Monede medievale românești - Valahia
Înapoi
ducat muntean - Mircea cel Bătrîn
Înainte
    Ducat muntean de la Mircea cel Bătrîn - revers și avers                       (cu legendă latină)
diametru ~13.5 mm, 0.3 g, argint
Revers Stemă a Basarabilor(?): scut despicat în două cîmpuri pe verticală; patru bare orizontale în cîmpul întîi, sigla ω (de monetărie) în cîmpul al doilea.

Legendă latină: +IWan:DI:mvnaz
Cerc perlat exterior
Avers Stema valahă - vultur pe coif de cavaler, la stînga siglă


Legendă latină: +IWAn ___ mvnaz
Cerc perlat exterior

Monedele au fost bătute sub Mircea cel Bătrîn, cel mai important și mai glorios dintre domnii Țării Românești. A domnit între 1386 și 1418.

Ca tip aceste monede sînt cunoscute de numismatica românească sub numele de ducați munteni, corespunzînd sistemului de ducați bătuți la Veneția în 1202. În ce privește gravura în sine (avers - revers), monedele corespund tipului comun de ducat muntean, tip întîlnit practic în toate emisiunile domnilor munteni, de la Vlaicu I (1364 - 1377) la Basarab (cel Bătrîn) Laiotă (1473 - 1477, cu multe întreruperi).

Legendele de pe monedele lui Mircea cel Bătrîn au fost scrise fie cu caractere chirilice, fie cu caractere latine. Acestea folosesc caractere latine. Din păcate ne aflăm încă în căutarea unei interpretări.

În cazul lui Mircea, dar și a altor voievozi, există multe variante de monede, diferențele datorîndu-se variației literelor din legendă, setului de caractere cărora literele aparțin, însemnelor de monetărie (de obicei prezente atît pe avers cît și pe revers, în mod normal diferite) și, desigur, greșelilor de scriere. La o analiză, chiar superficială, a monedelor muntenești, apare firesc bănuiala că machetatorii erau cel mai adesea analfabeți. Acest fapt a rezultat în mărirea numărului de variante.

Biblia numismaticii românești, Monede și bancnote românești de George Buzdugan, Octavian Luchian și Constantin Oprescu (1977), prezintă moneda din prima imagine la cota 138. Imaginile acestei monede medievale valahe de la Mircea cel Bătrîn sînt prezente pe site-ul Romanian Coins prin amabilitatea domnului Balazs Aldor, căruia îi rămînem recunoscători.

Dacă aveți în colecție monede medievale românești ale căror imagini merită să apară pe Romanian coins, nu ezitați să ne contactați.


Înapoi la pagina de selecție!