Este prezentă în imagini de calitate practic întreaga
                   numismatică românească.
Înapoi
10 lei 2009 - Uniunea Economică și Monetară Europeană
Înainte
Uniunea Economică și Monetară Europeană - 10 ani de la înființare - 10 lei 2009 Uniunea Economică și Monetară Europeană - 10 ani de la înființare - 10 lei 2009
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine cu zimți
Avers: valoarea nominală 10 LEI, pe o bandă orizontală mată harta Uniunii Europene pe care țările ce folosesc moneda euro au suprafața de asemenea mată, ROMANIA și stema României, inscripția UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA
Revers: inscripția "10 ANI - UEM 1999 - 2009", pe o bandă orizontală mată un contur de monedă antică și un desen reprezentînd un om ce ține cu mîna stîngă un €, simbolul monedei euro

Data emisiunii: 16 ianuarie 2009

Tiraj: 1.000 de piese


Imaginile monedei sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim. Aceste imagini, asemeni tuturor celorlalte poze de pe site-ul Romanian coins / Monede românești, nu pot fi folosite sub nici un motiv pentru a ilustra licitații sau vînzări și nici nu pot fi afișate pe altă pagină de internet fără acordul proprietarului.

Despre monedă

Desenul de pe revers este opera sculptorului grec George Stamatopoulos. Desenul apare pe monedele aniversare de 2 euro ce au fost emise în 2009 de fiecare din statele membre ale UEM, și a fost ales în urma unui vot public desfășurat pe internet.

 

După unele interpretări (pliantul monedei și unele pagini web) desenul reversului ar vrea să reprezinte "lunga istorie a comerțului, începînd de la troc și pînă la euro". Conturul neregulat ar putea sugera o monedă antică, iar desenul în stilul unui copil mic ar putea trimite la faptul că euro este o monedă aflată încă la început de drum. Putem accepta că împreună cele două elemente reprezintă istoria monedei de la începuturi pînă în prezent. Dar care este legătura cu trocul nu am înțeles încă.

Adăugare, ianuarie 2010. O posibilă explicație pentru "lunga istorie a comerțului, începînd de la troc și pînă la euro": omul ține în mînă un băț, care materializează bara de sus de la simbolul euro. Este vorba despre un băț de păstor, pentru mînat turmele. După cum se știe, înainte de apariția monedelor și a obiectelor premonetare a fost o perioadă în care bunurile se măsurau în animale domestice, îndeosebi în vite; bățul păstorului simbolizează animalele folosite pentru troc. Mai trebuie amintit aici că pecunia era denumirea dată de romani monedei în general, provenind din cuvîntul pecus însemnînd turme.

Utilizarea animalelor ca echivalent al valorii era întîlnită și acum cîteva zeci de ani la unele triburi din Africa neagră, după mărturia lui André Gide, scriitor francez laureat al Premiului Nobel pentru literatură. În cartea "Călătorie în Congo. Note de drum" publicată în anul 1927 (ediția românească: Editura Univers, București, 1971) citim: "E adevărat, ne spune infirmierul, că albul plătește mult mai ieftin decît indigenul iezii și puii - în orice caz decît ar plăti indigenul, căci acesta nu cumpără niciodată nici iezi, nici pui, sau cel puțin nu-i consumă niciodată, aproape niciodată. (După cum nu mănîncă nici ouă. Cel mult dă copiilor ouăle stricate - cît despre celelalte, cele pe care nu le-a pus sub cloșcă, le rezervă pentru călătorii albi.) Iezii și puii sînt obiecte de schimb. Pînă foarte recent, în zilele noastre chiar, moneda o constituie fierul de lance, pe care negrii îl confecționează singuri și pe care îl evaluează la cinci franci bucata. Un ied valorează cît patru sau cinci fiare de lance. Cumperi o femeie cu lănci, fie cu iezi (de la zece la cincizeci de fiare de lance, adică de la cincizeci la două sute cincizeci de franci.)"

Monede cu harta Uniunii Europene

Această piesă este a treia monedă ce prezintă harta Uniunii Europene, după 500 lei 2007 - aderarea României la UE și 10 lei 2007 - a 50-a aniversare a Tratatului de la Roma. Deja avem destule piese cu harta UE. Sperăm că în viitor BNR va da dovadă de mai multă creativitate și originalitate și va utiliza alte elemente de design pentru monedele omagiale.


Înapoi la pagina de selecție!