Numismatica în filatelia românească1933 - Centenarul orașului Turnu Severin - serie de 4 valori

sestert Traian - podul de la Drobeta

1967 - Centenarul monedei naționale - serie de 2 valori

55 bani - 1 ban 1867 și 1 leu 18701 leu și 20 de bani - 1 leu 1966

1970 - Numismatică - serie de 6 valori

10 bani - drahmă de Histria20 de bani - didrahmă dacică
35 de bani - sestert Traian, victoria dacică60 de bani - ducat de la Mircea cel Bătrîn
1 leu și 75 de bani - gros de argint de la Ștefan cel Mare3 lei - taler de Brașov, 1601

1975 - 2000 de ani de existență a orașului Alba Iulia

monedă dacică

1976 - Arheologie daco-romană - serie de 6 valori + două colițe

55 bani - denar republican roman, M. Tullius
monedă dacică din tezaurul de la Șilindia (sec. II î.e.n.)monedă dacică descoperită la Sînnicolaul Mare

1987 - Monede și bancnote românești în circulație - un timbru și o coliță

1 leu 1966bancnota de 10 lei din 1966

1988 - Aniversări - serie de 6 valori

sestert Traian - podul de la Drobeta

2005 - Leul nou - serie de 20 de valori

monedele vechi de 100 lei, 500 lei, 1000 lei și 5000 de lei
bancnotele vechi de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 și 1.000.000 de lei
monedele noi de 1 ban, 5 bani, 10 bani și 50 de bani
bancnotele noi de 1, 5, 10, 50, 100 și 500 de lei

2006 - Istoria monedei românești - serie de 6 valori

20 lei aur 1868
50 lei aur 1906 - 40 de ani de domnie a regelui Carol I
100 lei aur 1906 - 40 de ani de domnie a regelui Carol I
50 lei aur 1922 (emisă în 1927)
100 lei aur 1939
100 lei aur 1940 - Carol II - 10 ani de domnie

2006 - Centenarul expoziției generale și a parcului Carol I din București - serie de 6 valori100 lei aur 1906, 40 de ani de domnie a regelui Carol I - vinietă pe blocul de șase timbre

2006 - Centenarul Muzeului Țăranului Român - serie de 4 valori

salbă din Bucovina

2006 - Ziua mărcii poștale românești - Decebal (106 - 2006) - bloc de 4 valori

30 bani 2006 - monedă dacică

2006 - Leul nou - serie de 2 valori

2006 - Leul nou - bancnota de 200 de lei2006 - Leul nou - bancnota de 200 de lei

2007 - EFIRO II - serie de 3 valori, cu opt viniete cu monede

2007 - EFIRO II - vinietă cu monedă de la Ieremia Movilă2007 - EFIRO II - vinietă cu monedă de la Bogdan al III-lea
2007 - EFIRO II - viniete cu monede de la Petru Mușat și de la Ștefan al II-lea2007 - EFIRO II - viniete cu monede de la Ștefan cel Mare și de la Ștefan al IV-lea (Ștefăniță)2007 - EFIRO II - viniete cu monede de la Alexandru cel Bun și de la Bogdan al II-lea
monede medievale moldovenești

2007 - 140 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern - timbru + coliță

moneda de 1 ban din 1867, monetăria Heaton din Birmingham
bilet ipotecar de 5 lei din 1877, monedele din 1867, 50 bani 1873, 1 leu 1870

2010 - Eugeniu Carada - ctitorul Băncii Naționale - coliță

9 lei și 10 bani - bancnota de 100 de lei din perioada 1881 - 1907 (fragment, în colțul din dreapta-sus a coliței)

2010 - 130 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României - bloc cu două timbre și minicoli de 8 timbre cu două viniete, plasate tête-bêche

  
2 lei și 40 bani - bancnota de 100 de lei, avers, și 4 lei și 30 de bani - revers, emisiunea din 14 august 1896

2012 - Portretele bancnotelor - serie de 7 valori, cu șapte viniete cu bancnote (vinietele sînt numai în albumul filatelic, emis în 600 de exemplare)

bancnota de 1 leu 2005 bancnota de 5 lei 2005 bancnota de 10 lei 2005
bancnota de 50 lei 2005 bancnota de 100 lei 2005 bancnota de 200 lei 2006
bancnota de 500 lei 2005

2013 - Suceava - 625 de ani de la prima mențiune documentară - vinietă ce apare în minicolile cu 8 timbre

gros de argint de la Petru I Mușat, reprezentat pe vinieta ce apare în minicolile cu 8 timbre (poziția stînga-sus)

2013 - monede românești de aur din colecția numismatică a Băncii Naționale a României

3 lei și 30 de bani - 20 lei 1870 Carol I domnul României - timbru, două viniete și margine de minicoală (sînt 6 timbre și 6 viniete în fiecare minicoală)
4 lei și 30 de bani - 20 lei 1906 Carol I rege al României - timbru, două viniete și margine de minicoală (sînt 6 timbre și 6 viniete în fiecare minicoală)
4 lei și 50 de bani - 20 lei 1922 (1927 / 1928) Ferdinand - timbru, două viniete și margine de minicoală (sînt 6 timbre și 6 viniete în fiecare minicoală)
8 lei și 10 de bani - 20 lei 1939 Carol al II-lea - timbru, două viniete și margine de minicoală (sînt 6 timbre și 6 viniete în fiecare minicoală)
monedele apar și pe marginea de sus a coliței dantelate cu patru timbre (vîndută numai în albumul filatelic - tiraj 400 de exemplare)

2014 - 130 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României - bloc cu două timbre și minicoli de 8 timbre cu două viniete, plasate tête-bêche

  
8 lei și 10 bani - moneda omagială de 100 lei aur 2014 dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Universității din București, reprezentată pe două viniete ce apar pe una din minicoli (există două tipuri de minicoli)

2014 - Colecția numismatică a Băncii Naționale a României - tezaure monetare

2 lei - koson - timbru și 4 viniete (sînt 6 timbre și 8 viniete în fiecare minicoală)
2 lei și 40 de bani - drahmă histriană - timbru și două viniete (sînt 6 timbre și 8 viniete în fiecare minicoală)
8 lei și 10 bani - taler leu - timbru și două viniete (sînt 6 timbre și 8 viniete în fiecare minicoală)
14 lei și 50 de bani - ducat venețian - timbru și două viniete (sînt 6 timbre și 8 viniete în fiecare minicoală)

2014 - Senatul României - 150 de ani

moneda omagială de 100 lei de aur din 2014 (cu două viniete, una cu aversul și alta cu reversul monedei)

2015 - Descoperiți România - Dobrogea - serie de 8 timbre

monedă bizantină, probabil descoperită la Enisala, în Dobrogea

2015 - 135 de ani de relații diplomatice România – Statele Unite ale Americii

moneda de 5 lei de argint din 1880 și o monedă americană de 1 dolar cu președintele Rutherford B. Hayes, aversurile pe o vinietă și reversurile pe altă vinietă

Republica Moldova - 1995 - Din patrimoniul muzeelor Republicii Moldova. Muzeul național de etnografie și istorie naturală - serie de 3 valori

1 leu și 80 de bani + 30 de bani - monede dacice de argint din secolele III-II î.e.n., din tezaurul descoperit în 1972 în satul Zăbriceni

Republica Moldova - 2007 - Europa 2007 - 100 de ani de cercetășie - serie de 3 valori

2 lei și 85 de bani - cercetași în acțiune - observări arheologice - cel puțin una din monedele pe care le studiază tînărul cercetaș este adînc tăiată - probabil o piesă dacică de tip Huși-Vovriești


Înapoi la pagina de selecție!