Catalog al tuturor monedelor românești,
cu imagini de calitate și cu informații corecte.
Înapoi
500 lei 2003 - Centenarul Societății Numismatice Române
Înainte
500 lei 2003 - Centenarul Societății Numismatice Române 500 lei 2003 - Centenarul Societății Numismatice Române
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine netedă
Avers: stema României, ROMANIA, anul 2003, valoarea nominală 500 LEI și cornul abundenței din care ies șase monede
Revers: în interiorul unui cerc liniar emblema SNR: zeița Minerva, cu coif și scut, purtînd o torță aprinsă. De-a lungul muchiei apare inscripția CENTENARUL SOCIETATII NUMISMATICE ROMANE 1903-2003. Anii sînt despărțiți de restul textului de cîte un romb și o crenguță de brad

Data emisiunii: 22 decembrie 2003

Tiraj maxim: 1000 de piese


Din cornul abundenței ies mai multe monede. Cea din stinga-sus este o drahmă histriană cu vulturul pe delfin și cu inscripția IΣTPIH (ISTRIE). Tot pe rîndul de sus mai este o monedă romană emisă de împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Pe rîndul de jos este o alta drahmă bătută la Histria, fiind vizibile cele două capete plasate inversat, caracteristice emisiunilor monetare ale cetății. Urmează o monedă dacică. Seria este încheiată de piesa de 1 leu cu torcătoarea din 1914 și de o monedă recentă, 1 leu din 1993. Monedele curgînd din cornul abundenței vor să simbolizeze numismatica românească.

Cu ajutorul a două lupe se poate distinge inscripția de pe moneda romană: GGERDACPMTRPCOSVIP, ce pare a fi o parte a legendei (scrisă la dativul dedicativ) IMP[ERATORI] TRAIANO AVG[USTO] GER[MANICO] DAC[ICO] P[ONTIFICI] M[AXIMO] TR[IBUNICIA] P[OTESTATE] CO[N]S[ULI] VI P[ATRI] P[ATRIAE]. Legenda apare, de exemplu, pe cunoscuții denari și aurei ce au pe revers Columna lui Traian.

Moneda a fost gravată de Vasile Gabor, Ștefan Ursachi fiind designerul piesei.

Conform pliantului de prezentare a monedei, Societatea Numismatică Română are 24 de filiale și peste 1000 de membri.


Mulțumim mult domnului Mata Baciu Cezar, care ne-a trimis imagini ale acestei monede de argint.


Înapoi la pagina de selecție!