lansarea cărții O istorie a monedelor Sadagura
 

12 noiembrie 2011 - lansarea cărții
O istorie a monedelor Sadagura / A History of the Sadagura Coins
 

Într-o dimineață geroasă de toamnă, mai exact sîmbătă, pe 12 noiembrie 2011, un loc încărcat de istorie și îmbibat de spirit junimist a găzduit evenimentul de lansare a unei cărți de numismatică dar și de istorie, focalizată pe un subiect insuficient studiat în țara noastră. Este vorba de Muzeul Literaturii Române - „Casa Pogor”, vechi loc de taifas, creație și critică obiectivă al părinților literaturii române moderne, și este vorba de cartea „O istorie a monedelor Sadagura / A History of the Sadagura Coins”, scrisă de Vlad Mario Homutescu și Adrian Homutescu.

Casa Pogor, ce a găzduit lansarea de carte - 12 noiembrie 2011

Departe de a-și propune să aibă ultimul cuvînt, cartea dorește informarea colecționarilor dar și a celor pasionați de trecut cu contextul istoric în care aceste monede, precursoare ale leului ca monede locale de circulație comună în Moldova și Muntenia, și-au făcut loc în buzunarele băștinașilor și în colecțiile numismaților din întreaga lume. Nu mai puțin cartea oferă informații de epocă nepublicate anterior în limba română și dorește, prin natura sa bilingvă, să dea tuturor colecționarilor de monede Sadagura o perspectivă românească asupra impactului mai degrabă dureros pe care l-au avut asupra românilor secolului al XVIII-lea.

Doamna profesor muzeograf Anca-Maria Buzea deschizînd evenimentul - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Doamna profesor muzeograf Anca-Maria Buzea a fost o excelentă gazdă, moderînd cu grație întreaga festivitate ce a avut loc în Pod.

dr. ing. Adrian Homutescu arătînd pe hartă locul unde era orășelul Sadagura - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Puțin atipic pentru astfel de evenimente, autorii au deschis vorbirea cu o scurtă prezentare cu suport vizual, înfățișînd la scară mulțumitoare probele și monedele Sadagura, plasarea Sadagurii și personalitatea personajului eponim, astfel ca și neinițiații să intre mai ușor în epocă și să poată lesne urmări...

domnul profesor Andone Cumpătescu adresîndu-se auditoriului - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

...prezentarea exhaustivă pe care domnul profesor Andone Cumpătescu, sufletul de necontestat al comunității numismaților ieșeni de atîția și atîția ani a făcut-o cu acribie și competență. Domnia sa a concluzionat, după o minuțioasă analiză a contribuției aduse de lucrare, faptul că acesta carte va rămîne o monografie de bază a numismaticii românești, felicitînd în consecință pe autori, dar și pe „autorul autorilor”, adică pe conferențiarul universitar doctor Adrian Homutescu senior, care și el a contribuit consistent, deși din umbră, prin traducerea din limba rusă veche a documentelor originale de epocă din arhiva armatei ruse.

o imagine din sală din momentele cînd a vorbit domnul profesor Mihai Dorin - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Domnul profesor dar și istoric, conferențiar universitar doctor Mihai Dorin, a încheiat prezentarea de carte printr-o intrigantă punere pe tapet a întrebării dacă există un hiatus între știintele umaniste și cele exacte (deci și între competențele rezultate din formarea dihotomică în una sau alta din direcții), demonstrînd repede lipsa de substanță a unei astfel de accepțiuni – prezente totuși în lumea de azi. Dovadă vie a omogenității demersurilor științifice este cartea de față, nu mai puțin autorii, ingineri mecanici prin formare și carieră, care demonstreză naturalețe și competență în prezentarea contextului istoric, în prezentarea și analiza documentelor vremii, estimarea maselor și tirajelor de monede bătute, a contribuției diverșilor actori și în concluziile juste care încheie cartea.

Contextul istoric al protectoratului rusesc asupra Principatelor Române, cu început promițător dar continuare nefericită a fost de asemenea evocat de domnul profesor Mihai Dorin, făcînd o paralelă între epoca ce a dat naștere monedelor Sadagura și politica rusească de azi, activă propagandistic și ideologic în regiunea Transnistriei.

vitrină în care au fost expuse monede Sadagura; de la stînga la dreapta: domnii IulianLipovanu, Condrat Adrian Homutescu, Vlad Mario Homutescu și Adrian Homutescu - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Lansarea de carte a avut ca însoțitoare o expoziție din toate punctele de vedere exceptională de monede Sadagura, organizată de cunoscutul numismat ieșean, domnul Iulian Lipovanu. Expoziția nu a uimit atît prin numărul pieselor expuse cît prin raritatea variantelor prezente, fiind ca atare cea mai important㠄reunire de familie” care a avut loc în România din acest punct de vedere.

monede Sadagura expuse cu ocazia lansării de carte - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Piesele de 1 para / 3 denghi și 2 parale / 3 copeici, unele nemaifiind scoase vreodată la lumină, acoperind variante monetare din 1771 pînă în 1774, și o remarcabilă probă din 1771, au constituit deci un eveniment în sine – piese făcînd parte din colecțiile unor reputați numismați, domnii dr. Adrian Popovici, Dragoș Săfticu și Iulian Lipovanu.

Desigur, a fost și o bună ocazie pentru autografe...

Mario Homutescu scriind o dedicație (cu un pix Continental) - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Iubitoare de frumos și cultură, familia Olteanu a trimis mesageri de voie bună, ca parteneră în acest eveniment dar și ca prieteni ai autorilor: pe mesageri îi cheamă Aligote 2009 și Fetească Regală 2009. După cum spune domna Olteanu: „O carte bună merge cu un vin bun”.

reprezentanta Editurii Stef împreună cu autorii; Adrian Homutescu tocmai prezenta audienței calitățile vinului Gramma Fetească Regală (dar a uitat să pomenească însă singurul defect, condensat în vechiul proverb românesc, ce spune că sticla de vin bun prea repede se termină) - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

Frigul ieșean de noiembrie a fost înmuiat pe loc în partea colocvială a lansării, iar limbile au prins să se dezlege sub atingerea catifelată a vinurilor elegante ale Casei de Vinuri Gramma... îndeajuns de reci și molcum gîlgîinde în pahare cu picior care filtrau minunat tomnaticul auriu al viilor dar lăsau și nasului loc destul să înoate în baia de miresme ce se scorneau la fiece scuturătură a mîinii. Taifasul neo-junimist a răsunat în „pod” vreme îndelungată, buna dispoziție fiind garantată de un vin de clasa, dar și de profesorii „epigramiști” Alexandru G. Șerban și Gheorghe Gugiuman, care s-au întrecut în delectarea celor prezenți în versificații ce rimau – cum și era de așteptat - în gura și Sadagura.

epigramele au înveselit atmosfera - Casa Pogor - 12 noiembrie 2011

În concluzie, ziua a dăruit participanților la eveniment o carte, un vin bun, o epigramă și o scînteie de spirit junimist.


Înapoi la pagina de selecție!