Cea mai bună sursă de informare, atît pentru numismați cît și pentru amatorii de monezi românești!
Istorie numismatică

prima jumătate a sec. XIX Pondurile monetare din Moldova. Numite pietre de visterie sau blancuri, reprezentau sistemul oficial pentru controlul monedelor de aur străine care circulau și la noi. În imaginea de mai jos legenda de pe avers este PRINȚ.1812.MOLDAV (cu litere chirilice). Imaginea piesei (cel mai probabil o fantezie modernă) este prezentă pe site prin amabilitatea domnului Adrian Popovici.

Pond de 7.9 grame, de alamă, din timpul domnitorului Scarlat Callimachi

1826 Dinicu Golescu public㠄Însemnare a călătoriei mele”. Descrie cum a văzut la Pesta „O sală mare plină cu feliurimi de monete strînse, din vechime și pînă acuma, streine și ungurești...”, iar la Viena „O altă mare zidire unde au strînsoare de mulțime și feliurimi monede, antici, foarte vechi, și alte asemenea de mult preț”.

1831 Art. 81 din Reglement Organicesc a Moldovei cuprins în noî capite (Regulamentul Organic): „Prețul tuturor mondelor de aur sau de argint ce vor intra în Moldova să va statornici după a lor de sine curată și adevărată valoră, potrivit cu acel a galbănului de Olandă, carile cuprinde șasăzăci greunță de aur și 6 9/13 greunță de migmă [aliaj], în preț de triizeci și unu lei și giumătate galbănul, sau de patrusprezece sorocoveți, după cursul de astăzi a galbănului și a sorocovățului. Această prețuire va fi de temei nestrămutat a cursului monedii în toate luaturile și alișverișurile din lăuntrul a Moldovei.”

1831 Art. 430 din Reglement Organicesc a Moldovei cuprins în noî capite (Regulamentul Organic): „Monedile vor ave același curs și același preț în îmbe prințipaturile, întocmai cu prințipiile prețurilor așăzate la capul finanții, art. 81.”

martie 1847 Prima medalie românească modernă. Legenda este DOMNIZA/ELENA/NĂSCUT LA/22 GHENARE/1847 (avers) și MARTIE AN2/1847 (revers), combinînd litere chirilice cu litere latine.

Medalie bătută de Vodă Gheorghe Bibescu cu ocazia botezului fiicei sale mai mici

1858 Gheorghe Asachi întocmește un „proiect de reorganizare a școalelor naționale”. În învățămîntul superior trebuiau să fie predate, printre altele, și următoarele cursuri de „științe istorice”: cronologia, genealogia, arheologia, paleografia, blazon și numismatica.

10.05/22.05.1866 Carol I devine domnitor al României.

1866 - existau peste 70 de tipuri de monede străine în circulație pe teritoriul Principatelor Unite

22.04/04.05.1867 „Legea pentru înființarea unui nou sistem monetar și pentru fabricarea monetelor naționale” este promulgată. Unitatea monetară este leul divizat în 100 de bani, fiind adoptat sistemul monetar zecimal al Uniunii Monetare Latine, bazat pe bimetalism (aur și argint). 1 leu trebuia să cîntărească 5 grame și să conțină 4,175 grame de argint curat. Din Uniunea Monetară Latină au făcut parte Franța, Elveția, Belgia, Italia și Grecia. Luxemburg, Spania, Serbia, Muntenegru, Vaticanul și România au utilizat acest sistem monetar. În Uniunea Monetară Latină s-au bătut piese în valoare de 5 unități, din argint cu titlul 90.0%, piese de 0.50, 1 și 2 unități, din argint cu titlul 83.5%, precum și piese de aur de 90.0% (10, 20, 50 sau 100 de unități). România nu a căpătat statutul de membru al Uniunii Monetare Latine deoarece nu a putut garanta că va emite suficientă monedă de argint și de aur pentru a putea acoperi nevoile propriei circulații (și, deci, că monedele celorlalte țări membre nu se vor „scurge” la noi).

01.01/13.09.1868 Legea intră în vigoare.

Cursuri bancare obișnuite pentru leul românesc în secolul XIX:

 • Paris: 100 lei = 99,16 ... 99,91 franci
 • Berlin: 100 lei = 79,13 ... 81,14 mărci
 • Londra: 100 lei = 4 lire sterline
 • 24.02/08.03.1870 Se inaugurează oficial Monetăria Statului, unde se bat primele monede de 20 lei de aur și de 1 leu de argint

  14 și 15.08-26 și 27.08.1871 Alexandru Papiu Ilarian prezintă ca dar din partea clericului Mihail Crișan din Reghin 160 de monede romane care, împreună cu alte 19 monede și medalii românești, dăruite tot atunci de Vasile Alexandrescu Urechia, stau la baza actualului „Cabinet numismatic al Academiei”.

  01.12/13.12.1873 Monedele străine - rusești, austriece sau turcești - și-au încetat oficial circulația în țară (pe baza decretului din luna mai al lui Petre Mavrogheni, ministru de Finanțe).

  04.05/16.05.1877 Este adoptată legea care stabilea cursul monedelor rusești. O dată cu intrarea trupelor rusești în țară, rublele au căpătat curs legal și obligatoriu în România, rubla fiind supraevaluată.

  12.06/24.06.1877 Este adoptată legea pentru emisiunea biletelor ipotecare (pentru o valoare de 30.000.000 lei) garantate de bunurile imobiliare ale statului, prima hîrtie-monedă din România.

  17.01/29.01.1879 Cursul rublelor este scăzut de la valoarea impusă de ruși pînă la valoarea reală (rubla ajunge de la 4 lei la 3,70 lei). Monedele mai mici de jumătate de rublă nu mai au curs obligatoriu.

  17.04/29.04.1880 Legea pentru înființarea unei bănci de scont și emisiune „Banca Națională a României” (capital de 12.000.000 lei) cu privilegiul exclusiv de a bate monedă, sub formă de societate anonimă cu participarea statului (1/3 din acțiuni fiind ale statului și 2/3 ale deținătorilor particulari). Primul director al BNR a fost Teodor Mehedințeanu, urmat în funcție de Eugeniu Carada.

  27.11/09.12.1880 Rublele nu mai au curs legal în România.

  14.03/26.03.1881 Parlamentul votează transformarea României în regat.

  10.05/22.05.1881 Carol I este încoronat ca rege al României.

  1885 Apare Despre originile monetelor, de Mihail C. Sutzu.

  30.03/11.04.1885 Este votată legea pentru organizarea monetăriei statului, a fabricii de timbre și a depozitului general al timbrelor.

  29.05/10.06.1889 Este votată legea pentru introducerea sistemului monometalist (etalon aur), ce intră în vigoare pe 17/29.03.1890. 1 leu este echivalent cu 1/3.1 dintr-un gram de aur fin cu titlul de 90%. Emisiunile de hârtie-monedă trebuiau să fie acoperite în proporție de 40% cu aur.

  1.01/14.01.1901 BNR devine bancă privată, prin vînzarea participației statului către particulari.

  27.09/10.10.1914 Moare regele Carol I.

  28.09/11.10.1914 Se urcă pe tron regele Ferdinand I

  01.11.1920 - 1921 Unificare monetară. Sînt scoase din circulație bancnotele emise de Austro-Ungaria, de Rusia și de trupele de ocupație germane, prin preschimbare cu bancnote emise de BNR.

  20.09.1927 Moare Ferdinand I; Mihai I minor devine rege.

  07.02.1929 Legea pentru stabilizarea monetară prin devalorizarea leului (scăderea conținutului în aur). Un leu valorează 10 miligrame de aur cu titlul 900/1000. Un leu aur este egal cu 32 de lei hîrtie. Biletele de bancă emise de BNR sînt convertibile în aur, dar numai în cazul sumelor mai mari de 100.000 de lei.

  08.06.1930 Carol II este proclamat rege; Mihai I redevine prinț moștenitor și capătă titlul de „mare voievod de Alba Iulia”.

  06.09.1940 Carol II abdică; Mihai I redevine rege.

  20.12.1946 Legea privind etatizarea BNR.

  15.07.1947 Comisia pentru redresare economică și stabilizare monetară

  15.08.1947 Stabilizare monetară: 1 leu nou = 20.000 lei vechi. În urma reformei un leu valora 6.6 miligrame de aur cu titlul 90%. La stabilizare fiecare cetățean a putut să schimbe personal doar o sumă fixă de bani, suma posibil de schimbat de un om fiind între 1.5 și 7.5 milioane de lei vechi, în funcție de ocupația prezentatorului.

  30.12.1947 Mihai I abdică și se proclamă Republica Populară Română

  28.01.1952 Reformă bănească, conținutul acoperirii în aur este ridicat la 0,079346 grame de aur fin la leu. Schimbul banilor se face de la 20 la 400 lei pentru un leu nou, diferențiat pentru populație (20:1), întreprinderi de stat și cooperatiste.

  01.02.1954 Conținutul de aur al leului a fost mărit la 148.112 miligrame de aur fin, salariile și prețurile rămînînd pe loc.

  18.08.1965 Proclamarea Republicii Socialiste România.