Monedă medievală muntenească atribuită lui Vlad Țepeș
Înapoi
ducat - Vlad Țepeș
Înainte
ducat - Vlad al III-lea Țepeș
15 mm diametru, 0.56 g, argint
Revers în cercul liniar interior scut despicat vertical; în cîmpul întîi o lună în creștere și o stea cu șase raze, în cîmpul al doilea trei grinzi; cerc perlat exterior
Legendă: +IO VLAD VOIVωD GN, cu litere chirilice
Avers Stema valahă - vultur pe coif de cavaler; cerc liniar interior; coiful este reprezentat cu două panașe; crucea intersectează cercul liniar interior; cerc perlat exterior
Legendă: +IO VLAD __VOIVOD, cu litere chirilice

Pînă în prezent în literatura numismatică românească au fost descrise două monede pe care cunoscutul numismat Octavian Iliescu le-a atribuit lui Vlad III Țepeș (un ducat de tipul cu efigia voievodului/Isus Hristos și respectiv un ban anepigraf, cu reprezentarea unei stele "cu coadă", posibil o cometă). Atribuirea lor este contestată de către alți specialiști români.

Moneda a cărei imagine este prezentată aici umple un gol în numismatica Țării Românești, făcînd legatura din punct de vedere tipologic între ducații lui Vladislav al II-lea și cei ai lui Radu al III-lea cel Frumos (între domniile cărora s-a desfășurat principala domnie a lui Țepeș - 1456-1462, perioada cînd probabil este emisă piesa); legenda ce menționează numele lui Vlad Voievod indică în mod clar ca unic potențial emitent pe voievodul Vlad al III-lea Țepeș, fiul lui Vlad al II-lea Dracul.

Domnul Bogdan Costin, specialist în monede medievale românești, a obținut de la proprietarul monedei permisiunea ca aceste imagini să apară pe Romanian coins. Tot domnia sa ne-a transmis și informațiile de mai sus.


Legenda monedei este Iω BΛAΔb BOIBωΔA ΓNb. Ultimele trei litere sînt prescurtarea cuvîntului ΓOCΠOΔHNb, gospodin, adică DOMN. Ierul mic final - b - e o slovă care, după știința noastră, de obicei nu marchează nici un sunet (dar s-ar putea să marcheze forma de nominativ). Legenda seamănă foarte bine cu formula obișnuită de încheiere a documentelor date de domnii Munteniei: Io[an] Vladislav voievod, din mila lui Dumnezeu domn (exemplul e de pe documentul dat în 1374 de Vladislav I Vlaicu mănăstirii Vodița, aflată lîngă orașul Drobeta - Turnu Severin din zilele noastre).


Înapoi la pagina de selecție!