Înapoi
100 lei argint 2015 - Grigore Vieru - 80 de ani de la naștere
Înainte
37 mm diametru, 31.1 g, 99.9% argint, margine cu zimți
anul 2015, REPUBLICA MOLDOVA, stema Republicii Moldova, în exergă linie orizontală și valoarea nominală 100 LEI
o imagine a lui Grigore Vieru, o pană de scris și trei cărți, cea de deasupra fiind deschisă; în stînga-sus anii 1935 și 2009 scriși sub formă de fracție, în exergă GRIGORE VIERU

Data emisiunii: 2 noiembrie 2015

Tiraj: 1000 de monede


Moneda face parte din seria Personalități.

Pe cele două pagini ale cărții de pe revers (carte lăsată, în mod intenționat, deschisă) pare a fi scrisă, de însăși mîna poetului, poezia Făptura mamei:


Ușoară, maică, ușoară,
C-ai putea să mergi călcând
Pe semințele ce zboară
Între ceruri și pământ.

În priviri cu-n fel de teamă,
Fericită totuși ești -
Iarba știe cum te cheamă,
Steaua știe ce gândești.

Semnătura poetului este clar vizibilă pe ultimul rînd al paginii din dreapta.

    

Certificatul monedei

Certificatul monedei poartă un text de doar 10 rînduri, dar plin de semnificații:
<<Grigore Vieru (1935-2009) - poetul național al tuturor românilor, simbol al rezistenței și continuității prin cultură a spiritului românesc în spațiul unitar al poporului nostru de pe cele două maluri ale Prutului. Ne-a lăsat o operă monumentală, de o muzicalitate și frumusețe rară, în care oricine își poate regăsi sensibilitatea pentru valorile sacre - mama, dorul, baștina, dragostea și izvorul.
... „Fac parte din elită, prin faptul că vorbesc, gândesc și simt românește”, „Vorbesc simplu pentru că nu am ce ascunde”.
Anul 2015 a fost declarat Anul - Grigore Vieru.>>

Grigore Vieru (1935-2009) - the national poet of all Romanians, symbol of resistance and continuity through culture of the Romanian spirit in the unitary space of our people on both sides of the Prut River. He left a monumental work of a rare musicality and beauty, allowing anyone to regain sensitivity for the sacred values - mother, longing, home, love and spring. ... "I belong to the elite because I speak, think and feel Romanian", "I speak in a simple way because I have nothing to hide". 2015 was declared the Year of Grigore Vieru.


Înapoi la pagina de selecție!