imagini de la Universitate

intrare în Universitatea Alexandru Ioan Cuza; în față, statuia lui A.D. Xenopol
intrarea principală în Universitate
intrarea principală în Universitate, noaptea, septembrie 2007
Universitatea, noaptea, septembrie 2007
friză în stînga plăcii pe care scrie UNIVERSITATEA; după părerea mea, copilașii reprezintă meseriile studiate la universitate: istorie (bustul lui Herodot și pergament), litere (carte), geografie (ochean, glob pămîntesc), pictură
friză în dreapta plăcii pe care scrie UNIVERSITATEA; după părerea mea, copilașii reprezintă meseriile studiate la universitate: inginerie (ciocan), chimie (retorta)
friză; după părerea mea, copilașii reprezintă meseriile studiate la universitate: zoologie (o pasăre împăiată), chimie (retorta), litere (carte), filozofie (bufnița, simbolul zeiței Atena și al înțelepciunii)
leul din stînga intrării principale, ținînd un pergament cu inscripția OMNES IN UNO; pe placa memorială scrie "OMNES IN UNO / PATRIA LABOR FIDES / RATIO ET HUMANITAS / 26 octombrie 2007 / RECTOR Prof.dr. DUMITRU OPREA"; - 29 august 2007
leul din dreapta intrării, ținînd un pergament cu inscripția PATRIA LABOR FIDES (statuile leilor au fost instalate în 2007)
statuie pe cornișa universității (cea mai din deal)
statui pe cornișa universității, deasupra intrării din vale
statuie pe cornișa universității (cea mai din vale)
corpul B al Universității Alexandru Ioan Cuza (pe vremuri, aici țineau ore și studenții de la Politehnică) - septembrie 2007
intrarea în corpul B al Universității Alexandru Ioan Cuza (pe vremuri, aici țineau ore și studenții de la Politehnică) - septembrie 2007
parcul din fața corpului B al Universității, cu bazinele și statuile - septembrie 2007
corpul A al Universității, văzut din parcul din fața corpului B - septembrie 2007
Casa de asigurări de sănătate, un pic mai sus de Corpul B
intrarea din spate a Corpului B, cu scările - septembrie 2007
cruce de lemn ridicată în 1998; Pe soclu: Trecută prin foc și prin sabie, / Furată, trădată mereu, / Ești floare de foc, Basarabie, / Ești lacrima Neamului meu. La 80 de ani de la Unire / Fiii tăi / NU TE UITĂ!
Cele patru versuri reprezintă ultima strofă a poeziei "Basarabia" a poetului Dumitru Matcovschi.
Filiala Academiei Române, mai jos de Corpul B - august 2007
Casa Universitarilor, mai jos de Universitate - august 2007
corpul D al universității, fosta Școala Normală de Fete - august 2007