Înapoi
10 grivne 1999 - Dimitrie Vișnovețschi
Înainte
38.6 mm diametru, 31.1 g, argint 92.5%, margine cu zimți
Avers: în cerc perlat interior stema Ucrainei susținută de un leu (simbol al orașului Liov) și de Arhanghelul Mihail (simbol al orașului Kiev), în laterale ornamente baroce, inscripțiile UKRAINA și 10 GRIVENI (cu litere chirilice), anul 1999, Ag925 (moneda este din argint cu puritatea de 92.5%) și 31.1 (masa monedei e de 31.1 grame)
Revers: Vișnovețschi cu arcul în mînă, herbul Koribut, folosit ca stemă și de familia Wiœniowiecki, anul morții - 1563, inscripția DMITRO VIȘNEVEȚIKII (BAIDA)

Tiraj: 10.000 de piese

Moneda face parte din seria Eroi din perioada cazacilor.

Dimitrie (~1516 - 1563) a fost, ca și tatăl său, un puternic magnat polonez. A fost primul hatman al cazacilor zaporojeni. În continuare numele hatmanului a fost scris Vișnovețschi, conform transliterării latine după cronica lui Grigore Ureche [2].

Se crede că Vișnovețschi este totuna cu Baida, eroul unui cîntec popular căzăcesc, de unde și inscripția pusă în paranteză pe monedă. Personajul Baida este tot un arcaș foarte bun, asemeni lui Vișnovețschi. Baida îl înfruntă pe sultan, este atîrnat la ordinul acestuia în cîrlige, dar reușește să pună mîna pe arc și să îl săgeteze de moarte pe dușman.

Dimitrie Vișnovețschi, pretendent la tronul Moldovei

Domnia lui Despot vodă nemulțumise atît boierii cît și clerul, și se arăta nesigură [1]. În 1563 Vișnovețschi pregătește o expediție împotriva lui Despot, urmărind să ocupe tronul Moldovei.

Vișnovețschi credea că este îndreptățit să domnească peste moldoveni, pretinzînd că-i era strănepot lui Ștefan cel Mare. Nicolae Iorga îl numește pe Vișnovețschi „Dumitrașcu, nepotul lui Ștefan însuși, acest mare și temut viteaz bătrîn, care amenințase și Caffa turcilor” [3]. După Giurescu [1], Dimitrie Wiszniewiecki s-ar fi tras dintr-o soră a lui Petru Rareș. Genealogiile poloneze de pe Internet [5] arată însă că Dymitr Wiœniowiecki a fost fiul lui Iwan Wiœniowiecki (? ~1542) cu prima sa soție, Nastazja Olizarowicz (? - 1536). Iwan a avut și o a doua soție, Maria Magdalena (? - ~1570), fiică a despotului sîrb Iovan Brancovici (1462 - 1502). Cea de-a doua soție a lui Petru Rareș, Elena (? - 1552), era și ea fiica despotului Brancovici. Legătura lui Dimitrie cu Moldova și cu mușatinii era deci foarte slabă: mama sa vitregă era soră cu cea de-a doua soție a lui Petru Rareș. Dacă mai era vreo urmă de îndoială privind rudenia lui Dimitrie cu domnitorii Moldovei, aceasta este risipită de notele și comentariile istoricului Constantin Rezachevici, cel care a îngrijit volumul citat al lui Iorga: „Acest personaj controversat, aventurier pendulînd între Polonia, Moscova, Imperiul Otoman și Moldova, nu avea nici o picătură din sîngele Bogdăneștilor.” [3].

Boierii au însă candidatul lor, pe hatmanul Tomșa, pe care îl proclamă domn și-i dau numele de Ștefan vodă. Despot este asediat de Tomșa în cetatea Sucevei, iar Vișnovețschi este prins și trimis turcilor. Însă Tomșa nu se poate menține la conducerea Moldovei: turcii îi dau domnia lui Alexandru Lăpușneanu. Retras în Polonia, la Liov, Tomșa e condamnat la moarte și decapitat [4], fiind găsit vinovat de sfîrșitul tragic al lui Vișnovețschi [1].

Reproducem mai jos două scurte fragmente din cronica lui Grigore Ureche [2], referitoare la aceste evenimente.

„Într-acéia vréme înțelegîndu Tomșa hatmanul cum Vișnovețschi au intrat în țară, află vréme ca să viclenească pre domnu-său, Dispot vodă, și mérse de-i spuse de venirea lui Vișnovețschii, zicîndu că au chiemat și pre tătari într-ajutoriu [...].”

„Așteptînd Tomșa pre Vișnovețschii cu oaste tocmită la pod, la Vercicani, iată au sosit și Vișnovețschii cu cazacii săi. Ci Vișnovețschii nu veniia ca la un războiu, ci ca la o domniie deșartă de stăpîni, cu puțini și încă el fiind bolnav de sănătate. [...] Tomșa cu oastea sa cea tocmită fără véste i-au lovit, de i-au spart și i-au răsipit. Și pe mulți i-au prinsu vii, unora le-au tăiat urechile și i-au slobozit, pre alții dimpreună cu domnul său, Dumitrașco Vișnovețschii, i-au trimis la împărăție. [...] Iară împăratul pre Vișnovețschii și pre Pisacenschii i-au pus în cîrlige dinspre Galata și acolo au trăit vii, pănă a treia zi, cu multe sudălmi și ocări spre Mehmet. Mai apoi turcii, ca într-o proșcă săgita într-înșii, de-i umplea de săgeți și așa s-au sfărșit viiața lor.”

Bibliografie

1. Giurescu C., Giurescu D., Istoria românilor. vol. 2, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1976.

2. Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei. Editura Minerva, București, 1978.

3. Iorga N., Istoria românilor. volumul V. Vitejii. Editura Enciclopedică, București, 1998.

4. Johannes Sommer Pirnensis, Antonius Maria Gratianus, Viața lui Despot vodă. Institutul European, Iași, 1998.

5. Jurzak R., Genealogia dynastyczna., accesat august 2016.


Înapoi la pagina de selecție!