Orice monedă românească poate fi găsită aici!
Înapoi
10 lei 2011 - 150 de ani de la înființarea societății Astra din Sibiu
Înainte
10 lei 2011 - 150 de ani de la înființarea societății Astra din Sibiu 10 lei 2011 - 150 de ani de la înființarea societății Astra din Sibiu
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 10 LEI, stema României, anul 2011, în cerc liniar interior o imagine a palatului Astra din Sibiu și bustul mitropolitului Andrei Șaguna, pe pieptul acestuia inscripția „Andrei Saguna”, în afara cercului liniar inscripția 150 DE ANI DE LA INFIINTAREA SOCIETATII ASTRA DIN SIBIU
Revers: cerc liniar interior, în interior sigla ASTRA, trei busturi acolate ale fondatorilor societății - Cipariu, Barițiu și Pușcariu, inscripțiile „T. Cipariu - G. Baritiu - I. Puscariu” și PRIMUL STATUT AL ASTREI, în afara cercului liniar inscripția ASOCIATIUNEA TRANSILVANA PENTRU LITERATURA ROMANA SI CULTURA POPORULUI ROMAN și · 1861 · - anul înființării societății

Data emisiunii: 14 noiembrie 2011

Tiraj: 500 de monede


Despre societatea culturală Astra din Sibiu

Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român - ASTRA - a fost înființată în octombrie 1861 la Sibiu, de o adunare la care au participat cei mai importanți intelectuali români din Transilvania. Primul președinte al Astrei a fost episcopul Andrei Șaguna. Asociația a înființat o bibliotecă, precum și periodicul „Transilvania”. Statutele asociațiunii au fost redactate de Timotei Cipariu, George Barițiu și Ioan Pușcariu. În 1903 Astra a inaugurat un frumos sediu în Sibiu - casa națională a Asociațiunii, în care a fost înființat Muzeul istoric și etnografic al Asociațiunii. Astra a sprijinit publicarea cărților în limba română, și în decursul anilor a deschis mai multe secțiuni, pe domenii. Rolul Astrei în dezvoltarea conștiinței naționale a românilor din Imperiul Austro-Ungar a fost unul foarte important.

În anul 1950 Astra a fost închisă de comuniști, printr-o hotărîre a Consiliului de miniștri. În anul 1990 Astra a fost reînființată, și în prezent funcționează numeroase despărțăminte, inclusiv în Moldova (de exemplu, despărțămintele ASTRA „Ioan Sîrbu” din Criuleni, „Valul lui Traian” din Tighina, „Mihail Kogălniceanu” din Iași).


Înapoi la pagina de selecție!