Numai imagini de calitate și informații corecte!
Înapoi
50 bani 1997, 2003, 2005, 2008
Înainte
50 bani 1997 Republica Moldova 50 bani 1997 Republica Moldova
19 mm diametru, 3.1 g, alamă, margine cu zimți
valoarea nominală 50 BANI, anul 1997, frunze de viță de vie și ciorchini de struguri
stema Republicii Moldova, REPUBLICA MOLDOVA

Ar fi multe de spus despre cele două Moldove ale timpului nostru, despre cele ce azi le despart și despre cele ce i-au unit pe moldoveni chiar dinaintea întemeierii statului și au continuat să îi unească de-a lungul nefireștii lor despărțiri. Multe, dacă nu toate liniile definitorii ale specificului moldovenesc au rămas neclintite dincolo de răzlețirile pe care timpul le-a impus băștinașilor îndelung răbdători ai acestor părți ale Europei.

Această monedă, trebuie spus, superbă, ne prilejuiește atît o scurtă laudă pentru concepția și realizarea ei deosebită cît și un mic excurs atingător design-ului piesei și celor mai sus scrise ilustrat prin mici pasaje din lecturile noastre.

Dimitrie Cantemir ne scrie în Descrierea Moldovei despre băutura de temei a moldovenilor: este rodul ciorchinilor de strugure, pe care moneda moldovenească îi prezintă ca simboluri ale pămîntului moldovenesc, atît de bogat în vii. Moldovenii „De băutură nu au prea multă greață, dar nici nu-i sînt plecați peste măsură.” Iarna în special își încălzesc moldovenii mădularele cu vin, care este băutura lor de căpătîi: „Rachiul nu-l iubește nimeni, afară de oștean; ceilalți beau numai un pahar mic înainte de masă.”

Nicicum nu dorește Dimitrie Cantemir să arate că moldovenii se deosebesc de ceilalți români prin cultura băutului de vin, atîta că la ei aceasta este mai adîncă și mai prețuită în toate păturile sociale. Mai jos, și cu asta încheiem excursul, am citat un delicios pasaj al aceleiași lucrări ce reafirmă întîietate moldovenilor între români ca băutori de vin: „Odată s-a iscat sfadă dacă moldovenii sau valahii sînt cei mai mari bețivi. Cei ce se luaseră la sfadă au mers pe podul de la Focșani (la hotarul dintre Moldova și Valahia), unde atîta s-au sfădit amîndoi cu paharele pînă cînd valahul a căzut jos de prea mult vin ce băuse. Drept plată pentru izbînda lui moldoveanul a fost dăruit de domnie cu boieria.”

Legătura de mai jos conduce la una din piesele seriei de 250 de lei din 1939-1941, o altă frumoasă monedă românească împodobită cu ciorchini de struguri, 250 lei 1941 - TOTUL PENTRU TARA.


Republica Moldova (fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească) a devenit independentă în 1991 și a introdus propria valută în 1993. (În 1992 și începutul lui 1993 a folosit cupoane proprii, înainte de asta rubla-cupon.). Numele valutei Republicii Moldova este LEUL, egal cu o sută de BANI, exact ca și numele Valutei românești. Riguros spus, numele este LEU MOLDOVENESC - după cum observați, lîngă valoarea exprimată în LEI sau BANI se află un M de la moldovenesc. (Doar pe această monedă nu apare M-ul.) Culorile naționale ale Republicii Moldova sînt tot roșu, galben și albastru. Pentru o bună perioadă după independență, imnul Republicii Moldova a fost „Deșteaptă-te, române” ca și imnul României. Mai mult, seria de monezi introduse în 1993 poartă inițialele C.D. de la Constantin Dumitrescu, gravorul care realiza și monezile României în acea vreme. Puteți verifica uimitoarea similaritate a monogramelor celor două bănci naționale privind imaginile de mai jos.


Înapoi la pagina de selecție!