Cel mai important site de monede românești!   

      Romanian Coins means hundreds of good
      quality pictures along scientific information!
5 lei 1922 Essays - Probe 1 leu 1993

The links in the table below point to the pages on which pictures of some Romanian coin essays can be found. Essays of coins can be found that were never released into circulation, with designs differing totally from the actual issues and also essays struck with the official dies, but in other metals.

În tabel sînt date legături către paginile ce prezintă imagini ale unor probe de monede românești. Puteți găsi probe neemise, cu desen complet diferit de cel al emisiunilor definitive, cît și probe executate cu ștanțele oficiale, dar din alt metal.


patterns

Click for the pattern sitemap

 • 100 lei 1998 Independence
 • 500 lei 2000 Alexander the Good


 • essays
 • 20 lei 1906 - copper essay
 • 25 lei 1906 - white metal essay
 • 5 lei 1992
 • 2000 lei 2000 - Mihai Eminescu
 • 5000 lei 2000 Union of 1600
 • 2000 lei 2002 Heliade Rădulescu

 • probe neemise

  Apăsați pentru lista probelor

 • 100 lei 1998 Independența
 • 500 lei 2000 Alexandru cel Bun


 • probe din alt metal
 • 20 lei 1906 - probă de cupru
 • 25 lei 1906 - probă din metal alb
 • 5 lei 1992
 • 2000 lei 2000 - Mihai Eminescu
 • 5000 lei 2000 Unirea din 1600
 • 2000 lei 2002 Heliade Rădulescu • 5 lei 1930 Errors - Erori 50 lei 1938 - demonetized - demonetizat

  The links in the table below point to the pages on which pictures of coins with different strike errors can be found. Broken letters, broken dies, eccentric strikes, double strikes and various curiosities are featured. Many of the errors pictured in these pages are only bad coins that passed through the quality control by mistake. Some very spectacular pieces are presumed to be manufactured intentionally, to be sold later on to the collectors.

  Besides these errors we placed here the links to the pieces demonetized in the WW2.

  Put the mouse pointer over the links to see a short description of each error presented.

  În tabel sînt date legături către paginile ce prezintă imagini ale unor monede cu erori de batere. Puteți găsi litere sparte, matrițe crăpate, bateri excentrice ca urmare a deplasării piesei în matriță, bateri duble precum și diverse curiozități. Multe din erorile prezentate sînt simple rebuturi care au trecut de controlul de calitate sau care au fost sustrase din monetării. Unele, foarte spectaculoase, nasc legitima bănuială că ar fi fost produse intenționat, pentru a fi plasate colecționarilor.

  Tot aici sînt trecute și cazurile pieselor demonetizate în anii '40.

  Puneți mouse-ul deasupra legăturii pentru a vedea o scurtă descriere a tipului de eroare.

 • 2 bani 1880
 • 5 lei 1880
 • 5 lei 1881
 • 5 bani 1905
 • 2 lei 1924
 • 5 lei 1930
 • 50 lei 1937
 • 100 lei 1936
 • 100 lei 1943
 • 500 lei 1945
 • 2000 lei 1946
 • 1 leu 1947
 • 2 lei 1951
 • 500 lei 2000
 • 5000 lei 2004
 • 2 bani 1880
 • 5 lei 1880
 • 5 lei 1881
 • 5 bani 1905
 • 2 lei 1924
 • 5 lei 1930
 • 50 lei 1937
 • 100 lei 1936
 • 100 lei 1943
 • 500 lei 1945
 • 2000 lei 1946
 • 1 leu 1947
 • 2 lei 1951
 • 500 lei 2000
 • 5000 lei 2004 • 1 ban 1888 - fake - fals Fakes - falsuri 250 lei 1935 - fake - fals

  The links in the table below point to the pages on which pictures of several Romanian coins fakes can be found. Fakes intended on fooling the collectors and also frauds against the state can be found, as well as fakes made from different alloys and using different technological methods.

  Put the mouse pointer over the links to see a short description of each fake presented.

  În tabel sînt date legături către paginile ce prezintă imagini ale unor falsuri de monede românești. Puteți găsi falsuri în dauna colecționarilor și falsuri în dauna statului, executate din diverse materiale și cu diverse procedee tehnologice.

  Puneți mouse-ul deasupra legăturii pentru a vedea o scurtă descriere a falsului.

  FAKES AGAINST THE ISSUER

  modern fakes
 • 2 lei 1894
 • 20 lei 1930
 • 100 lei 1932
 • 250 lei 1935
 • 100 lei 1936
 • 200 lei 1942
 • 500 lei 1944
 • 100000 lei 1946


 • medieval fakes
 • Schillings - fake Swedish coins

 • FAKES AGAINST THE COLLECTORS

  fakes of modern coins
 • 1 ban 1888


 • fakes of medieval coins
 • Half gros - Alexander the Good
 • Double gros - Bogdan III
 • Denarius - Radu I
 • Ducat - Mircea the Old Latin legend
 • Ducat - Mircea the Old Slavic legend


 • fakes against the gullible
 • Emperor Mario triumphal coin
 • FALSURI DE EPOCĂ

  falsuri moderne
 • 2 lei 1894
 • 20 lei 1930
 • 100 lei 1932
 • 250 lei 1935
 • 100 lei 1936
 • 200 lei 1942
 • 500 lei 1944
 • 100000 lei 1946


 • falsuri medievale
 • Șilingi - imitații monede suedeze

 • FALSURI ÎN DAUNA COLECȚIONARILOR

  falsuri de monede moderne
 • 1 ban 1888


 • falsuri de monede medievale
 • Jumătate de gros - Alexandru cel Bun
 • Gros dublu - Bogdan al III-lea
 • Dinar - Radu I
 • Ducat - Mircea cel Bătrîn legenda latină
 • Ducat - Mircea cel Bătrîn legendă slavonă


 • falsuri împotriva credulilor
 • Taler Mario • Back to selection page!
  Înapoi la pagina de selecție!