Înapoi
500 lei 2004 - Bisericile Trei Ierarhi (Iași) și Cotroceni (București)
Înainte
formă decagonală, 37 mm diametru, 31.103 g, argint 99,9%, margine netedă, cerc liniar interior întrerupt
Avers: ROMANIA, anul 2004, stema României, valoarea nominală 500 LEI și un clopot dăruit mănăstirii de domnitorul Vasile Lupu
Revers: imaginea bisericii, inscripția SF.TREI IERARHI IASI, anii 1639 - 1904 - 2004 și inscripția circulară MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA

Data emisiunii: 5 iulie 2004

Tiraj maxim: 500 de seturi

formă decagonală, 37 mm diametru, 31.103 g, argint 99,9%, margine netedă
Avers: ROMANIA, anul 2004, stema României, valoarea nominală 500 LEI și turnul clopotniței bisericii Mănăstirii Cotroceni
Revers: imaginea bisericii, inscripția BISERICA MANASTIRII COTROCENI, anii 1679 - 2004 și inscripția circulară MONUMENTE DE ARTA FEUDALA CRESTINA

Imaginile monedei cu biserica mănăstirii Cotroceni de mai sus sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului J. Ardelean.

Monedele fac parte din seria Monumente de artă feudală creștină. Din aceeași serie mai face parte setul de trei monede de aur de 500 de lei din 2002 cu mănăstirea Bistrița (din Moldova), palatul Mogoșoaia și biserica Colțea, moneda de 5 lei din 2006 cu biserica de lemn din Ieud-Deal, setul de trei monede de argint de 10 lei din 2008 cu mănăstirile Cozia, Voroneț și Sîmbăta de Sus, setul de trei monede de 10 lei din 2011 cu biserica din Strei și cu mănăstirile din Humor și Hurezi și moneda de 10 lei 2013 cu biserica din Rogoz.


Despre mănăstirea și biserica Trei Ierarhi din Iași

Mănăstirea Trei Ierarhi a fost sfințită în 1639, fiind ctitorită de domnitorul Vasile Lupu (1634 - 1653). Miron Costin, în Letopisețul Țării Moldovei, consemnează evenimentul: „... în céste părți, sta fericite vacuri și liniște și pace întemeiată den toate părțile, fiindu în pace amu Vasilie-vodă și cu megiiașii. Și într-acești ani au zidit Vasilie-vodă și lăudate mănăstiri, și aicé în orașul Ieșilor, întîi supt numele a trei sfinți învățători a besericii, ce să dzice Trieh Svetitelei ... ”. În 1650, cînd tătarii și cazacii au ars orașul, „din para focului s-au aprinsu și mănăstirea”.

La Trei Ierarhi au fost păstrate multă vreme moaștele sfintei Paraschiva, aduse în Moldova de ctitorul mănăstirii. Gheorghe Șincai scrie în „Cronica românilor” la anul 1686: „El însuși [Sobieschi craiul] a ars două mănăstiri în Iași, a răpit odoarele besericești, a luat trupul Sîntului Ioan Novi din Suceava, cu toate scumpeturile, cît erau pre lîngă dînsul, ce le dăruise răposații domnii Moldovei, și pe mitropolitul Moldovei l-a dus rob, pentru că n-a vrut să-i dea lui odoarele sfințite. De-aci a mers craiul la mănăstirea a Trei Arhierei, unde se țin moaștele Sîntei Paraschivei din Epibat și a poruncit să-i dea moaștele cu toate scumpeturile de lîngă dînsele. Ci arhimandritul mănăstirei înțelegînd cum a îmblat mitropolitul, a închis ușile besericei și trimișilor craiului le-a răspuns că el mai voiește a se îngropa supt surpătura besericii decît a da visteria aceea cuiva dintre oamenii de pre lume. Craiul ca să sparie pe arhimandrit a poruncit să aducă tunurile și s-a lăudat că va strica cu dînsele ușa besericii, și toate le va lua cu puterea dacă nu vrea de bună voie să dea o parte din moaștele acelea, ci nici așa plecîndu-se arhimandritul, craiul sau de rușine temîndu-se ca să nu-i zică că jăfuiește besericile creștinești, sau sfătuit de ai săi, s-a dus de-acolea, nedobîndindu-și scopul. Aci, cetitorule, înseamnă că tocma așa au lucrat craiul cu polonii săi, culegînd moaștele sfinților, cum fac acuma aceia care fură hașme, ai, și ceapă ca să poată posti postul Sîn-Petrului.”

Pisania bisericii este următoarea: „Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu savîrșirea Sfîntului Duh, iată eu, robul stăpînului Domnului Dumnezeu și mîntuitorului nostru Isus Cristos și închinător al Treimei, Io Vasile voievod, cu mila lui Dumnezeu domnul Țării Moldovei și cu doamna noastră Tudosca și cu dăruiții de Dumnezeu copii, Ion voievod și Maria și Ruxanda, am zidit această sfîntă rugă, în numele sfinților trei ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ion Gură de Aur. Și s-au sființit cu mîna arhiepiscopului Varlaam la 7147 mai 6”.

Istoria mănăstirii Trei Ierarhi a fost zbuciumată. Biserica a suferit de mai multe de pe urma incendiilor și cutremurelor. După secularizarea averilor mănăstirești din timpul lui Alexandru Ioan Cuza (Vasile Lupu închinase noua sa ctitorie la Muntele Athos în 1646) mănăstirea Trei Ierarhi a fost închisă. Restaurată începînd din 1882 de arhitectul Lecomte de Noüy, biserica a fost resfințită în 1904, anul fiind înscris pe monedă. Din 1994 mănăstirea de la Trei Ierarhi a fost reînființată.

La Trei Ierarhi a existat și un turn clopotniță (terminat în 1638), dar din păcate acum vreo sută de ani s-a luat decizia de a fi demolat.

Biserica a servit ca gropniță domnească, aici fiind înmormîntați Vasile Lupu, doamna Tudosca și fiii domnitorului. În încheierea cronicii lui Miron Costin aflăm c㠄Iară oasele lui Ștefăniță-vodă luînd boierii cu sine [...] au venit în Iași și l-au astrucat în mănăstirea tătîine-său, care să pomenește pre numele Trei Svetitelei.”

În biserica mănăstirii Trei Ierarhi au mai fost înmormîntați și alți domnitori, aici fiind aduși Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza.

După [1], în timpul restaurării din anii 1882 - 1904 vechile pietre de mormînt au fost aruncate (dar și tot conținutul mormintelor princiare!). „Dintre obiectele care se aflau în mormintele acestora s-au găsit și recuperat ulterior, pe malul Bahluiului, doar inelele doamnei Tudosca și ale fiului ei Ioan.”

În tiparnița instalată la mănăstirea Trei Ierarhi - prima din Moldova - a apărut în 1643 Cartea românească de învățătură a lui Varlaam (Cazania). La mănăstire a funcționat Academia lui Vasile Lupu.

În anul 1824 la Trei Ierarhi a fost deschisă o școală elementară, iar mai apoi un gimnaziu, numit basilian, în amintirea primii școli superioare înființate aici de domnitorul Vasile Lupu. Între 1851 și 1891 la Trei Ierarhi a funcționat o școală preparandală, pentru învățători.

Cei trei ierarhi ai Bisericii sînt sfîntul Vasile cel Mare, sfîntul Grigorie de Nazians (Teologul, Cuvîntătorul de Dumnezeu) și sfîntul Ioan Gură de Aur (Zlataust, Hrisostomul), fiind sărbătoriți pe 30 ianuarie.

Bibliografie

1. Grigoraș N., Biserica Trei Ierarhi. Editura Meridiane, București, 1965.

Despre clopotul reprezentat pe monedă

Clopotul ce apare pe monedă este cel mai mare dintre cele trei clopote aflate în curtea bisericii Trei Ierarhi din Iași.

Inscripția de pe clopot e scrisă pe patru rînduri, în română cu litere latine, fiind următoarea:

NOI VASILE LUPU CU MILA LUI DUMNEDEU DOMN PAMANTULUI MOLDAVIEI VARSEM ACEST KLOPOT PENTRU BISERICA KU HRAMUL S[F]INTILOR TREI IERARHI 1639

A DOUA ORA SAU VARSAT LA 1832: IARA ACUM IN DILELE PRE INALTATULUI DOMN CAROL I SI A PRESFINTITULUI KALINIC MICLESCU MITROPOLIT MOLDAVIEI SAU VARSAT A TRIA ORA:

LA MATERIALUL VEKIU SAU SPORIT ADAUSUL OFERIT DE INALTIMEA SA PRIN STARUINTIA D D GUSTEA SA A SFINTII SALE ICONOMULUI MANOIL TIGHINIANU: OFERIND MATE SI ALTI CRESTI:

GLASUL CELUI VECINIK PRIN GURA DE ARAMA LA VIRTUTE VIETII PE CRESTINI II KIAMA: DUMNEZEU E MARE IN TIARA ROMANA SI AMOR SI CREDINTE CRESC AEIT[?] TUNA: 1869 IUNIU: : . : .

Ultima dată clopotul a fost turnat în 1869, la începutul domniei lui Carol I, cînd a fost mărit prin adăugare de material nou. Pe clopot se vede și stema României din acea vreme.


Mănăstirea Cotroceni a fost ctitorită de voievodul Șerban Cantacuzino (care a domnit în Țara Românească între 1678 și 1688) în anul 1679. Ctitorul a fost înmormîntat în biserică: „... Șărban-vodă [...] au și murit la octomvrie în treizeci și l-au îngropat la Cotrocéni” - citat din „Istoriile domnilor Țării Rumânești” a cronicarului Radu Popescu.

Biserica a fost demolată în 1984. Reconstruită după 1989, biserica se află lîngă Palatul Cotroceni. În aripa veche a palatului funcționează Muzeul Național Cotroceni (din decembrie 1991). În aripa nouă a Palatului Cotroceni - ridicată în anii '80 - este sediul Președinției României.


Mulțumim mult domnului Adrian Popovici și domnului Cezar Mita Baciu, care ne-au trimis imagini ale acestor monede de argint.


Înapoi la pagina de selecție!