Înapoi
1000 lei 2001 - 1900 de ani de la primul război daco-roman
Înainte
27 mm diametru, 15.551 g, aur 99,9%, margine netedă
Avers: valoarea nominală 1000 LEI, ROMANIA, anul - 2001 -, stema României și columna lui Traian
Revers: monumentul de la Adamclisi încadrat de efigia împăratului Traian și a lui Decebal, anii 101 - 102 și inscripția 1900 DE ANI DE LA PRIMUL RAZBOI DACO-ROMAN

Data emisiunii: 4 iunie 2001

Tiraj: 500 de piese


Despre războaiele dintre daci și romani

Primul război declanșat de împăratul Traian împotriva Daciei lui Decebal a avut ca scop declarat desființarea tratatului de pace încheiat de Domițian în anul 88 cu dacii, tratat considerat ca aducînd prejudicii prestigiului Romei.

Atacul roman din 101 a fost dat prin Banat. Cele 13 legiuni și cîteva zeci de corpuri auxiliare au trecut Dunărea lîngă localitatea Lederata. După lupta de la Tapae - strîmtoarea numită astăzi Poarta de Fier a Transilvaniei - romanii au intrat în țara Hațegului, luptele mutîndu-se în preajma cetăților dacice.

Decebal contaatacă în iarna dintre anii 101 și 102; mari efective dacice împreuna cu aliații roxolani (neam sarmatic) trec Dunărea și jefuiesc provincia romană Moesia Inferioară.

În anul 102 Traian trece din nou Dunărea, pe un pod de vase. O nouă luptă se soldează cu înaintarea romanilor spre munți.

Forțele adverse fiind sleite de puteri, se încheie pacea, în urma căreia Imperiul Roman anexează sudul regatului dac - un teritoriu corespunzînd aproximativ cu Banatul, Oltenia și cîmpia munteană.

Un al doilea război între daci și romani a avut loc în anii 105 - 106, în urma căruia o mare parte din Dacia a fost transformată în provincie romană.

După războaiele cu dacii, împăratul Marcus Ulpius Traianus a acordat daruri în bani plebei. În 102, după primul război, fiecare plebeu a primit cîte 500 de dinari iar în 107, după cucerirea Daciei, fiecare familie plebee a primit 650 de dinari.

Au fost bătute mai multe monede și medalii care să imortalizeze victoria iar serbările organizate la Roma au durat 123 de zile.

Despre Columna lui Traian

Columna lui Traian a fost inaugurată în anul 113, în ziua de 12 mai. Ea era instalată în centrul Forului lui Traian și era un tip nou de monument, avînd trei scopuri: să indice înălțimea dealului tăiat pentru a face loc forului (are aproape 40 de metri!), să comemoreze victoriile din războaiele dacice și să servească de mormînt pentru împărat și pentru soția sa. Urna cu cenușa lui Traian a fost depusă în soclul columnei în anul 117. Coloana este făcută din marmură de Carrara și de Paros, pe fusul ei fiind sculptate 155 de tablouri reprezentînd scene din cele două războaie. Pe Columnă apar peste 2500 de figuri. În vîrful columnei a fost pusă o acvilă de bronz, înlocuită de împăratul Hadrian cu statuia lui Traian. În anul 1557 pe columnă a fost instalată statuia sfîntului Petru.

Despre monumentul de la Adamclisi

Luptele dintre daci și romani purtate în sudul Dobrogei pe la sfîrșitul anului 101 - începutul anului 102 ar putea fi la originea monumentului de la Adamclisi (în turcește Adamclisi înseamnă Biserica Omului), ridicat în anul 109 pe locul unde romanii au dobîndit o victorie importantă. Inscripțiile de pe pereții unui altar din vecinătate cuprind liste cu mii de morți din diferite unități romane.

Monumentul Tropaeum Traiani era dedicat zeului Mars Ultor (Marte Răzbunătorul), avînd aproape 39 de metri înălțime și diametrul bazei de aproape 40 de metri. Monumentul are o parte cilindrică terminată sus cu o porțiune conică. Deasupra este un turn hexagonal. În vîrful monumentului se află trofeul propriu-zis.

În jurul cilindrului era o friză formată din 54 de metope. Metopa este un element arhitectural dreptunghiular, de obicei ornamentat cu sculpturi, care umple spațiul dintre două triglife ale unei frize de tip doric (triglifă - element ce are aspectul a trei stîlpi). Una din metope se găsește la Muzeul arheologic din Istanbul, 48 în muzeul din Adamclisi, restul s-au pierdut (Giurescu scrie că două au căzut în Dunăre în timpul transportului spre București).

Monumentul a fost reprezentat pe monede emise de orașul Tomis în timpul domniei lui Traian (Tomisul, Constanța de azi, se află la doar 60 de kilometri distanță de Adamclisi).


Această monedă nu este singura avînd ca subiect dacii și Dacia. În anul 1983 România a emis un set de patru monede distincte (două de argint și două de aur) cu valorile de 50, 100, 500 și 1000 de lei pentru a aniversa 2050 de ani de la constituirea statului dac centralizat sub conducerea regelui Burebista. Apăsați aici pentru a vedea una din piesele de 500 de lei sau apăsați aici pentru a vedea moneda de 1000 de lei. În anul 2009 a fost bătută o monedă de argint de 10 lei dedicată aniversării a 1900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Adamclisi. În anul 2013 a fost bătută o monedă de aur de 100 lei dedicată aniversării a 1900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian. Republica Moldova a omagiat la rîndul ei această aniversare printr-o monedă de argint de 100 de lei moldovenești.


Imaginile primei monede de mai sus sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului J. Ardelean.

Imaginile celei de-a doua monede omagiale de aur de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.


Înapoi la pagina de selecție!