor. În cele din urmă inamicul mult superior numeric și ca armament a copleșit cu focul său pe bravii cavaleriști. În cele două ore de luptă regimentul a pierdut două treimi din cei 360 de soldați și aproape toți ofițerii, dar eroica jertfă nu a fost zadarnică, ea acordînd trupelor române răgazul necesar pentru retragerea spre nord.

basorelief pe soclul statuii - mausoleu a eroilor Diviziei 2 Cavalerie, reprezentînd forțarea Tisei în anul 1919 (al patrulea basorelief nu mai există azi - se spune că reprezenta o scenă din luptele purtate pentru apărarea graniței de pe Nistru, graniță atacată de trupele bolșevice în anul 1919)
inscripție în partea din spate a soclului, amintind de participarea soldaților Diviziei 2 cavalerie la luptele de la Măgheruș; deasupra vedem și unde a fost turnată statuia: Executat în fabrica „Unirea” M. Ionescu - Iași - 1926
placa memorială de pe laterala dinspre deal a soclului:

Divizia 2a Cavalerie
recunoscătoare acelor
cari s'au sacrificat
pentru țară în Răsboiul
Întregirei Neamului
1916 - 1919
placa memorială de pe laterala dinspre vale a soclului:

În anul 1927
sub glorioasa domnie
a
M.S. REGELUI
FERDINAND I


urmă de glonț pe soclu, din războiul doi mondial
spadă ce ornamentează soclul statuii