medalioanele de la Universitate

Alexandru Ioan Cuza; lucrare semnată D. Tronescu 1896
Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei între 1849 și 1856; în timpul domniei acestuia a intrat în vigoare (în 1851) "Așezămîntul pentru reorganizarea învățăturilor publice în Principatul Moldovei" iar în 1856 a fost înființată Facultatea de Drept din Iași; lucrare semnată D. Tronescu 1896
Veniamin Costachi (1768-1846), mitropolit al Moldovei între 1803-1808 și 1812-1842, a întemeiat în 1803 Seminarul de la Socola; lucrare semnată D. Tronescu 1896
Mitropolitul Moldovei Dosoftei (1624-1693); creatorul poeziei românești culte prin "Psaltirea pre versuri întocmită", a promovat introducerea limbii române în biserică; lucrare semnată I. Georgescu
August Treboniu Laurian (1810-1881), unul din conducătorii revoluției de la 1848 din Transilvania, lingvist, istoric și academician român; lucrare semnată I. Georgescu
Mihail Sturza, domn al Moldovei între 1834 și 1849; în timpul domniei sale, în 1835, a fost înființată Academia Mihăileană, iar în 1841 Școala de arte și meserii; lucrare semnată I. Georgescu
Matei Basarab, domnul Țării Românești (1632-1654); în timpul domniei sale s-a tipărit în Valahia prima carte în română (la Govora)
Vasile Alecsandri (1821-1890)
cronicarul Miron Costin
Gheorghe Asachi (1788-1869), întemeietorul învătămîntului, presei scrise și teatrului românesc în Moldova
Vasile Lupu, domnitor al Moldovei între 1634 și 1653; în timpul domniei acestuia, în 1640, a fost înființat Colegiul din Iași, condus de Sofronie Poceațki (fost rector la Colegiul din Kiev)
Mihail Kogălniceanu
Radu Cernătescu (1894-1958), chimist, profesor universitar și academician ieșean; lucrare semnată C.I. Stănescu
Alexandru Philippide (1859-1933), lingvist și filolog, întemeietorul școlii lingvistice ieșene
Ioan Cantacuzino (1863-1934), medic și bacteriolog român
Alexandru D. Xenopol (1847-1920), profesor, istoric și filozof, membru al Societății Junimea; lucrare semnată C. Grosu
Petru Poni (1841-1925), chimist, mineralog și profesor ieșean
Costache Negruzzi (1808-1868), scriitor și academician
Dimitrie Cantemir; lucrare semnată C. Grosu
Mihai Eminescu
Ion Creangă
Grigore Cobălcescu (1831-1892), geolog și paleontolog, profesor la Iași; autorul primei lucrări românești de geologie, "Calcarul de la Răpidea", în 1862
Garabet Ibrăileanu (1871-1936), critic și istoric literar, profesor la Iași
George Enescu