Înapoi
10 lei 2016 - 150 de ani de la debutul lui Mihai Eminescu în revista Familia
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine cu zimți
Avers: valoarea nominală 10 LEI, stema României, ROMANIA, anul 2016, bustul și semnătura lui Mihai Eminescu, pe fundal un fragment din poezia „De-aș avea...”, cu care poetul a debutat în revista Familia din Pesta
Revers: fragment din gravura de pe frontispiciul revistei Familia, inscripția DEBUTUL LUI Mihai Eminescu IN REVISTA FAMILIA, anul 1866

Data emisiunii: 8 februarie 2016

Tiraj: 200 de monedeÎnapoi la pagina de selecție!