Înapoi
50 lei 2004
380 ani de la nașterea mitropolitului Dosoftei
Înainte
30 mm diametru, 16.5 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 50 LEI, anul 2004 între două mici semne rombice, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
mitropolitul Dosoftei ținînd o cruce în mîna dreaptă și cîrja de episcop în stînga, inscripția MITROPOLITUL DOSOFTEI · 1624 - 1693 ·

Data emisiunii: 25 noiembrie 2004

Tiraj maxim: 500 de monede


Piesa este realizată la Monetăria Cehiei, avînd tirajul de 500 de exemplare. Mulțumim mult domnului Yu_L.Yan, care ne-a trimis imagini ale acestei monede.


Despre mitropolitul Moldovei Dosoftei

Numele de mirean al lui Dosoftei era Dimitrie Barila. Se trăgea din familia macedoromână Papară din Liov. Călugăr la mănăstirea Pobrata (Probota) în 1649, cu numele de Dositei, a ajuns episcop de Huși în 1658, episcop de Roman în 1660 și mitropolit al Moldovei în 1671. În anul 1686 Jan Sobieski, regele Poloniei, a întreprins o expediție militară în Moldova, reușind să ocupe și Iașiul. Cronicarul Ion Neculce scrie: „Atunce au luat craiul și pe Dosofteiu mitropolitul din Ieși, cu toate hainele și odoarăle mitropoliei. Ș-au luatu și moaștele lui Sfetei Ion Novei de la Suceavă ... ”. Tot Neculce ne încredințează c㠄Acest Dosofteiu mitropolit nu era om prostu de felul lui. Și era neam de mazîl; prè învățat, multe limbi știè: elinește, lătinește, slovenește și altă adîncă carte și-nvățătură, deplin călugăr și cucernic, și blînd ca un miel. În țara noastră pe-ceasta vreme nu este om ca acela.”.

Dosoftei și-a sfîrșit viața în decembrie 1693 în Polonia la Strij (Stryj în poloneză), fiind înmormîntat la mănăstirea Zolkiev. A fost una din marile personalități ale ortodoxiei.

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Dosoftei pe 14 octombrie 2005. Sfîntul ierarh Dosoftei este sărbătorit pe 13 decembrie.

Despre opera mitropolitului Dosoftei

În 1673 a publicat în orășelul polonez Uniev „Psaltirea pre versuri tocmită”, principala sa creație, prima mare operă în versuri scrisă în românește. Această psaltire în versuri a fost scrisă după modelul psaltirii în versuri a marelui poet polonez Jan Kochanowski (1530-1584).

Dosoftei a reînființat tipografia de la Iași, aici apărînd „Dumnezăiasca liturghie” (în 1679, urmată în 1683 de o a doua ediție, completată), „Psaltirea de-nțeles” (Psaltirea slavo-română, 1680), „Viața și petrecerea sfinților” (4 volume, 1682-1686), precum și multe alte cărți religioase.

Opera sa - atît traduceri cît și scrieri personale - a reprezentat un puternic impuls pentru cultura în limba română.

Dosoftei - Dumnezăiasca liturghie - foaie de titlu (1679) Dosoftei - Dumnezăiasca liturghie - Stihuri la luminatul herb a Țărîi Moldovei (1679)
Dumnezăiasca liturghie

acmu întăi tipări-
tă rumânește, cu
multă osîrdie, să-n
țăleagă toț spăsenia
lui Dumnezău cu întreg în
țăles. Tipăritu-s-au
la svînta Mitropolie
în Iaș, mesiță mai,
în anul 7187.

Stihuri la luminatul herb a Țărîi Moldovei

Capul cel de buor, de fiară vestită

Sămnează putere țărîi nesmintită.

Pre cîtu-i de mare fiara și buiacă,

Coarnele-n pășune la pămînt îș pleacă.

De pre chip să vede buorul ce-i place,

C-ar vrea-n toată vremea să stea țara-n pace.

Cifrul stemei: IO[an] D[uca] V[oevoda] B[ojieio] M[ilostio] G[ospodar] Z[emli] M[oldavscoi], adică Ioan Duca Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Țărîi Moldovenești


Înapoi la pagina de selecție!