Înapoi
10 lei 2017 - 150 de ani de la înfiițarea Bibliotecii Academiei Române
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 10 LEI, anul 2017, stema României, o imagine de epocă a vechii săli de lectură a Bibliotecii Academiei Române
Revers: în centru sigla Academiei Române (zeița Minerva înarmată cu suliță și scut, ținînd în mînă o Victorie înaripată, avînd alături o bufniță ca simbol al înțelepciunii) deasupra a șase scuturi ornate cu simboluri reprezentând colecțiile Bibliotecii Academiei Române, inscripția circulară BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMANE 150 ANI

Data emisiunii: 4 august 2017

Tiraj: 200 de monede


Colecția numismatică a fost înființată în anul 1871, în urma unei donații de monede și medalii făcută de istoricul V.A. Urechia. În prezent această colecție este îngrijită de Cabinetul de numismatică al Bibliotecii Academiei Române. Ca simbol al colecției este reprezentată o drahmă bătută de vechiul oraș grecesc Istros (sau Histria). Se poate observa o acvilă atacînd un delfin, legenda IΣTPI (ISTRI), iar pe cealaltă față două capete bărbăteşti inversate.

Persoana care se distinge în scutul din dreapta-sus reprezintă cel mai probabil colecția de grafică a Cabinetului de stampe, desene şi fotografii al Bibliotecii Academiei.

Colecția cabinetului de hărți este reprezentată desigur printr-o hartă a lumii, din care se pot observa cele două emisfere, cea vestică (cele două Americi sînt clar vizibile pe monedă) și cea estică, din care pot fi recunoscute Africa, Europa și Asia.

Colecția de cărți vechi și rare a Cabinetului de manuscrise și carte rară este reprezentată printr-un desen dintr-o carte medievală. Este vorba de o gravură din volumul Diversarum gentium armatura equestris (Felul de a fi înarmați al cavaleriștilor diferitelor popoare), apărut la Amsterdam în 1601 - carte contemporană cu domnitorul Mihai Viteazul. Gravura, reprezentînd un ostaș cavalerist din Țara Românească, a fost folosită de istoricul Dinu C. Giurescu în cartea sa „Istoria ilustrată a românilor”, București, 1981.

Colecția de manuscrise a Cabinetului de manuscrise și carte rară este reprezentată printr-un fragment de manuscris cu litere chirilice.

Colecția cabinetului de muzică este reprezentată printr-o partitură în care se disting mai multe portative cu note.


Înapoi la pagina de selecție!