Înapoi
50 lei 2002 - primul parlament al României - 140 de ani - probă
Înainte
? mm, piesă octogonală, ? g, margine netedă
Avers: ROMANIA, anul 2002, stema României, un medalion circular cu stemele acolate ale Moldovei și Munteniei și cu inscripția XXIV·IANUAIU·DCCCLIX (24.01.'859, data alegerii lui Alexandru Ioan Cuza și ca domn al Valahiei), patru ornamente triunghiulare, valoarea nominală 50 LEI
Revers: Palatul Parlamentului (Casa Poporului), inscripțiile DESCHIDEREA PRIMULUI PARLAMENT AL ROMANIEI 24 IANUARIE 1862, „DEPUTATUL ESTE INVIOLABILU” și „ARTICOLULU XX ALU CONVENTII”, ultimele fiind separate printr-un ornament

Imaginile probei monetare de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator anonim.

Dimensiunile piesei ar putea fi similare cu cele ale pieselor deasemenea octogonale de 50 lei din 2001 - Pionieri ai aviației române. În anul 2012 BNR a emis o monedă omagială de argint pentru a marca 150 de ani de la unificarea parlamentelor Moldovei și Valahiei.

Despre medalia „Deputatul este inviolabil”

Medalia „Deputatul este inviolabil” a fost, se pare, emisă în anul 1859, după 24 ianuarie, dată la care Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Moldovei, a fost ales și ca domn al Valahiei. Una din fețele acestei medalii apare pe aversul probei. Inscripțiile din partea de jos a reversului monedei apar pe a doua față a medaliei.

Textul „DEPUTATUL ESTE INVIOLABILŬ” pare a fi extras din „ARTICOLULŬ XX ALŬ CONVENȚII”. Aici ar fi necesare cîteva observații. Convenția la care se face referire este „Convenția relativă la organizarea principatelor Moldovei și Valahiei” semnată de reprezentanții marilor puteri (Imperiul Francez, Imperiul Austriac, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Regatul Prusiei, Imperiul Rus, regatul Sardiniei și Imperiul Otoman) la Conferința de la Paris din anul 1858. Articolul XX al Convenției nu se referă însă la inviolabilitatea persoanei deputatului, ci la votarea legilor prezentate de domnitor către Adunare.

Convenția are însă atașată o anexă cuprinzînd 23 de „stipulații electorale”. Articolul XX al anexei are următoarea formă [1]: „Aucun membre de l'Assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ni poursuivi en matière pénale, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que l'Assemblée a autorisé la poursuite.”.

În traducere, articolul XX al anexei ar suna cam așa: „Nici un membru al Adunării nu poate, pe timpul duratei sesiunii, să fie arestat sau urmărit în materie penală, cu excepția cazului de flagrant delict, decît după ce Adunarea a autorizat urmărirea (judiciară).”.

După cum se observă, textul „deputatul este inviolabil” nu apare în această formă în documentul original, fiind de fapt doar un rezumat interpretativ al acestuia.

Bibliografie

1. ***, Annuaire diplomatique de l'Empire Français pou l'année 1859. Paris, 1859.


Înapoi la pagina de selecție!