Înapoi
10 lei 2012 - Ministerul Afacerilor Externe - 150 de ani de la înființare
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: anul 2012, stema României, ROMANIA, valoarea nominală 10 LEI, în stînga bustul lui Apostol Arsache, în dreapta bustul lui Alexandru Ioan Cuza, purtînd inscripțiile APOSTOL ARSACHE și ALEXANDRU IOAN CUZA
Revers: imaginea Palatului Sturdza, în care a funcționat o perioadă Ministerul Afacerilor Externe, deviza latină folosită de minister - SEMPER FIDELIS PATRIAE (însemnînd ÎNTOTDEAUNA CREDINCIOS PATRIEI; adoptată în anul 2010, cînd ministru era domnul Teodor Baconschi) și inscripția MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 150 ANI

Data emisiunii: 23 aprilie 2012

Tiraj: 500 de monede


Despre Apostol Arsache, primul ministru de externe al României

Apostol Arsache (1792–1874) s-a născut în Epir, în satul Hotahova. În 1804 a plecat la studii la Viena. Și-a luat doctoratul în medicină la Halle (în Saxonia), unde era numit Apostolus Arsaky, fiind considerat „epirot”. Lucrarea sa, scrisă în limba latină, studiază creierul și măduva spinării la pești, și este accesibilă pe Google Books. Din 1814 s-a mutat la București, unde a profesat medicina. Era rudă cu familia Tositsa [3], despre care Ion Ghica scrie în [2]: <<Cuțovlahii, ajunși într-o condițiune mai înaltă, ca Sina, ca Tositza etc., se zic cei mai mulți greci, dar inima lor saltă ori de cîte ori ei aud vorbindu-se de români, de România și de limba românească, pe care ei o numesc „arămănească”.>>. Apostol era, deci, aromân.

Apostol Arsache a intrat in diplomația Valahiei încă din anul 1822, mai apoi participînd și la viața politică a principatului. Între 22 ianuarie și 24 iunie 1862 a fost ministru la Ministerul Afacerilor Străine (așa se numea pe atunci Ministerul Afacerilor Externe). Între 8 și 24 iunie 1862 Arsache a fost președinte ad interim al Consiliului de Miniștri (echivalent cu primul ministru; pe 8 iunie fusese asasinat Barbu Catargiu, fostul șef al guvernului). Arsache a fost și unul din marii filantropi care au ajutat bănește statul grec. Una din instituțiile de învățămînt pe care le-a sponsorizat cu generozitate poartă pînă azi numele său - Arsakeion.

Despre Palatul Sturdza

Palatul Sturdza a fost construit între anii 1898 și 1901 de arhitectul Iulius Reiniqke pentru Grigore Sturdza (1821 - 1901), fiul lui Mihail Sturdza, domn al Moldovei între 1834 și 1849. Grigore Sturdza a participat la Războiul Crimeei în armata turcă (numele său otoman fiind Muhlis Pașa). În 1859 a candidat la tronul Moldovei, iar apoi a făcut politică. La București s-a stabilit pe la 1879 [1]. În epocă era poreclit Beizadea Vițel (beizadea, fiindcă era fiu de domn). Grigore Sturdza avea o forță fizică impresionantă, și se spune că se antrena purtînd în spate un vițel, asemeni legendarului atlet grec Milon din Crotona - de aici venind a doua parte a poreclei.

După moartea prințului Sturdza palatul a devenit sediul Ministerului Afacerilor Externe. Din 1937 ministerul s-a mutat într-o clădire alăturată nouă - actualul Palat Victoria. Palatul a fost bombardat în timpul războiului și a fost demolat în anul 1946.

În epocă palatul Ministerului Afacerilor Externe nu era prea apreciat, reproșîndu-i-se în special amestecul de stiluri, ornamentația încărcată și turnulețele.

Bibliografie

1. Bacalbașa C., Bucureștii de altădată. Editura Eminescu, București, 1993.

2. Ghica I., Din vremea lui Caragea. Scrisori către Vasile Alecsandri. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1960.

3. Wikipedia, Apostolos Arsakis, mai 2012.


Înapoi la pagina de selecție!