Înapoi
100 ruble 2007
Cetatea Soroca
Înainte
Avers: 32 mm diametru, 14.14 g, argint 92.5%,
margine netedă
valoarea nominală 100 RUBLEI, stema autoproclamatei republici transnistrene (cu secera și ciocanul), inscripția · PRIDNESTROVSKII RESPUBLIKANSKII BANK · (cu litere chirilice) însemnînd BANCA REPUBLICANĂ [TRANS] NISTREANĂ, anul 2007, dedesubt 925 reprezentînd titlul argintului
Revers: imaginea cetății Soroca, în față rîul Nistru, un soclu cu o piatră prețioasă pe care scrie XVI VEN (VEN în loc de VEK, greșeală de machetare) - secolul al XVI-lea, o bandă cu inscripția SOROKSKAIA KREPOSTI (cu litere chirilice, în limba rusă) însemnînd CETATEA SOROCII, jos inscripția DREVNIE KREPOSTI NA DNESTRE (cu litere chirilice) însemnînd VECHI CETĂȚI DE LA NISTRU

Tiraj: 500 exemplare

Moneda face parte din seria Vechi cetăți de pe Nistru, care cuprinde mai multe monede de 100 de ruble, cu cetățile Tiraspol (2006), Tighina sau Bender (2006), Camenița (2007), Soroca (2007) și Cetatea Albă (2008).

Cetatea Soroca este reprezentată și pe monedele moldovenești de argint de 100 de lei din 2007 (dedicată domnitorului Petru Rareș) și de 50 de lei din 2012.

În imaginea alăturată se poate vedea cetatea Soroca, așa cum este ea reprezentată pe bancnota de 20 de lei moldovenești. Se poate observa că moneda transnistreană imită imaginea de pe bancnotă, cu mici greșeli de interpretare (zidul - inexistent în realitate - din dreapta monedei, confuzia podiumului de la poarta cetății cu o movilă etc.).

Despre cetatea Soroca

Primele informații despre cetatea de la Soroca apar în documente de la sfîrșitul domniei lui Ștefan cel Mare. Cetatea era pe atunci din lemn și pămînt. În anii 1543-1545 Petru Rareș reface cetatea în piatră.

Cetatea de la Soroca este circulară, cu patru turnuri rotunde și cu un turn de poartă dreptunghiular. Diametrul interior al fortificației este de 26 de metri.

În urma campaniei din anul 1691 a regelui Ioan Sobieski nordul Moldovei este ocupat de polonezi. La Soroca se instalează o garnizoană poloneză. Încercările voievodului Constantin Cantemir de a cuceri cetatea au fost fără rezultat, după cum aflăm din Letopisețul lui Ion Neculce: „În al șeptele anu a domniei lui gătitu-s-au Cantemir-vodă cu oastea lui de-au mărsu să iè cetatea Sorocii [...]. Ș-au stătut pen pregiurul cetățîi cîteva săptămîni, de-u tot bătut-o cetatea, de-au făcut meterezuri și lagumuri. Ș-au năvălit pre tare și n-au putut-o lua, și au perit multă oaste atunce, cînd da năvăli turcii și moldoveni. Și nu era atîta oaste în cetate, ca doo, trei sute de drăgani și căzaci; numai ei din cetate nimeriè tot în om, iar cei de-fară nu putè să le strîce nemic.” Prin tratatul de la Carlowitz din 1699 cetățile și mănăstirile ocupate de polonezi au fost retrocedate Moldovei.

O legendă legată de cetatea Soroca: barza albă și ciorchinii de struguri

Legenda spune că pe timpul lui Ștefan cel Mare și Sfînt cîțiva din oștenii voievodului au fost asediați de turci în cetate la Soroca. După o vreme proviziile s-au terminat și vitejii erau în pericol de a nu mai putea continua rezistența. Atunci o barză a trecut în zbor pe deasupra cetății. A lăsat să cadă în cetate strugurele pe care îl purta în cioc, apoi a adus alți și alți ciorchini. Căpătînd acest neașteptat ajutor, soldații moldoveni și-au recăpătat puterile și și-au recîștigat speranța în victorie, atacîndu-i și învingîndu-i pe turci.

Unul din simbolurile asociate azi cu Republica Moldova este o barză în zbor, cu un ciorchine de struguri în plisc. Acest simbol este reprezentat pe prima monedă omagială moldovenească, 100 de lei din 1996, dedicată celei de-a cincea aniversări a proclamării independenței.


Aceasta este o monedă emisă de Transnistria. Deoarece doar puține se știu în România asupra Transnistriei, a ce a fost înainte și a ce este astăzi, am considerat utile pe site și cîteva informații privind problema transnistreană. Apăsați pe legăturile de mai jos pentru a vă clarifica eventuale nelămuriri.


Transnistria înainte și acum | Monedele Transnistriei

Pentru mai multe informații citiți secțiunea Istoria modernă și contemporană din pagina Scurtă și pe înțeles istorie a românilor și a României .


De ce monede transnistrene în Romanian Coins?

Deoarece monede transnistrene se află în buzunarele multor băștinași români, totodată vorbitori de română, fiind folosite ca valută de schimb pe propriul teritoriul național.


Înapoi la pagina de selecție!