Orice monedă românească poate fi găsită aici!
Înapoi
10 lei 2011 - prima stemă a Principatelor Unite - 150 de ani de la stabilire
Înainte
10 lei 2011 - prima stemă a Principatelor Unite - 150 de ani de la stabilire 10 lei 2011 - prima stemă a Principatelor Unite - 150 de ani de la stabilire
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, arc de cerc, valoarea nominală 10 LEI, stema României, anul 2011, o imagine a principelui Cuza, ALEXANDRU IOAN CUZA
Revers: în cerc liniar interior prima stemă oficială a Principatelor Unite, inscripția circulară STEMA PRINCIPATELOR UNITE MOLDOVA SI TARA ROMANEASCA · 1861 ·

Data emisiunii: 27 iunie 2011

Tiraj: 500 de monede


Despre imaginea lui Alexandru Ioan Cuza

Carol Popp de Szathmari (1812 - 1887) a realizat în anul 1863 (cînd era „pictor și fotograf al alteței sale serenisime prințul domnitor”) mai multe fotografii ale lui Alexandru Ioan Cuza și ale Doamnei Elena. Aceste imagini au fost mai apoi folosite ca model pentru mai multe gravuri și picturi - pe internet există imagini ale unei gravuri executate la Viena în 1864 și ale unei gravuri făcute la Paris de Joseph Lemercier (1803 - 1887). Despre fotografiile lui Carol Popp de Szathmari puteți afla mai multe de pe site-ul Luminous Lint.

Efigia principelui Cuza apare pe moneda de circulație de 50 lei 1991 - 1996 și pe mai multe monede omagiale: 500 de lei din 2004, dedicată împlinirii a 140 de ani de la înființarea Universității București, 500 lei aur 2009, dedicată împlinirii a 150 de ani de la Unirea Principatelor de la 1859, 10 lei din 2009 dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Oficiului de Statistică, pe setul de monede de 1 leu, 5 lei și 100 lei 2009 dedicat împlinirii a 150 de ani de la înființarea Statului Major General al Armatei Române și pe piesa de 10 lei 2011 cu prima stemă a Principatelor Unite.

Despre prima stemă a Principatelor Unite

Pe 9/21 februarie 1861 Alexandru Ioan Cuza dă un Înalt Ordin de zi prin care aprobă propunerea ministrului de război, generalul Emanoil Florescu, ca toată oastea Principatelor să poarte „pe semnulŭ de serviciŭ Marca Principatelorŭ Unite, în tocmaĭ dupe alăturatulŭ modelŭ”. Stema trebuia să fie imprimată pe semnul de serviciu - numit în limbajul vremii znac - o placă de tablă în formă de semilună ce se purta atîrnată de gît.

Stema ce urma să fie folosită de militari avea un scut în care se găseau două ecusoane timbrate de o coroană princiară ornată cu perle, cu glob cruciger deasupra. În dreapta heraldică este plasat un cap de zimbru (ar fi trebuit un cap de bour, dar s-a folosit unul de zimbru - animal care este întotdeauna reprezentat cu barbă), reprezentînd Principatul Moldovei. În stînga heraldică apare o acvilă cu cruce în cioc, așezată pe o ramură și gata de zbor - ca simbol al Țării Românești. Desenul atașat ordinului de zi nu are indicații privind modul de colorare a stemei.

Lipsa unor reglementări a făcut ca în epocă să fie utilizate diverse variante de steme.

Unirea Principatelor - tablou de Theodor Aman, 1859 - expus la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova de la Palatul Culturii din Iași Unirea Principatelor - tablou de Theodor Aman - detaliu cu paftaua purtată de Moldova (tînăra din stînga, ce poartă salbă de galbeni la gît)
Unirea Principatelor - tablou de Theodor Aman - detaliu cu paftaua purtată de Valahia (tînăra din dreapta)

Înapoi la pagina de selecție!