Înapoi
100 lei 2000
525 de ani de la bătălia de la Vaslui
Înainte
37 mm diametru, 31.1 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 100 LEI, anul 2000 între două mici semne pătrate, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
inscripția circulară BĂTĂLIA DE LA VASLUI, în cîmp anul 1475, în exergă 525 ani,
Ștefan cel Mare călare, cu sabia în mîna dreaptă și hățurile în stînga, un grup de cinci soldați moldoveni încleștați în luptă; sus, central, steagul de luptă al domnitorului

Piesa este realizată la monetăria Cehiei, avînd tirajul de maxim 1000 de exemplare. Este prezentă pe site prin deosebita amabilitate a domnului Lucian Solcan.


Despre campania din 1475

Armata turcească intrată în Moldova, estimată la 120.000 de oameni, era condusă de Soliman Hadîmbul. Ștefan a aplicat tactica pămîntului pîrjolit: tot ce nu s-a putut ascunde de invadatori a fost ars. Oastea lui Ștefan a atacat inamicul în apropiere de Vaslui, la vărsarea Racovei în Bîrlad, un loc mlăștinos prins între păduri, unde ordia nu putea să se desfășoare și să-și valorifice puternica superioritate numerică (3:1!). Turcii au fost complet învinși, urmărirea acestora durînd aproape patru zile. Sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, umilit de înfrîngerea suferită de oastea beglerbegului Soliman, va conduce personal expediția de pedepsire din 1476.

Letopisețul anonim al Moldovei despre victoria de la Vaslui

În „Letopisețul de cînd s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Țara Moldovei” (Letopisețul anonim al Moldovei), scris în slavonă în timpul domniilor lui Ștefan cel Mare și a fiului acestuia Bogdan al III-lea, citim despre marea victorie de la Vaslui: „În anul 6893 [1475] ianuarie 10, marți, a fost război la Vaslui cu puterile turcești și a biruit atunci Ștefan voievod cu mila lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Isus Cristos [...]. Și le-a dat Dumnezeu pe acele limbi necredincioase în ascuțișul săbiei și au căzut atunci mulțime mare fără număr și au fost prinși vii mulți fără număr, care de asemenea au fost tăiați, ci numai pe unul l-au lăsat viu, pe fiul lui Sac pașa. Și steagurile lor și cu schiptrele cele mari au fost luate, mai mult de 40 de schiptre. Iar Ștefan voievod s-a întors cu toți oștenii ca un purtător de biruință în cetatea sa de scaun, Suceava, și i-au ieșit în întîmpinare mitropoliții și preoții, purtînd în mîini sfînta evanghelie și slujind și lăudînd pe Dumnezeu pentru darul cel de sus și binecuvîntînd pe domn: Să trăiască domnul!”. În textul slavon scrie Da jive(t) țari, ceea ce s-ar traduce mai degrabă Să trăiască împăratul!, cum și este de altfel redat originalul în unele traduceri.

Despre steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare

Două steaguri militare ale lui Ștefan cel Mare s-au păstrat pînă în zilele noastre. Acestea au fost dăruite de domnitorul moldovean mănăstirii Zografu de la Muntele Athos. Steagul reprezentat pe monedă are cam 1 metru pe 1 metru și este din atlaz, fiind brodat cu fire de mătase colorată, cu argint și cu aur. Pe o față - cea reprezentată pe monedă - este imaginea Sfîntului Gheorghe omorînd balaurul, încadrată de inscripția în slavonă CA UN IZBĂVITOR AL CELOR SĂRACI ȘI ROBIȚI FOLOSITOR, NEPUTINCIOȘILOR DOCTOR, ÎMPĂRAȚILOR AJUTOR, PURTĂTORULE DE BIRUINȚĂ, MARE MUCENICE GHEORGHE, ROAGĂ PE CRISTOS DUMNEZEU SĂ MÎNTUIASCĂ SUFLETELE NOASTRE. Pe cealaltă față este reprezentată scena botezului Domnului, încadrată de o altă inscripție în slavonă.

Despre grupul de soldați moldoveni de pe monedă

Soldații moldoveni sînt reprezentați cu cămașă de zale, cu coif pe cap și cu cizme în picioare. Doi sînt înarmați cu lănci, unul cu o halebardă, altul are sabie și scut. Săgeți zboară în toate părțile. Ștefan, călare, sub stindardul ridicat și cu sabia scoasă, îi atacă pe turci. Scena este o bună ilustrare a textului notat de cronicarul polonez Ian Dlugosz, contemporan cu evenimentele: „Căci toate șirurile dinainte în care în frunte erau și secui au fost zdrobite de turci, și amenința un mare pericol pînă cînd [Ștefan] personal se aruncă în mijlocul turcilor exaltați de bucuria victoriei, și cu puterea minunată a lui Dumnezeu a nimicit toate grupările turcești avînd abia 40.000 de luptători, între care cea mai mare parte erau țărani.”


Marele voievod este reprezentat și pe cîteva monede românești: 500 lei 1941 - Eliberarea Moldovei înrobite, 20 lei 1991, 5000 lei 2004 - 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, 1 leu, 5 lei și 100 lei 2007 - 550 de ani de la urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei și 10 lei de argint din 2008 - mănăstirea Voroneț.

Ștefan mai apare pe o monedă emisă de Republica Moldova: 100 lei aur 2004 - 500 de ani de la trecerea în eternitate.

Un gros de argint bătut în timpul domniei lui Ștefan poate fi văzut apăsînd aici.


Înapoi la pagina de selecție!