Apăsați aici pentru a răsfoi lista numeroaselor monezi găzduite de noi!

Eu, editoru, socot că am făcut îndestul, aducînd la bun sfîrșit, ca simplu particular, neajutat de nimene, o întreprindere care la nații mai mari și cu un public mai numeros și mai interesat pentru istoria patriei, spre a se îndeplini a avut trebuință de sprijinul ori al guvernului, ori al societăților învățate.

Mihail Kogălniceanu

Site-ul este creat și întreținut de Adrian și de Mario Homutescu.

Designul site-ului: Adrian și Mario Homutescu.


Dacă ne puteți ajuta cu imagini, aveți comentarii, întrebări sau sugestii de orice fel sau dacă vreți să ne contactați în altă problemă legată de site, utilizați adresa: romaniancoins@yahoo.co.uk


Pentru scrierea codului HTML am folosit programul 1stPage2000 v. 2.0 (versiunea gratuită) furnizat de firma Evrsoft. Nu vrem să uităm să menționăm site-ul Dynamic Drive, de pe care am luat mai multe scripturi Java.

Made with 1st Page 2000 - Professional tools for real minds. Dynamic Drive DHTML code library