Înapoi
2000 lei 2002 - 200 de ani de la nașterea lui Ion Heliade Rădulescu
Înapoi
35 mm diametru, 25 g, 15 g inel de aur 99.9%,
10 g miez de argint 99.9%, margine cu zimți
Avers: pe inelul de aur: valoarea nominală 2000 LEI, ROMANIA, despărțite de cîte 4 romburi; pe miezul de argint: stema României, anul 2002 și lira poeziei, însoțită de două ramuri de laur încrucișate, terminate în partea de jos sub formă de peniță
Revers: bustul scriitorului și, pe inelul de aur, inscripția ION HELIADE RADULESCU 1802 1872. Anii între care a trăit scriitorul sînt încadrați de două romburi și separați de semnătura acestuia.

Data emisiunii: 27 mai 2002

Tiraj: 500 de piese


Bustul scriitorului de pe revers este o reproducere a imaginii acestuia din aula Academiei Române.

George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române, scrie că Ion Eliade Rădulescu este a doua mare personalitate a literaturii noastre după Dimitrie Cantemir (cronologic, desigur).

A învățat elinește pe la mai mulți dascăli, apoi a învățat la școala de ingineri hotarnici a lui Gheorghe Lazăr. Școli înalte nu a făcut, fiind prin excelență un autodidact.

În 1828 a tipărit la Sibiu, cu litere chirilice, o Gramatică. Activitatea sa ca jurnalist, traducător, editor și tipograf (în 1830 a cumpărat o tipografie) a fost deosebit de prolifică și a influențat puternic societatea românescă. Acela care consacră un studiu asupra dialectului aromân într-o vreme cînd încă nu se știa aprope nimic precis despre existența elementului românesc în Macedonia este autorul gramaticii mai sus pomenite, Ion Heliade Rădulescu. Tot el afirmă existența dialectelor în limba română, limba moldovenească, transilvană, bănățeană, olteană formînd unul dintre aceste dialecte ale limbii române și nu dialecte separate.

În 1833 a intrat în Societatea Filarmonică.

În 1848 a participat la Revoluție, unde a jucat un rol important. El este cel ce a citit la Izlaz proclamația revoluționarilor (Constituția). A făcut parte din guvernul provizoriu iar mai apoi din locotenența domnească. Din această perioadă Heliade începe să poarte celebra sa manta albă voievodală, fapt pentru care mulți l-au suspectat că urmărește să obțină domnia. După înfrîngerea Revoluției a luat calea exilului.

În 1866 i se votează o recompensă națională și o pensie de 20.000 de lei anual, iar în 1867 este ales președinte al nou înființatei Societăți Academice.

La începuturile activității sale considera că scrierea trebuie să fie fonetică; mai apoi, influențat de ardelenii latiniști și învățînd limba italiană, ajunge la concluzia că româna și italiana sînt dialecte ale aceleiași limbi și că scrierea trebuie să fie etimologică.

George Călinescu ne reproduce un delicios fragment dintr-o poezie a lui Ion Heliade Rădulescu:


A! Bellă ești Dilecto! și capellura-ți blondă
De voluptate peplu, ca crinii lui Amor,
Cu buclele lui Phebu, te-ammantă, te circondă
Electric radioasă, Te-accoperă, că mor!
Adam, recunoscîndu-și objetul adorabil
Al visului ferice, strigă iuțindu-și pașii:
Stai, bella mea dilectă, întoarce-te, o, Eva!


În zilele noastre cele mai cunoscute poezii ale lui Heliade Rădulescu sînt, fără îndoială, Sburătorul (considerată o capodoperă) și O noapte pe ruinele Tîrgoviștei.


Imaginile monedei omagiale bimetalice de aur și argint și ale probei de aluminiu de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.


Imaginile probei de tombac de mai jos sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului Yu_L.Yan.


Înapoi la pagina de selecție!