Orice monedă românească poate fi găsită aici!
Înapoi
100 lei 2011 - 130 de ani de la proclamarea Regatului României
Înainte
100 lei 2011 - 130 de ani de la proclamarea Regatului României 100 lei 2011 - 130 de ani de la proclamarea Regatului României
21 mm diametru, 6.452 g, 90% aur, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 100 LEI, stema României, anul 2011, o imagine a castelului Peleș de la Sinaia
Revers: prima stemă a Regatului României (model 1872, cu modificările din 1881: coroana de oțel, ordinul Steaua României sub deviză, leii cu coada în sus), chipul regelui Carol I, deasupra semnătura regelui și inscripția 10 MAI 1881, inscripția circulară 130 ANI PROCLAMAREA REGATULUI ROMANIEI

Data emisiunii: 10 mai 2011

Tiraj: 500 de monede


Despre proclamarea României ca regat

În ciuda inscripției de pe revers, Regatul României a fost proclamat pe 14 / 26 martie 1881 cînd, în urma unei interpelări, Adunarea Deputaților și mai apoi Senatul au votat în unanimitate - 99 de voturi din 99 de votanți și 40 de voturi din 40 de votanți - următoarea lege:

„Art.1. România ia titlul de Regat.
Domnul ei, CAROL I, ia pentru Sine și moștenitorii Săi titlul de Rege al României.

Art. 2. Moștenitorul Tronului va purta titlul de Principe Regal.”

Ședința Adunării Deputaților începuse la ora 14, a Senatului o jumătate de oră mai tîrziu. La ora 18 ambele corpuri legiuitoare ale țării s-au prezentat la Palat, unde Carol I a semnat decretul de sancționare a legii. La rugămintea Academiei Române regele Carol a donat acestei instituții călimara și condeiul - devenite obiecte istorice - cu care semnase legea de proclamare a regatului.

Despre serbările încoronării

Pe 10 / 22 mai 1881 a avut loc ceremonia încoronării majestăților lor regelui și reginei, și serbările încoronării.

În seara zilei de 9 mai coroana regelui și cea a reginei au fost aduse la Mitropolie. A doua zi la prînz coroanele au fost binecuvîntate de soborul mitropoliților și episcopilor, momentul fiind salutat prin 101 lovituri de tun. Apoi coroanele au fost aduse la Palatul de la Cotroceni de patru generali, însoțiți de un imens cortegiu ca gardă de onoare (veterani de la 1848, foștii membri ai Divanelor ad-hoc, răniți din Războiul de Independență, membrii Academiei, rectorii și decanii de la universitățile din Iași și București etc.).

Regele Carol a luat Coroana de oțel și și-a pus-o deasupra capului, spunînd: „[...] Primesc dar cu mîndrie, ca simbol al independenței și al tăriei României, această Coroană, tăiată dintr-un tun stropit cu sîngele vitejilor noștri, sînțită de Biserică. [...] Pentru Regină și pentru Mine însă, Coroana cea mai frumoasă este și rămîne dragostea și încrederea poporului, pentru care n-avem decît un gînd: mărirea și fericirea lui. [...] Să trăiască iubita noastră Românie, astăzi încoronată prin virtuțile sale civice și militare!”.

În entuziasmul general a urmat o defilare a delegațiilor județelor și comunelor - aproape 4000 de oameni din toată țara au trecut prin dreptul tronului. Seara regele și regina au făcut o plimbare cu trăsura prin orașul luminat și împodobit de sărbătoare.

Pe 11 mai regele și regina au primit o defilare a 45 de care alegorice, reprezentînd agricultura, Teatrul Național, comerțul, noua matcă regularizată a Dîmboviței etc.. Au avut propriile care brutarii, birjarii muscali, Marea lojă masonică națională română, Societatea de tragere la semn, berăriile Oppler și Luther, fabrica de băuturi gazoase, tăbăcarii, Crucea roșie, fabrica de efecte militare, și așa mai departe.

Defilarea militară a avut loc pe 13 mai - fiindcă pe 12 a plouat.

Castelul Sigmaringen - Castelul Peleș - marcă poștală din 1939

Despre castelul Peleș

Construcția castelului Peleș a început în anul 1873).

Documentul de inaugurare a castelului, citit în fața familiei regale pe 7 octombrie 1883, arată astfel: „Eu Carol I Domn și Rege cu Elisabeta Regină. După o silință neobosită de doi ani în luptă cu un tărîm nestatornic străbătut de izvoare, izbutit-am a pune la poalele Bucegiului temelia acestei clădiri, în anul mîntuirii 1875, iar al domniei noastre al IX-lea. Zidirea s-a oprit în timpul Războiului pentru neatîrnarea României. Intrat-am în această casă a noastră în anul mîntuirii 1883, iar al domniei noastre al XVII-lea. Datu-i-am nume castelul Peleșului”.

În imagine se află la stînga castelul Sigmaringen, iar la dreapta castelul Peleș de la Sinaia (despre care am scris cu privire la legenda monedelor de aur din 1868). Imaginea este o marcă poștală din emisiunea Centenarul nașterii regelui Carol I din 1939.

Informațiile de mai sus au fost preluate din cartea Bucureștii de altădată 1878 - 1884 de Constantin Bacalbașa (Editura Eminescu, 1993) și din anexele cărții, care reproduc texte de epocă din monitorul Oficial și din volumul „Actele privitoare la proclamarea Regatului Român și ceremonia încoronării MM.LL. Regelui și Reginei” (București, Tipografia Thiel & Weiss, 1882).


Înapoi la pagina de selecție!