Imagini din Copou

rondul de la agronomie, cu strada spre Breazu - februarie 2007
Copoul, văzut de la rondul de la agronomie - februarie 2007
zeița Atena cu coif și cu suliță, basorelief pe peretele unei vile din Copou
statuia lui Mihai Viteazul din Copou - 31.01.2007
în Copou
tramvaiul nr.1 în Copou; circulă duminica și în zilele de sărbătoare
tribuna oficială a stadionului Emil Alexandrescu din Copou (pe care joacă echipa de fotbal Politehnica Iași) - se vede unul din stîlpii nocturnei, instalată în 2006 - 31.01.2007
stadionul Emil Alexandrescu din Copou, pe care joacă echipa de fotbal Politehnica Iași - Începe meciul cu Dinamo! Haide Iașu'!
stadionul Emil Alexandrescu din Copou, pe care joacă echipa de fotbal Politehnica Iași (imagine de la meciul cu Dinamo din campionatul 2006-2007)
stadionul Emil Alexandrescu din Copou, la meciul cu Dinamo
fostul cinematograf Copou (azi e restaurant)
reședința de la Iași a regelui Carol I (mai jos de Parcul Copou)
Camera de comerț și restaurantul La boieri
Centrul cultural german Goethe
desene pe peretele casei vecine cu Centrul cultural german - 2007
desene pe peretele casei vecine cu Centrul cultural german - 2007
desene cu cretă pe asfalt, în Copou - primăvara 2008
casă cu inscripții în limba latină, în Copou - primăvara 2008
Gheorghe Asachi, basorelief pe peretele casei sale,
aflată pe strada Gheorghe Asachi (evident!)

În această casă construită
după planurile sale a locuit
GHEORGHE ASACHI
1788 - 1869
personalitate de seamă
a culturii române
placă de marmură pe clădirea din care a emis Radio Moldova (azi, Radio Iași)

"În această casă, unde
în timpul primului
război mondial marele
om politic Ion I.C.
Brătianu a lucrat
pentru România Mare
s-au inaugurat la
2 noiembrie 1941
emisiunile postului
de radio Moldova"
2 noiembrie 1991
clădirea din care a emis Radio Moldova începînd din 1941, pe strada Lascăr Catargiu
Corpul C al Politehnicii - primăvara 2008
placă memorială pe casa în care s-a născut Emil Racoviță, pe strada Lascăr Catargiu - primăvara 2008

În această casă s-a născut
marele biolog romîn
EMIL RACOVIȚĂ
1868 - 1947
explorator în Antarctica
întemeietorul speologiei
precursorul ocrotirii naturii

soc. de șt. naturale și geografie a RPR Filiala Iași
volută de fontă montată lîngă stîlpul porții clădirii TVR Iași (clădire cumpărată în anul 1919 de Olga Sturza pentru Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române), pe strada Lascăr Catargiu nr. 33; pe vremuri această piesă de metal avea un rol practic, îndepărtînd roțile căruțelor de perete, astfel încît osia căruței să nu zgîrie stîlpul
școala Kogălniceanu, pe strada Lascăr Catargiu
placă memorială pe peretele școlii Mihail Kogălniceanu, pe strada Lascăr Catargiu:

În această școală, între 1919 - 1922, și-a
început drumul spre știință GEORGE EMIL
PALADE, medic de origine română, născut la
Iași, pe stradela Sărăriei, la 19.XI.1912.

Descoperirile sale reprezintă eforturile
susținute în domeniul cercetării fundamentale
în biologie și medicină, eforturi apreciate de
Comunitatea științifică internațională, prin
acordarea în 1974 a Premiului Nobel, ceea ce
conferă un prestigiu strălucit științei și culturii

românești.
pasajul prin Copou (Casa Ror)
clădirea fostului Liceu Militar "General de divizie G.V. Macarovici"
placă memorială în fața fostului Liceu Militar