Cea mai bună sursă de informare, atît pentru numismați
          cît și pentru amatorii de monede românești!
Înapoi
2 lei 1881
Înainte
2 lei  1881 2 lei  1881
27 mm diametru, 10 g, argint 83.5%,
cupru 16.5%, margine cu zimți
valoarea nominală 2 LEI, ROMANIA, anul 1881, stema României, litera V (simbolul monetăriei din Viena) și spic de grîu, cerc perlat exterior
inscripția CAROL I DOMNUL ROMANIEI și efigia domnului spre stînga, cerc perlat exterior. Sub gît este scris numele gravorului, KULLRICH.

Tiraj: 1.150.000 piese

Imaginile monedei de argint necirculate de 2 lei 1881 de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului Radu Lissner.


În premieră absolută: o nouă variantă de 2 lei 1881 cu „riduri”, prezentă pe site prin amabilitatea domnului Radu Lissner.

Ridurile sînt similare cu cele ce apar pe 5 lei 1881 DOMN sau pe 100 lei 1943. Piesa prezintă 4 riduri, linii proeminente față de metalul din apropiere, perfect vizibile, datorate unor crestături în matriță. „Ridurile” sînt în ureche, în zona de maximă adîncime a monedei. E clar că nu este vorba de o eroare de batere.

Deoarece monedele de 2 lei 1881 au fost bătute în Austro-Ungaria, la Viena, s-ar putea trage concluzia c㠄moda ridurilor” ar fi venit la noi din Austria!

2 lei 1881 - varianta cu riduri

Moneda de mai jos face parte din colecția G.F., Germania.

2 lei  1881 2 lei  1881

În anul 1877, pe 9/21 mai, Adunarea Deputaților proclamă independența României față de Imperiul Otoman. Războiul de Independență se încheie în 1878, pe 23 ianuarie fiind semnat armistițiul ruso-româno-turc iar pe 19 februarie Tratatul de pace ruso-turc de la San-Stefano (azi localitatea Yeșilköy, în Turcia). Congresul de la Berlin din iunie 1878 revizuiește Tratatul de la San-Stefano, independența României fiind recunoscută.

Ca urmare a dobîndirii independenței, România ia măsuri pentru creșterea prestigiului țării în lume. Pe 9/21 septembrie 1879 principele Carol adoptă, pe baza propunerii Consiliului de Miniștri, titlul de "Alteță Regală". În octombrie Rusia recunoaște oficial independența României. Agențiile diplomatice românești de la Viena, Petersburg sau Belgrad sînt ridicate la rang de legație. Noi agenții și legații sînt înființate (Atena, Sofia, Bruxelles etc.). Pe 24 noiembrie 1979 Italia recunoaște independența României. Pe 9 februarie 1880 Germania, Anglia și Franța recunosc independența României, iar pe 11 februarie și Grecia. Ofensiva diplomatică românească a fost deosebit de spectaculoasă: trimisul diplomatic Sergiu Voinescu este primit pe 20 septembrie 1880 de împăratul Pedro al II-lea al Braziliei, căruia îi notifică independența României, iar la 5 noiembrie de secretarul de stat al SUA, în același scop. Pe 21 noiembrie 1880 prințul Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen devine moștenitor al tronului României, astfel succesiunea regelui Carol și viitorul dinastiei fondate de acesta fiind asigurate.

Pe 14/26 martie 1881 Parlamentul votează transformarea țării în regat. Încoronarea lui Carol ca rege al României are loc pe 10/22 mai.

Proclamarea regatului a fost marcată și prin materialul numismatic. Dacă la începutul anului au apărut piesele de 2 bani și de 5 lei bătute la București, precum și seria bătută la Viena, 50 bani, 1 leu și 2 lei, toate cu titlul DOMNUL, în partea a doua a anului apar piesele de 5 lei cu titlul REGE, în două modele, cu stema mică și cu inscripția ROMANIA sau cu stema mare, fără ROMANIA.


Înapoi la pagina de selecție!