Catalog al tuturor monedelor românești, cu imagini de calitate și cu informații corecte.
Înapoi
1000 lei 2000 - 2004
Înainte
1000 lei 2000 1000 lei 2000
22 mm diametru, 2 g, AlMg3, margine cu zimți
valoarea nominală 1000 LEI, ROMANIA, anul 2000 și stema României
CONSTANTIN BRANCOVEANU, 1688-1714 și bustul voievodului

A fost pusă în circulație pe 23 octombrie 2000.

Pe muchia acestei monede sînt opt grupuri de cîte cinci zimți. E prima monedă românească zimțată incomplet. Moneda a fost gravată de Vasile Gabor.

Constantin Brâncoveanu mai apare reprezentat pe replica uneia din monedele-medalii ale voievodului, replică emisă de BNR în 2006 în cadrul seriei Istoria monedei, precum și pe moneda de 10 lei de argint din 2008 închinată mănăstirii de la Sîmbăta de Sus, monedă emisă în cadrul seriei Monumente de artă medievală creștină.

Despre canonizarea lui Constantin Brîncoveanu

O față a monedei îl înfățișează pe voievodul muntean Constantin Brîncoveanu. Alături de coroana Țării Românești i-a fost dat să își încununeze fruntea cu coroana sfîntă a muceniciei, murind prin moarte violentă mărturisind credința creștină. Împreună cu sine au pierit de aceeași moarte fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și sfetnicul său, clucerul Ianache Văcărescu. Sfinții brîncoveni au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română la 21 iunie 1992 și sînt prăznuiți la 16 august.

Despre monedele-medalii bătute de Constantin Brîncoveanu

Reproducem mai jos trei aliniate din Cronica românilor de Gheorghe Șincai. Textul face parte din paragraful consacrat anului 1713 și se referă direct la piesele de aur ale lui Brîncoveanu.

Iară Delchiaro scrie „[...] pîrile ce s-au trimis la Poarta turcească asupra prințului Brâncovan sînt acestea [...] 10. Că a făcut ca să i se bată monete de aur în Ardeal, una de cîte doi și mai mulți galbini, pînă și de 10 galbini dintre care una se trimete sultanului, pentru mai mare încredințare, iară celelalte monete se vor afla în visteria lui cea privată, cu multe pietri scumpe, ce nu se pot prețui, cînd se va măzăli Brâncovan.

Pentru ce a lăsat Brâncovan să se facă monetele acestea, mulți multe pricini aduc, dară în comun zic că în ziua de Sîntă Măria Mare din anul 1714, cînd ar fi intrat el în anul 60 al vîrstei sale și în al 26 al oblăduirei, vrea să dea un ospăț foarte minunat la toată boierimea și la sfîrșitul ospățului vrea să împartă monetele acelea la fieștecare boier, după rangul sau treapta în carea era; ci vai și mișel! tocma într-aceea zi s-a tăiat și patru feciori ai lui și el.”

Despre monetele cele de aur ale lui Constantin Brâncovan, așa scrie Samoil Chéleșeri: „Pentru pomenirea familiei se bătuse dăunăzi de prințul Valahiei galbeni de zece și de cinci, carii de o parte avea chipul lui, după obiceiul românilor, împodobit cu mitră scumpă pe cap și cu minteie spînzurată de pre umeri, prin pregiur cu inscripția aceasta: „Constantinus Besaraba de Brâncovan”, de altă parte avea stema sau țimirul Valahiei cu care trăiesc prinții în lucrurile cele politicești, că în cele besericești se folosesc cu pecetlar, în care sînt întăiați SS. Constantin și Elena, ținînd crucea în mîini. Supt mitra cea prințească, în povază era un corb cu aripile întinse, ținînd cu clonțul o cruce de rînd și stînd pre un ciungărit ram de arbure și deasupra de o parte soarele, de alta luna, cu inscripția prin pregiur: „D.G. Vaivoda et Princeps Valachiae Transalpinae”. Nenorocită monetă aceasta a dus la pierire pe familia Brâncovenească, după ce a căzut prințul cu ai săi în mîinile turcilor.”


Înapoi la pagina de selecție!