Cea mai bună sursă de informare, atît pentru numismați
          cît și pentru amatorii de monezi românești!
  Dicționar numismatic  

Derept aceia și noi, greșiții și nedestoinicii și ticăloșii, carii ne-am trudit aicea, noi ne rugăm să ne milcuim [=ne rugăm cu umilință] fiecărora carei veți ceti acicea sau veți propovedui altora, sau veți scrie dentru ea ceva, și unde să [=dacă] veți afla ceva neisprăvit bine sau greșit, iară voi să dereptați, să nu blăstemați. Că ne-am nevoit ș-am trudit, iară mintea noastră și firea doară nu se-au de toate domirit. C-am avut și noi minte nedestulă și întunecată cum doară și pre voi puteți socoti, derept ce că și voi înșivă sînteți oameni cu inimă de țărînă, ca și noi, și cu fire nepricepătoare de toate.

- Din Prefața la Cazania a doua (1581) a diaconului Coresi.


accea = monedă de aramă bătută de Ion Vodă cel Cumplit, egală cu un aspru turcesc (akcè)

aes = termen generic folosit pentru aramă sau bronz. Este folosit în numismatică pentru monedele din metale nenobile, cu notația AE.

aes grave = monedă de aramă de mari dimensiuni

aes rude = bucăți de metal brut de vreo 2 kilograme, folosite de romani ca monedă

aes signatum = obiecte - monedă de 1-2 kg, bare de aramă sau bronz pe care erau imprimate diverse reprezentări (un taur - simbol al Italiei, un vultur, Pegas, inscripția ROMANO etc.). Conform tradiției, Servius Tullius, cel de-al șaselea rege al Romei, a pus prima marcă pe lingouri.

altînnik, altîn = unitate monetară de calcul folosită în Rusia medievală, valorînd 6 bani. Numele vine de la cuvîntul altî, care la tătari și turci ar însemna 6. După 1534 s-a bătut ca monedă, valorînd 3 copeici a cîte 2 denga (bani) fiecare. A fost înlocuit de piesele de 3 copeici. Popular, monedele de 15 copeici erau numite piatialtînnik, adică 5 altîni. "În aceeași zi solul a trimis răscumpărarea pentru prizonierul de război [polonezul] două vulpi negre cu burți și picioare, în preț de douăzeci de lani chinezești, șase spinări de vulpi argintii în preț de douăzeci de lani luate din grămadă, fiecare costînd șaptesprezece ruble, zece spinări de vulpi roșii, cîte douăzeci și șase de altîni și doi deneci spinarea; în preț chinezesc, douăzeci de lani." - Nicolae Milescu-Spătaru, Jurnal de călătorie în China (Documentul de stat al soliei rusești conduse de Milescu în China).

ambrozian, ambrosino = monedă de aur sau de argint bătută la Milano începînd din secolul al XIII-lea și pînă prin timpul cînd orașul a fost condus de familia Sforza. Numele vine de la sfîntul Ambrozie, ocrotitorul orașului, reprezentat pe monedă. Ambrosino d'oro avea cam 3.5 grame.

anepigraf = fără nici o inscripție

antoninianus = monedă de argint introdusă de împăratul Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) în anul 215. Era mai mare decît dinarul, avînd 4.7 - 5.3 grame, dar titlul argintului mai scăzut (sub 50 %). Este ușor de recunoscut, de regulă pe antoninian împărații poartă coroană radiată iar împărătesele sînt reprezentate cu o diademă în formă de corn lunar și cu o semilună sub bust. În vremea lui Diocletian titlul se prăbușise, antoninianul fiind o monedă de bronz argintată sau, în cel mai bun caz, cu urme de argint. Numele original al denarului dublu nu este cunoscut, denumirea antoninian fiind una modernă, convențională.

aramă = cupru

as = unitate ponderală și monedă romană. A fost monetizat cam prin secolul I înaintea erei noastre. Sub Augustus asul era o piesă de aramă de aproximativ 11 grame. A avut ca multipli sestertius = 4 ași și dupondius = 2 ași. Ca unitate ponderală, asul era împărțit în 2 semis, 3 triens, 4 quadrans, 6 sextans și 12 uncia. Multiplii era dupondius - 2, tressis - 3, quincussis - 5 sau decussis - 10 ași. "Puteți să mă credeți: un as ai, un as prețuiești [adică nimic - expresie proverbială romană]; ai ceva, ești cineva." - Petroniu, Satyricon, LXXVII.

aspru = monedă bizantină de electrum; mică monedă turcească de argint, accea. Atît denumirea accea cît și aspru vin de la culoarea alb, în grecește și în turcește; Cetatea Albă este numită Akkerman pe turcește și Asprokastron pe grecește. Asprul a fost utilizat și la noi: "Atlaz 11 coți, cîte 285 aspri, fac aspri 3135" - din caietul cu cheltuieli al lui Mircea, fiu al lui Mihnea cel Rău, trăitor în Brașov (Catastih de scule ce am cumpărat, 1508 - 1509).

assarion = denumirea grecească a asului roman, la plural assaria. Numeroase orașe grecești (inclusiv Tomis) au bătut assarion și multipli ai acestuia, valoarea fiind uneori marcată pe monedă prin cifre grecești, de la A pentru assarion pînă la E pentru 5 assaria. teoretic, un denar roman era echivalent cu 16 assaria.

aureus = monedă romană de aur, valorînd 25 de denari, care a circulat în special în timpul Imperiului. Masa unui aureus a variat în decursul timpului: 9 grame sub Pompeius, 8.2 sub Caesar, 7.8 sub Augustus, 3.4 sub Valerianus, 6.55 sub Diocletianus, 4.54 sub Constantinus I (sub care moneda s-a numit solidus). Subdiviziunile aureusului au fost emise sporadic: semis, triens, quinar. "Iată, știu o învîrteală de unde i-a ieșit o mie de denari de aur." - Gaius Petronius Arbiter, Satyricon, XLIV.

avers = fața monedei sau medaliei. De obicei înfățișează chipul emițătorului sau stema țării. De fapt, în limba latină aversus înseamnă pe partea opusă, întors cu spatele, iar aversum înseamnă partea opusă sau spatele.

ban = monedă medievală de argint bătută în Țara Românească, echivalentă cu un obol unguresc și cîntărind cam 0.35 grame; astăzi, leul românesc se împarte în 100 de bani

barbută = monedă de argint austriacă, de 20 de crăițari. În timpul domniei lui Caragea valora 2.20 lei (după Nicolae Filimon).

băncuță = nume folosit în Muntenia pentru piesa de 50 de bani de argint, emisă între 1873 și 1914: "Coana Măndica venise și-i dase pe furiș o băncuță, ca să-și ia covrigi [...]." - I.A. Bassarabescu, nuvela "Muza română".

beșlic = monedă turcească de argint de 5 parale (beș pe turcește înseamnă 5) din sec. XVIII, care a circulat și la noi

bilon = aliaj dintre un metal de bază și argint, folosit pentru monede a căror valoare intrinsecă de obicei era mai mică decît valoarea nominală

blank, blanc = pond monetar, numit și piatră de visterie, reprezentînd sistemul oficial pentru controlul monedelor de aur străine care circulau și la noi. "Uite ăsta galben bun, mai greu și decît blanku; așa cînd ar fi toți ..." - Ion Ghica, Moravuri de altădată.

boratincă = monedă poloneză și lituaniană de aramă de 1.35 grame (șiling sau solidus, după cum scrie pe revers) bătută între 1659 și 1666 la inițiativa arendașului monetar Tit Liviu Boratini, de la care vine și numele monedei. A fost introdusă în circulație la valoarea de 3 solidus la un gros de argint (30 de groși făceau un zlot), deși în realitate valoarea intrinsecă era doar de 15% din cea impusă. S-au bătut foarte mulți astfel de solidus, care au circulat pînă spre mijlocul sec. XVIII.

bracteată = monedă medievală de argint (sec. XII) de mari dimensiuni, foarte subțire, imprimată pe o singură față, de multe ori avînd formă concavă. Numele vine de la cuvîntul latinesc bractea, însemnînd foiță metalică. Împăratul Frederich Barbarossa a scos bracteate avînd aproape 5 centimetri în diametru și masa de sub 1 gram.

bronz = aliaj pe bază de cupru, cu proprietăți mai bune decît ale cuprului (de exemplu, este mai rezistent la coroziune). Elementul de aliere poate fi staniul, plumbul sau alt metal. Convențional, toate monedele ce nu sînt de aur sau de argint sînt considerate bronzuri.

bysantium, bezant = numele latinesc sub care erau cunoscute în Occident monedele de aur bizantine

calp = fals (ban calp)

calpuzan = falsificator de bani

carboanță, carboavă = monedă rusească de argint de o rublă. Azi, unitatea monetară din Ucraina se numește carbovaneț.

centenionalis = monedă romană de bronz cu puțin argint, bătută în perioada imperială tîrzie, avînd 2-3 grame și 17-18 mm diametru

cervoneț = nume dat în Rusia medievală monedelor de aur cu titlu ridicat, în special ducaților olandezi (numele vine de la culoarea roșiatică a acestora). Din 1701 țarul Petru I a bătut monede de aur de 3.4 grame numite cervoneți. La începuturile URSS 1 cervoneț făcea 10 ruble, apărînd și ca bancnote.

chalkos, chalcus = monedă grecească antică de aramă valorînd o optime de obol. Numele înseamnă cupru și vine de la orașul grecesc Khalkis.

cistofori = monede de argint emise de Pergam, Smirna, Laodiceea și de alte orașe din Asia Mică în secolele II și I î.e.n., valorînd 3 dinari romani. Numele vine de la reprezentarea unei "cista mystica" (coș de răchită închis cu capac, în care erau ascunse de ochii profanilor obiecte religioase folosite în cadrul misterelor dionisiace) pe avers.

colonat = monedă medievală spaniolă de argint numită și diricliu sau stîlpar, după cele două coloane - coloanele lui Hercule - de pe stema Spaniei. "Acum priimește 200 colonate, preț al credinței tale, și, de ne va ajuta norocul, vei primi și mai mult." Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul.

constantinat = nume dat unor monede bizantine de aur avînd două personaje considerate a fi sfinții Constantin și Elena (se pare că erau împăratul și Sfînta Maria)

copeică, kopeika = monedă rusească valorînd 1/100 dintr-o rublă; s-au bătut copeici de argint și de aramă. Numele monedei vine de la cuvîntul rusesc kopia (însemnînd suliță), pe primele copeici fiind reprezentat un călăreț înarmat cu o suliță.

costandă = monedă de argint de trei groși; denumire folosită în special în Țara Românească, în Moldova fiind mai uzitat termenul potronic. "Fiiul meu, să nu voești a ți să părea că n-ai vini de păcate. Ci deaca vréme ce ai aur, dă-l săracilor; iar de n-ai aur, tu dă haină, ca să fii și tu îmbrăcat de Dumnezeu în haine împărătești la vrémea judecății lui. Iar de n-ai haină, tu dă măcar o costandă sau un ban, să nu te temi, nici să gîndești că doară ai dat puținel, că nu va fi priimit, deaca n-ai avut să dai mai mult." - Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.

crăițar, creițar = monedă de argint bătută din sec. XII în Tirol, numită astfel după crucea de pe revers. Valora inițial 20 de dinari de Verona, motiv pentru care a fost numit și zwanziger. În sec. XV un crăițar valora 4 pfenigi de Viena iar 60 de crăițari făceau un florin. Crăițarul a fost bătut în Germania (pînă în 1873) și în Austria, în aceasta din urmă pînă în 1891. "... și pedeapsa este gloabă la cutia satului, ce au spre faceri de bine, dela zece creițari și pînă la un fiurin hîrtie." - Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele.

cvartling = mică monedă medievală valorînd un sfert de pfenig; "... nici cu cei mai mari și noi bani ai noștri, ce se bat în crăimea noastră a Ungariei, nici cu alți bani ai noștri, ce se cheamă cvartling, ca să facă atîta, cît fac banii noștri cei mai mari ..." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 1436, despre dijmele cerute de episcopul Gheorghe Lepeș.

decanummia = monedă bizantină de un sfert de follis sau 10 nummia, purtînd valoarea nominală I (cifra grecească 10)

demifollis = monedă bizantină de jumătate de follis sau 20 de nummia, purtînd valoarea nominală XX sau K (cifra grecească 20)

denarius, denar, dinar = principala monedă romană de argint, de 3,9 grame (1/84 dintr-o libră) în timpul Republicii și 3,4 grame (1/96 dintr-o libră) în timpul Imperiului. Masa denarului a scăzut iar titlul argintului s-a depreciat în timp, în vremea lui Septimius Severus un denar conținînd 50% aramă. A fost înlocuit de antoninian. Denarii republicani aveau marcată valoarea nominala, cifra X, deoarece valorau zece ași. Azi se consideră că primii denari au fost bătuți în 211 î.e.n.. "De nu voi respecta aceste clauze, să fiu amendată cu o sută de denari" - Petronius Arbiter - Satyricon. "Astfel grăind [Iupiter], poruncește lui Mercur să cheme numaidecît pe toți zeii în sobor și totodată să le aducă la cunoștință că, dacă vreunul din nemuritori va lipsi, va avea să plătească o amendă de zece mii de dinari." - Apuleius - Măgarul de aur.

denejka = monedă rusească valorînd jumătate de copeică, bătută între 1849 și 1867

denga = ban, veche monedă rusească valorînd jumătate de copeică

didrahmă = monedă grecească valorînd două drahme

dinar = monedă medievală de argint; a circulat și a fost bătută și în țările române. Dinarul muntenesc valora 2 bani și cîntărea cam 0,7 grame.

dinar de aur = monedă de aur arăbească bătută între sec. VII și XV. Numele vine de la denarul roman. Primul dinar arăbesc a fost bătut la Damasc și era egal cu un solidus bizantin, valorînd 10 dirhami de argint. Ca toate monedele arăbești, și dinarul este inscripționat cu versete din Coran (religia musulmană nu permite reprezentarea chipurilor de oameni sau a animalelor). Azi dinarul este unitate monetară în multe țări arabe.

dirham, dirhem = monedă arăbească de argint, bătută începînd din sec. VII, inițial cîntărind 3.9 grame și valorînd o zecime de dinar de aur. Numele monedei vine de la drahma grecească. Au bătut dirhami și tătarii Hoardei de Aur (sec. XIII), precum și cei din Crimeea (cărora moldovenii le ziceau tătari crîmleni). Azi dirhamul este monedă divizionară în multe țări arabe.

diricliu = monedă spaniolă de argint de 8 reali, care a circulat și la noi. Numită și colonat sau stîlpar, după cele două coloane - coloanele lui Hercule - de pe stema Spaniei. În timpul domniei lui Caragea valora 12 lei și 20 de parale (spune Nicolae Filimon în Ciocoii vechi și noi).

dodecanummia = monedă bizantină de bronz, de mică valoare. Valora 12 nummia și era marcată cu IB (numărul grecesc 12 = 10 + 2).

dodecar = monedă turcească de aur valorînd 12 lei (Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi)

drahmă = monedă grecească antică de argint. "Pregătindu-se a doua zi de plecare, îi dăruiră lui Dryas alte trei mii de drahme ..." - Longos, Dafnis și Cloe.

drept cerentin = dreptul unui oraș sau provincii de a bate monedă proprie; vine de la numele orașului Caere din Etruria, aflat la 50 km de Roma (azi Cerveteri), primul căreia Roma i-a acordat acest drept (dar și dreptul de vot)

dublon = monedă medievală spaniolă de aur de doi escudo. Numită și pistol. În unele țări europene monedei de doi pistoli spanioli i se mai spunea dublon. În urma decretului regal din 1849 privind trecerea la sistemul metric în Spania 1 dublon = 5 piaștri de aur = 10 escudo = 100 reali.

dublu gros = monedă de doi groși

ducat (de argint) = monedă medievală muntenească de argint cîntărind cam 1 gram și valorînd 3 bani, al cărei prototip era ducatul venețian de argint bătut începînd cu anul 1202: "Și i-am dat lui Haneș o slugă de-a mea, să meargă la Brașov, să-mi cumpere pînză, fier, oțel și una-alta ce-mi mai trebuie, cu alți ducați." - scrisoare (în slavonă) de la Gheorghe Lascăr, cămărașul lui Vlad Dracul, către pîrgarii și judele Brașovului, circa 1437.

ducat (de aur) = Monede de aur numite tot ducați au fost bătute începînd de prin secolul al XIV-lea de Veneția și de alte state europene (inclusiv de Transilvania). Un ducat cîntărea aproximativ 3,5 grame. S-au bătut și piese foarte mari, de 50 sau 100 de ducați: "... Mihai [...] primise în dar de la dînsul un ban de aur mare, pe care erau 10 portrete ale împăratului ..." - Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul. Ducatul de aur olandez a fost luat drept etalon de Regulamentul Organic; valora 31 de lei și 20 de parale (unități de calcul).

dupcă, dutcă = nume popular, folosit mai ales în Moldova, al piesei de 50 de bani de argint emisă între 1873 și 1914.

dupondius = monedă romană egală cu doi ași, avînd masa de 13,65 grame. Doar un pic mai greu decît asul, se deosebea de acesta (sub Augustus, cel puțin) prin culoarea mai deschisă, fiind făcut din oricalc în loc de aramă. "Dar nu mai aveam nimic la noi în afară de un dublu as, pe care-l țineam pentru a cumpăra năut și un soi de bob mai prost." - Petroniu, Satyricon, XIV.

efimoc, efimok = denumirea rusească a talerului (vine de la ioachimstaler, Ioachim pe rusește fiind Efim). La 1655 în Rusia s-au contramarcat taleri europeni, dar aceștia au fost retrași imediat din circulație, fiind înlocuiți cu copeici de argint.

electrum = aliaj natural de aur cu 15-50% de argint, folosit la baterea primelor monede din istorie

escudo = denumirea unor monede spaniole medievale de aur de aproximativ 3 grame, valorînd 350-400 maravedis. Numele vine de la scutul cu stema. Piesa de doi escudo era numită dublon sau pistol. În sec. XIX spaniolii au bătut escudo de argint. Portugalia a bătut și ea escudo, atît de aur cît și de argint. Escudo-ul portughez contemporan a fost înlocuit de euro.

exergă = spațiu aflat pe monedă (sau pe medalie) sub desen sau în jurul acestuia.

ferton, fertun = unitate de masă folosită în vestul Europei de prin sec. al X-lea pentru metalele prețioase, reprezentînd 1/4 dintr-o marcă. Se împărțea în 6 scoți a cîte doi groși fiecare. În Polonia făcea un sfert de grivnă. "Aceasta încă le îngăduim, ca banii, carii trebuie să ne plătească, să nu se măsure, fără cu marca de argint carea li-o-a orînduit cel de fericită pomenire, tatăl nostru, Bela, adecă de patru fertoni și o giumătate a măsurei Sibiului cu denari din Colonia, ca să nu se schimbe în cumpănă. Iară trimișilor de la crăiasca mărime ca să se culeagă banii aceia, în toate zilele cît vor zăbăvi acolo, să li se dea cîte trei sloți pentru cheltuialele lor." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 1224, privileghion de la regele Ungariei Andrei II.

fiduciar = cu valoare fictivă, bazat pe încredere

filer, filler = numele dat de unguri hellerului; din 1892 a fost egal cu o sutime de coroană, din 1925 cu o sutime de pengo, acum fiind egal cu o sutime de forint, unitatea monetară actuală a Ungariei. "[...] Decheval [...] în batjocură zicîndu-i că de-i vor da romanii fiștecarele cîte doi fileri pe an, va face pace [...]" - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 88.

fils, fuls, fulls = numele monedei de aramă bătută de arabi în evul mediu, provenit de la numele follisului bizantin. La început 48 de fuls făceau un dirham. Azi este monedă divizionară în multe țări arabe.

fișic = teanc de monede înfășurate în hîrtie. "Domnul Iane [...] cumpăra franci găuriți și băncuțe șterse și le strecura în fișicurile pe care apoi le da cu dobîndă." - I.A. Bassarabescu, nuvela "Casă grea".

florin, florinț = monedă de aur de ~3,5 grame bătută la Florența începînd cu anul 1252, avînd pe o față o floare (roșie) de crin, simbol al Florenței, iar pe cealaltă chipul sfîntului Ioan Botezătorul ; numele mai multor monede medievale de aur sau chiar de argint europene; unitatea monetară folosită în Olanda (florin = gulden) înainte de euro. În evul mediu florinul a fost folosit și la noi: "[...] i-am dat slugii mele Martin 1000 de florini, ca să plătească arvuna; el a mers cu voi și mi-a trimis numai 14 măji și jumătate de aramă și două poveri de fier și ceva ovăs." - scrisoare de la Gheorghe Lascăr, cămărașul lui Vlad Dracul, către pîrgarii și judele Brașovului, circa 1437.

follis = monedă romană din perioada imperială tîrzie, de bronz, de mică valoare. Follis s-a bătut și în Imperiul Bizantin, fiind o monedă mare, valorînd 40 de nummia și marcată cu XXXX sau M (cifra grecească 40).

formă schifată = formă concav - convexă a monedei, datorată procedeului de batere

franc = unitatea monetară franțuzească; multă vreme leului românesc i s-a mai spus și franc: "Și Tase scoase sacoul, [...] încheiat pînă sus cu nasturi de sidef cît piesa de cinci franci" - I.A. Bassarabescu, nuvela "Muza română".

franc germinal = franc de aur, definit prin legea dată pe 18 germinal, anul III, conținînd 0.32258 grame de aur cu titlul de 90%.

funduc, funducliu = monedă turcească de aur, valorînd 22 de lei pe vremea lui Caragea (după Nicolae Filimon)

galben = monedă de aur, în general. În timpul domniei lui Caragea, monedă de aur în valoare de 30 de lei (probabil ducat olandez sau austriac).

gazetă, gazzetta = monedă mică de bilon bătută de Veneția în sec. XVI-XVII, valorînd doi soldi. Pe monedă era reprezentat Sfîntul Marcu, patronul orașului, dogele îngenunchiat sau leul Veneției, precum și Isus Hristos. S-au bătut monede de 2, 3, 4 și chiar 10 gazzetta, fiind mult folosite în comerțul cu Levantul. Primul ziar venețian (sec. XVII) costa o gazzetta, și denumirea monedei s-a extins și asupra acestuia și apoi asupra tuturor ziarelor. Denumirea gazzetta este probabil un diminutiv de la latinescul gaza, însemnînd comoară, fiind preluat de romani de la greci, care la rîndul lor l-au luat de la persani, la care însemna comoară regală.

gologan = monedă de mică valoare folosită în țările române (valorînd 3 parale?)

greschl, greșel = monedă germană și austriacă de aramă valorînd 1/4 dintr-un crăițar (sau poate 1/3). În Transilvania s-au bătut astfel de piese în 1764 și în 1765, sub habsburgi.

grivennik = monedă medievală rusească de argint, valorînd 10 copeici

grivnă = unitate ponderală și unitate monetară de calcul medievală, egală cu o rublă. Folosită în Rusia și în Polonia. "... iar Dămian găsea tot așa de repede în jurul său slujbă, întrucît nu uita să sune în palmă trei grivne cu pajură crăiască, pe care poftea să le lepede cuiva, neavînd ce face cu ele." - Mihail Sadoveanu, Frații Jderi.

gros, groș = monedă medievală de argint, cîntărind cam 1 gram. "Am fost altă dată întru mare întristare pentru o pagubă de șaizeci de groși. [...] Acei bani prăpădiți am să-i aflu pe ceea lume." - Mihail Sadoveanu, Frații Jderi.

guinee = monedă englezească de aur, valorînd 21 de șilingi pe la anul 1700. Emisă prima dată în 1662, pentru baterea acestor piese s-a folosit aur adus din Guineea, de unde și numele monedei.

gulden = denumirea germană a florinului de Florența; monedă de aur, mai apoi și de argint, bătută în mai multe țări europene. Un gulden de argint valora 2/3 dintr-un taler.

hazna = visterie, tezaurul statului în perioada medievală

heller, heler = mică monedă medievală germană, de argint sau de aramă; în perioada modernă, monedă divizionară în Austria. "Domnul Tănăsică [...] începu să-și facă vînt cu un evantai de hîrtie, cumpărat cu patruzeci de heleri din gară." - I.A. Bassarabescu, nuvela "Străinul".

hemitartemorion (tritemorion) = minusculă monedă grecească antică valorînd o optime de obol sau 1/48 dintr-o drahmă, bătută în argint sau în aramă

hexagramă = monedă bizantină de argint valorînd 6 silicve și cîntărind 6.8 grame (în secolul VII)

husăș, husoș = monedă de argint de 20 de crăițari (sfanț)

hyperper = monedă bizantină de aur, emisă începînd de pe la anul 1100, în urma reformei monetare a împăratului Alexios I Comnenul; în traducere din grecește înseamnă "peste pur"; numită și perper (în latină), inițial avea cam 4.5 grame și titlul de 23 de carate. Moneda de argint de 12 groși emisă de orașul Raguza în jurul anului 1700 a fost numită și ea hyperper.

iasic = iasic (izic) și turá sînt cele două fețe ale unei monede; pe tura se află efigia sau monograma emitentului

icusar, icosar = monedă turcească de aur, de 20 de piaștri ("Doi icusari plătise Mogorocea lui Pavel pentru ciubote". - Ion Creangă). Cuvîntul vine din grecește, unde eikosi înseamnă douăzeci.

imperial = monedă rusească de aur cîntărind 11.61 grame și valorînd 10 ruble. Polimperialul valora 5 ruble. Reforma monetară din 1838 a adus valoarea imperialului la 10.3 ruble. Reforma monetară din 1897 a trecut Rusia la etalonul aur, devalorizînd rubla la 66% din valoarea veche, astfel că imperialul a ajuns să facă 15 ruble.

ioachim, ioachimic, ioachimstaler = taler de argint bătut în Boemia, la Joachimsthal, începînd din 1518. Piesa cîntărea aproape 30 de grame. Numele vine de la reprezentarea sfîntului Ioachim de pe avers. "... pe la Nicopol, unde se afla un trup însemnat de turci, care din porunca vizirului rezidiseră cetatea cam sfărîmată de români, cheltuind pentru aceasta mai mult de 70 mii ioachimi." - Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul.

irmilic = monedă turcească de 20 de parale (yirmi pe turcește înseamnă 20), icosar. "Ioan să mai dea un irmilic lui Pavel, iar el să-i căputeze ciubotele, și pace bună!" - Ion Creangă, Amintiri din copilărie.

Iuno Moneta = Iunona "cea care avertizează", lîngă al cărei templu de pe Capitoliu s-a construit în 268 î.e.n. un atelier pentru bătut monede de argint. De aici a venit denumirea de monedă.

iuzluc, izluc = veche monedă turcească de argint, valorînd 100 de parale (pe turcește, yuz înseamnă 100). Un iuzluc făcea 2.5 piaștri.

koson = monedă de aur bătută probabil de regele dac Cotiso. Pe o față este inscripția KOSON și un consul încadrat de doi lictori iar pe cealaltă o acvilă cu aripile deschise, stînd pe un sceptru și ținînd în gheare o cunună la lauri.

krontaler, crontaler = monedă austriacă de argint de 1 taler. În timpul domniei lui Caragea valora 14 lei (Nicolae Filimon). "KARLSBURG - BELIGRAD Înăuntru ocîrmuiește gheneral ostășesc, au strînsoare de arme și fabrică unde să lucrează moneta krontalilor, țfanțihi și galbeni." - Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele.

leeuwendaalder (în olandeză) = taler olandez, taler-leu; monedă de argint de aproximativ 75%, cîntărind cam 27 de grame, bătută în partea olandeză a Țărilor de Jos începînd din secolul al XVI-lea. Primii taler-leu au apărut în 1575, în timpul revoltei împotriva spaniolilor. Acești taleri purtau imaginea unui leu rampant, stema Provinciilor Unite ale Țărilor de Jos. Monedele, care au împrumutat numele animalului și au dat denumirea monedei actuale a României, au fost bătute în multe provincii și orașe olandeze, printre care Dordrecht, Deventer, Kampen, Utrecht și Zwolle și au fost foarte mult folosite în comerțul cu Levantul. De la acest taler vine și denumirea monedei bulgărești - leva.

leiță = monedă măruntă, pe vremea lui Caragea valora 20 de parale; este diminutiv de la leu

lepton = la plural lepta, 1/100 dintr-o drahmă grecească modernă. În Grecia antică, lepta se numeau cele mai mici monede de bronz.

lețcaie, lăscaie = mică monedă turcească de aramă, valorînd jumătate de para

leu = taler olandez, taler-leu, care a circulat la noi în secolele XVI și XVII; monedă de calcul împărțită în 40 de parale, folosită la noi prin sec. XVIII - "Și au mai scăzut desetina boierilor, să dè de 10 un leu, și au rădicat țigănăritul și morăritul și prisăcăritul și cîrcimăritul, care le scornisă Mihai-vodă" - Ion Neculce despre domnia lui Grigorie-vodă; actuala unitate monetară a României, împărțită în 100 de bani.

listel = cercul proeminent de pe circumferința monedei

litra = litron, la plural litrai, unitate de masă și monedă grecească antică din Sicilia și din sudul Italiei (Grecia Mare, Magna Graecia). Ca monedă era egală cu o zecime de stater sau o cincime de drahmă. Multipli: dilitron, trilitron (2, 3 litrai). Submultipli: hemilitron, trias, tetras, hexas, onkia (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12). Alte diviziuni: dekonkion, egal cu un obol, pentokion, egal cu un hemiobol. Ca unitate de masă cîntărea 1/240 și mai tîrziu 1/120 dintr-un talant (~218 grame): "Nu cumva te mîhnești deoarece cîntărești doar atîtea litre și nu ai trei sute?" - Marcus Aurelius, Către sine.

lot = unitate de masă, cîntărind 1/16 dintr-o marcă. Lotul a fost folosit pentru determinarea fineții argintului. De exemplu, argint de 12 loți însemna că o marcă de aliaj conținea 12/16 argint și 4/16 alt material, de obicei cupru. "Doi loți de elefterie [libertate!] fac mai mult ca o majă de aur [o majă are 100 de ocale, adică ~125 de kilograme], că dacă-l turtesc în fabrice, fac dintr-însul lanțuri, cu care leagă pe mulți." - citat din cartea populară Viiața lui Bertoldo, tipărită la Sibiu în 1799.

löwentaler = denumirea germană a talerului olandez, taler-leu; vezi leeuwendaalder

ludovic = monedă de aur franțuzească, bătută de Ludovic al XII-lea și de succesorii acestuia, de aproximativ 7 grame

mahmudea = monedă de aur turcească, bătută în vremea sultanului Mahmud al II-lea; Iordache Golescu scrie despre oamenii comandantului eterist Sava (1821): "... arnăuții lui să bătură cu turcii, închizîndu-să în biserica Sfînta Vineri, dă unde, isprăvind gloanțele, băga în puști mahmudiele ploștite ...". Nicolae Filimon scrie că, pe vremea lui Caragea, valora 38 de lei. Iordache Golescu, în Condica limbii rumânești, scrie că o mahmudea făcea 45 de lei vechi.

majă = unitate de măsură pentru masă egală cu 100 de ocale (o oca avînd în Transilvania 1.26 kg), folosită uneori pentru a exprima sume foarte mari. "Împăratul Isaachie Angel ... avînd oaste întreagă și luînd cu sine cincisprezece măji de aur și șese zeci de măji de argint ... a ieșit din Țarigrad cu inimă aprinsă și împietrită asupra varvarilor ..." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 1195.

mangîr = monedă divizionară turcească, de aramă, folosită în evul mediu. În sec. XVI o accea făcea 16 mangîri. În Moldova Despot vodă a bătut mangîri (oboli) la 1562. "Iar celui ce n-are să dea mult, déde-i chip pre văduvă, să dea preț de doi mangîri ..." - Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.

marcă = unitate de masă folosită în vestul Europei de prin sec. al X-lea pentru metalele prețioase. Marca a avut masă diferită în diferite perioade și în diferite locuri. O marcă reprezenta cam 2/3 dintr-o livră, sau 8 uncii. În țările germanice marca se împărțea în 4 fertuni sau în 16 loți. În țările cu limbi slave se numea grivnă. De prin sec. al XVI-lea marca a fost monetizată. Germania și Finlanda au renunțat la mărcile proprii în 2002, cînd au trecut la euro. "Besarab așa a vorbit cu craiul prin soli de omenie: Pentru că voi, domnule al meu și craiu! ați lucrat în strîngerea oștilor, munca voastră vi-oi plăti cu șepte mii de marce de argint ..." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 1330, referitor la bătălia de la Posada cu regele Ungariei Carol Robert de Anjou.

matapan = ducat (gros) venețian de argint, emis pentru prima dată prin 1192, sub dogele Enrico Dandolo.

medalistică = ramură a numismaticii ce se ocupă de studiul medaliilor

milesimă, milezim = dată jubiliară sau comemorativă ce apare pe monede și medalii; în general, orice dată scrisă în cifre. Mai des întîlnită este forma milesim.

miliarense, miliaresion = monedă romană imperială tirzie, de argint, egală cu o miime din libra de aur (un solidus făcea 14 miliarense); monedă bizantină de argint valorînd două silicve

mină = unitate de masă și unitate monetară grecească de calcul valorînd 100 de drahme sau 1/60 dintr-un talant. "Soldații romani, vînduți în Ahaia de cătră Anibal, fură răscumpărați de cătră ahaieni însuși pentru soma de 5 mine. Se da obicinuit 20 pînă la 30 mine pentru jucătoarele de instrumente și pentru fetele menite desfătărilor stăpînilor ..." - Mihail Kogălniceanu, Ochire istorică asupra sclăviei (e introducerea la Coliba lui Moș Toma, de Harriet Beecher Stowe, 1855).

misir = monedă turcească de aur bătută la Cairo, în Egipt (Misr este numele arăbesc al Egiptului). A circulat și la noi.

monedă fiduciară = bani a căror valoare de circulație este bazată pe încrederea publică și nu pe valoarea intrinsecă

napoleon = monedă de aur franțuzească de 20 de franci bătută de cei doi împărați Napoleon

nesfia = monedă turcească de aur, valorînd 4 lei în vremea lui Caragea (Nicolae Filimon)

nomisma = monedă bizantină de aur, emisă în secolele VIII - XII. A moștenit vechiul solidus introdus de împăratul Constantin cel Mare și, după scăderea titlului (în secolul XI) la 8 carate, a fost înlocuită de hyperper. "--Iară eu robii îi întorc lui, să-mi dea pentru fieștecare suflet o numismă.-- Iară Mavrichie n-a vrut să dea. Iarăși a cerut caganul să i se dea numai cîte un num pentru fieștecare suflet. Ci împăratul n-a vrut, ba nici patru silicve n-a îngăduit să se dea." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 599 și 600.

nummia = unitate monetară bizantină și monedă de bronz apărută în timpul împăratului Anastasius I. 40 de nummia făceau un follis.

obiecte - monedă, obiecte premonetare = diverse obiecte metalice folosite pe post de monedă înainte de apariția acesteia. Pe teritoriul Dobrogei s-au folosit vîrfuri de săgeată sau obiecte în formă de frunză, turnate din bronz. "Primește chiar de pe acum și pentru totdeauna șapte roabe, douăzeci de cai care au cîștigat premiul la alergări și douăsprezece trepiede." - Quintus din Smyrna - Războiul Troiei sau sfîrșitul Iliadei, traducere în proză; "Dar mai aduse viteazul o suliță lungă și-o puse / Jos și în preț de un bou o căldare-nflorată-n podoabe / Încă pe vatră nepusă. - "Homer, Iliada, Cîntul XXIII, 866-868, traducere în metrul original de George Murnu.

obol = monedă grecească antică valorînd 1/6 dintr-o drahmă; monedă medievală de argint valorînd jumătate de dinar. "... i-a comunicat printr-o solie împăratului [Domitianus], în batjocură, că va face pace în viitor numai dacă va primi ca fiecare roman să plătească anual lui Decebal cîte doi oboli" - Petrus Patricius, Istorii, 4. Multiplii obolului grecesc: diobol, triobol, tetrobol (2, 3, 4 oboli). Submultipli: tritartemorion, hemiobol, tetartemorion, hemitartemorion (3/4, 1/2, 1/4, 1/8).

oricalc = aliaj cupru - zinc folosit folosit în antichitate pentru monede. Sub Augustus asul și dupondius erau aproape egale ca dimensiune și masă, dar asul era de aramă iar dupondius din oricalc (metal mai scump).

ort = monedă medievală de argint valorînd un sfert de taler "Ștefăniță-vodă vrînd odată să scoată fumărit pe țară cîte șase orți de casă, și înainte vreme era obicei de da numai cîte un leu de casă, iar Toma vornicul și cu Iordachi, frate-său, Cantacozineștii nu-l lăsa să-l scoată mai mult decît un leu și-i dzicé să nu facă obicei nou, că nu-i bine." - Ion Neculce, O samă de cuvinte, XXXIX.

para = monedă de calcul folosită în țările române, 40 de parale făcînd 1 leu; monedă medievală turcească valorînd 3 aspri

pasir = galben cu dinții uzați, admis la plată, dar considerat de valoare mai mică. "Ia te uită colea, frumusețe de galben, cînd îl vezi, crezi c-o să treacă și de blank, și cînd colo, nici cu pasiri nu merge ..." - Ion Ghica - Moravuri de altădată.

patină = peliculă de oxid pe suprafața obiectelor de bronz. Se obține prin oxidare naturală sau artificială și poate avea diferite culori. Sînt foarte apreciate monedele antice de bronz cu patină verde (carbonat de cupru).

pecunia = denumire dată de romani monedei în general, provenind din cuvîntul pecus însemnînd turme. Înainte de apariția monedei vitele serveau ca etalon de valoare. "Zece junci alese, mame a zece viței care mai sugeau încă, au fost hotărîte de Thetis ca premiu la alergări; erau cele pe care Ahile le luase din munții Idei." - Quintus din Smyrna - Războiul Troiei sau sfîrșitul Iliadei, traducere în proză.

pecunia maiorina = monedă romană de bronz cu puțin argint, bătută în perioada imperială tîrzie - sec. IV, sub Constantius II și urmașii acestuia - avînd cam 7,5 grame și 20-24 mm diametru

pentanummia = monedă bizantină de o optime de follis sau 5 nummia, purtînd valoarea nominală V sau E (cifra grecească 5)

perper = monedă bizantină de aur, emisă începînd de pe la anul 1100; numită și hyperper, a circulat și la noi: "... la fiecare praznic al sfîntului și de Dumnezeu purtătorului Andonie, o mie de perperi din casa domniei mele și să se împartă săracilor 300 de perperi, și 12 burdufuri de brînză și 12 cașcavale și [...]" - hrisov al lui Vladislav voievod pentru mănăstirea Vodița (1374).

piastru = monedă medievală turcească de argint, valorînd 40 de parale; monedă actuală în mai multe țări arabe

piatră de visterie = pond monetar, numit și blank, reprezentînd sistemul oficial pentru controlul monedelor de aur străine care circulau și la noi. "Pasiri, tot pasiri ... rar pe ici pe colea cîte un blank ..." - Ion Ghica, Moravuri de altădată.

piccolo, picciolo = mică monedă de argint, bătută în diverse state italiene (Veneția, Florența etc.) în evul mediu, numită în latină parvus denarius

pistol = denumirea monedelor spaniole de doi scuzi de aur, avînd cam 6 grame

pitac = monedă rusească de aramă sau de argint de cinci copeici, care a circulat și la noi. Numele vine de la cuvîntul rusesc piati, însemnînd cinci.

pițulă = numele monedei austro-ungare de 10 crăițari

pol = monedă de aur (sau bancnotă) de 20 de lei; napoleon

polpolușka = cea mai mică monedă rusească, valorînd 1/2 polușka sau 1/8 dintr-o copeică

poltina, poltinnik = monedă rusească de jumătate de rublă

poltorac = monedă medievală poloneză valorînd 1.5 groși; valoarea era marcată prin cifra arabă 3, care arată că valora 3 jumătăți de gros (3 polugroși); pe troiac (piesa de trei groși, triplu gros) valoarea III era indicată cu cifre romane

poltura = monedă valorînd 1.5 groși bătută în Ungaria și în Transilvania

polușka = veche monedă rusească; în sec. XV valora 1/4 denga (ban) de Novgorod și 1/2 denga de Moscova. După reforma monetară din 1534, s-a bătut din argint, valorînd un sfert de copeică și cîntărind 0.17 grame. După 1700 polușka s-a bătut din aramă.

potronic = monedă medievală poloneză de trei groși, care a circulat și la noi. "Găina cîte un leu, oul cîte un potronic, oca de untu cîte doi orți bătuți și un zlot, oca de brîndză cîte doi potronici. Bani ieșisă mulți în țară, dar bucate nu era." - scrie Neculce despre foametea din timpul domniei lui Dumitrașco-vodă Catacozino.

proof = monedă bătută cu matrițe speciale, polizată foarte îngrijit, destinată colecționarilor și nu circulației

pungă = unitate monetară de calcul folosită în perioada medievală, o pungă valorînd 500 de lei. Ion Neculce scrie despre necazurile lui Duca Vodă cel Bătrîn, care a fost la Țarigrad după ce a fost pîrît de domnul Munteniei: "Atunce au cheltuit Duca-vodă mulți bani la Poartă, aproape o mie de pungi de bani. Și i-au dat turcii și hătmănia Ocrainei, căftan și șlic și buzdugan și un tui."

quadratum incusum = pătrat adîncit, caracteristic monedelor arhaice

quadrans = monedă romană de un sfert de as; sub Augustus avea cam 2.3 grame. "A pornit de la un as și era totdeauna gata să scoată cu dinții și din gunoi un sfert de as. [...] Cred, pe Hercule, că a lăsat o zdravănă sută de mii de sesterți, și toată în bani sunători." - Gaius Petronius Arbiter, Satyricon, XLIII.

quadrigal = monedă republicană de argint valorînd cam un dinar și jumătate, folosită pentru comerțul exterior; numele vine de la Iupiter în cvadrigă (car cu două roți, tras de patru cai), reprezentat pe revers

quattrino, quattrini = mică monedă de argint, bătută în diverse state italiene (Veneția, Florența etc.) în evul mediu, valorînd patru piccioli

quinarius, quinar = monedă romană republicană de argint de jumătate de dinar (5 ași, purtînd cifra V); quinarul de aur era jumătatea unui aureus și valora 12,5 denari

revers = spatele unei monede, fața opusă aversului

rubia = monedă turcească de aur (de 5 piaștri?). Două rubiele faceau cît o nesfia. "... aruncai un iermelic./ _ Cît pui pe carte? / _ Iermelicul întreg. / _ Nu se primește mai mult de cincizeci parale pe carte! / Atunce mă uitai și văzui că tot bancul era de o rubie tăietă și de un sorocovăț și jumătate borteliți, și că toți jucătorii pontarisea cu cîte un puișor." - Soirées dansantes (Adunări dănțuitoare), Mihail Kogălniceanu, 1839.

rublă = unitate monetară rusească, împărțită în 100 copeici. În sec. XIII - XV era unitate monetară de calcul, o rublă fiind egală cu o grivnă de Novgorod, cîntărind 204 grame ("... craiul leșescu [...] pus-au zălog la Alixandru vodă Sneatinul și Colomăia și toată Pocuția și au luat 1000 de ruble de argint." - Grigore Ureche, capitolul despre domnia lui Alexandru vodă cel Bătrîn și Bun). Din rublă se băteau 200 de dinari. Sub țarul Petru I rubla - acum monedă de argint - cîntărea 28 de grame, fiind egală cu un taler. Din 1764 și pînă în 1915 rubla cîntărea 18 grame, adică 4 zolotnik și 21 doli (inscripționat pe monede - adică 4.21 zolotnik).

scot = denumirea unei unități de masă, 1/24 dintr-o marcă sau grivnă. Un scot era echivalent cu 10 denari sau cu 2 groși.

scud = denumirea unor monede italiene medievale de argint echivalente talerului (numite și ducatone), care au pe revers scutul cu stema. Au existat și scuzi de aur. În statul papal un scud făcea 100 de baiocco, în alte state italiene valora 110-160 soldo. "I se făgădui [lui Mihai] trei mii pedestrași și două mii călăreți, pe care împăratul să-i ție trei luni cu cîte 24 mii scuzi pe lună." - Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul. "Într-aceea acele trei mii de florinți, prin contractul acesta, așa se vor împărți și ținea: unui vicar se vor da florinți 150, la doi profesori, florinți 250. La opt călugări fl. 800, la două zeci de alumni din Blaj, fl. 700, la trei alumni din Roma, pînă vor fi în colegiul urban De propaganda fide, pe care îi va alege și numi împăratul, cîte 12 scuduri [din Roma] pentru fieștecare pe lună, socotind un scud în doi zloți sau florinți și 15 creițari ..." - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 1736.

semis, semissis = monedă republicană de aramă de jumătate de as; monedă imperială romană de aur, valorînd jumătate de aureus; monedă bizantină de jumătate de solidus

sestertius, sestert, sesterț = monedă romană republicană de argint egală cu doi ași și jumătate (un sfert de dinar, cîntărind 1,13 grame și marcată cu semnul de valoare IIS). Dispărut din circulație, a fost reintrodus în 89 înaintea erei noastre, cînd era egal cu 4 ași și cîntărea 27,3 grame. A dispărut din circulație după reforma lui Diocletian. "... Răspunde la numele de Giton. Dacă cineva îl aduce înapoi sau ni-l arată, primește o mie de sesterți." - Petroniu, Satyricon. Pluralul sestertului este ciudat: de la 2 la 1000, sestertii, peste 1000 folosindu-se sestertium, genitivul plural. Mai apoi cuvîntul sestertium = 1000 de sesterți a devenit substantiv la singular.

set proof = set de monede de calitate proof (bătute cu matrițe speciale și polizate foarte îngrijit), cîte una din fiecare valoare nominală, emis anual în tiraje reduse de diferite state și destinat colecționarilor

sfanț = monedă austriacă de argint, de 20 de crăițari. În timpul domniei lui Caragea valora 2 lei (Nicolae Filimon, Ciocoii vechi și noi). "TRIEȘTI [Trieste, azi în Italia] - Toate feliurimile de verdețuri și de legumi sînt cu îndestulare; [...] iar portocalile 20 de un sfanțih" - Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele.

shilling = veche unitate monetară englezească valorînd 1/2 dintr-o liră, adică 12 pence. "În Englitera, domnilor, înainte de a se spori dările cu un singur sheling, ba chiar cu o fracțiune de sheling ..." - Mihail Kogălniceanu, Îmbunătățirea soartei țăranilor, 1862.

siclu, shekel, șechel = monedă antică evreiască, des pomenită în Biblie. 50 de sicli făceau o mină, 3000 un talant. Un siclu de argint cîntărea aproximativ 14.5 grame și făcea patru drahme. "Iar Ioav îi zise: Dar deaca l-ai văzut, căci nu l-ai dat jos și să-l fi ucis? Iar eu țe-aș fi dat 50 de sicle de argint și un brîu. Iar sluga acéia zise: Măcar de mi-ai fi dat și o mie de sicle de argint, încă nu voi pune mîna mea pre feciorul împăratului." - Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.

silicva, siliqua = monedă romană tîrzie și bizantină de argint, valorînd 1/24 dintr-un solidus. "Iarăși a cerut caganul să i se dea numai cîte un num pentru fieștecare suflet. Ci împăratul [Mavrichie] n-a vrut, ba nici patru silicve n-a îngăduit să se dea. Atunci caganul mîniindu-se, pre toți robii i-a omorît [...]" - Gheorghe Șincai, Cronica românilor, anul 599 și 600.

soldo = la plural soldi, cuvînt provenit din latinescul solidus. Monedă medievală italiană de argint. Primii soldo au fost bătuți la Milano la sfîrșitul sec. al XII-lea și cîntăreau cam 1.25 g. Războaiele napoleoniene au adus în Italia sistemul monetar franțuzesc, soldo devenind piesa de 5 centime, adică 1/20 dintr-o liră.

solidus = monedă romană și apoi bizantină de aur

sorcovăț, sorocovăț = monedă de argint care a circulat și la noi (de 20 de crăițari?); sorok pe rusește înseamnă 40 - s-ar putea ca sorocovățul să fie o monedă rusească - poate moneda de 20 de copeici, care valora 40 de bani (denga)

speț, speciestaler = monedă de argint austriacă și bavareză de 1 taler. În timpul domniei lui Caragea valora 12 lei (după Nicolae Filimon).

stamboli = monedă turcească de aur, bătută la Istambul; a circulat la noi în sec. XVIII

stater = monedă grecească de aur sau de argint de două drahme; unitate de măsură pentru masă egală cu 1/50 dintr-o mină.

stil cubist = stil de reprezentare a unor portrete de împărați romani, adesea folosit și pe monede, mai ales între anii 295 și 310. Fizionomia este marcată prin păr și barbă, gît masiv și ochi larg deschiși. Pe monedă efigia se înscrie într-un pătrat.

stîlpar = monedă medievală de argint numită și diricliu sau colonat

șestac, șustac = monedă medievală poloneză de argint de 6 groși

talant = unitate de masă și unitate monetară grecească de calcul valorînd 60 de mine sau 6000 de drahme. Se folosea pentru sumele mari. "Aiax fu măgulit de aceste cuvinte și, nefiind nimeni care să vrea să se măsoare cu el în luptă, primi doi talanți de argint lucios." - Quintus din Smyrna - Războiul Troiei sau sfîrșitul Iliadei, traducere în proză; "Aur apoi cîntărind de zece talanți mai ridică, / Patru lighene mai ia și-o pereche de lucii tripeduri / - " Homer, Iliada, Cîntul XXIV, 225-226, traducere în metrul original de George Murnu.

taler = monedă medievală de argint, de dimensiune mare. Cînd a apărut primul taler, în 1484, avea valoarea unui gulden de aur, adică 60 de creițari. În Moldova taleri a bătut numai Despot Heraclid, la 1562 (în 1977 era cunoscut un singur exemplar din acest an!!!) și 1563: "Mai apoi puse pe țară greotăți mari, biséricile dezbrăca, arginturile le lua, de făcea bani și altile cîte nu au zis țara că va vedea." - Grigore Ureche. Nicolae Bălcescu scrie în Românii supt Mihai-Voievod Viteazul: "La începutul lui iulie (1597) el [Mihai-vodă] făcu căutare armiei sale, care era de 15 mii oameni, și dete de fiecare ostaș cîte 5 talere".

taler-leu = taler olandez (leeuwendaalder în olandeză, löwentaler în germană); monedă de argint de aproximativ 75%, cîntărind cam 27 de grame, bătută în partea olandeză a Țărilor de Jos începînd din secolul al XVI-lea. Primii taler-leu au apărut în 1575, în timpul revoltei împotriva spaniolilor. Acești taleri purtau imaginea unui leu rampant, stema Provinciilor Unite ale Țărilor de Jos. Monedele, care au împrumutat numele animalului și au dat denumirea monedei actuale a României, au fost bătute în multe provincii și orașe olandeze, printre care Dordrecht, Deventer, Kampen, Utrecht și Zwolle și au fost foarte mult folosite în comerțul cu Levantul. De la acest taler vin denumirile monedelor bulgărești - leva, posibil și a celor albaneze - leka.

tarapana = monetărie (termenul apare la Ion Ghica)

tebe = monedă divizionară din Botswana. 100 de tebe fac o .

tetartemorion = foarte mică monedă grecească antică, valorînd 1/24 dintr-o drahmă, adică un sfert de obol, bătută în argint sau în aramă

tetradrahmă = monedă grecească de argint, de 4 drahme

tîmf, tînf, timf = monedă poloneză de 6.72 grame conținând 50% argint. Deși argintul valora numai 12 groși, a avut un curs nominal forțat la 30 de groși (valoarea XXX groși era trecută pe monedă). Orașele germane primeau această monedă doar la valoarea de 18 groși, echivalînd-o cu un ort. Numele monedei - care, ca orice monedă proastă, s-a menținut multă vreme în circulație - vine de la numele arendașului monetăriei poloneze sub care s-a bătut prima dată - Andreas Tymff.

ton = nuanță; tonul este caracteristic monedelor de argint, iar patina monedelor de bronz

troiac = monedă medievală poloneză valorînd 3 groși, triplu gros; valoarea III era marcată prin cifre romane

triens, tremissis = monedă romană de aur valorînd o treime de aureus; monedă bizantină valorînd o treime de solidus

triobol = monedă grecească valorînd 3 oboli, adică o jumătate de drahmă

tritartemorion (tritemorion) = monedă grecească antică valorînd trei sferturi de obol sau 1/8 dintr-o drahmă, bătută în argint sau în aramă

tult = monedă turcească de argint valorînd 15 parale. "Atunce fiindu domnie nouă, și viind oști, și neavînd cu ce să chivernisi în grabă, trebuind bani, au scos văcăret întăieș dată un tult de vită și doi orți de cal, de-au rămas obiceiu pînă astadzi." - scrie Ion Neculce despre începuturile domniei lui Constantin Brâncoveanu.

turá = fața monedei pe care se află efigia sau monograma emitentului; cealaltă față se numea izic (iasic); tura se numea și pecetea sultanului, pusă (și) pe monede

țechin, zecchino = ducat de aur emis de Veneția începînd din 1284 (sub Giovanni Dandolo) și pînă în sec. XIX. Țechinul a concurat pe piață florinul de aur al Florenței. "Prințul Transilvaniei plătea 15 mii sechini [tribut către poartă]." - Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (folosește o formă provenită din cuvîntul franțuzesc sequin).

ughi, ughiu = monedă ungurească de aur, folosită și la noi. "Turcii ce vin, tot belacoasă, ceasornici di aur, cai cu șeli, cu rafturi, suti di lei, mii de ughi le dau." - Ion Neculce

victoriat = monedă republicană de argint valorînd cam trei sferturi de dinar, folosită pentru comerțul exterior; numele vine de la Victoria reprezentată pe revers

zermacup = monedă turcească de aur, a circulat și la noi

zgripțor = monedă austriacă de argint de 1 taler. În timpul domniei lui Caragea valora 12 lei și 20 de parale (după Nicolae Filimon).

zlot = nume dat la mai multe tipuri de monede de aur care au circulat la noi (tătărăști, poloneze, ungurești); monedă turcească de argint de 30 de parale (3/4 lei) - "Iară au scornit un obiceiu nou pe țară, de-au scos de pogonu de păpușoiu [...] cîte un zlot, și de pogonul de tutun cîte 4 lei" - Ion Neculce despre impozitele noi din timpul lui Constantin-vodă sîn Ducăi-Vodă celui bătrîn.

zolotnik = veche unitate rusească de masă; 1 zolotnik = 1/48 dintr-o grivnă = 4,266 grame. Apare pe monedele rusești de argint. "Askaniama i-a spus că el știe că argintul lor este prost, și într-un lan, la cîntar, trebuie să fie șase cini, ceea ce înseamnă zece zolotnici, însă în fiecare lan acum nu sînt decît nouă cini, iar la al zecelea cin este cositor sau aramă [...]" - Nicolae Milescu-Spătaru, Jurnal de călătorie în China (Documentul de stat al soliei rusești conduse de Milescu în China).

Înapoi la pagina de selecție!