Nu este alta mai plăcută și mai de folos zăbavă
decît cetitul cîtorva pagini ale site-ului Romanian coins.
Înapoi
500 lei 2004 - 140 de ani de la înființarea Universității din București
Înainte
500 lei 2004 - 140 de ani de la înființarea Universității din București 500 lei 2004 - 140 de ani de la înființarea Universității din București
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99,9%, margine netedă
Avers: stema României, valoarea nominală 500 LEI, anul 2004, ROMANIA (scris vertical), două ornamente încadrînd un desen reprezentînd știința. În centrul acestui desen se află stema Universității din București.
Revers: inscripția circulară UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 140 DE ANI (pe două rînduri), o stemă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un element ornamental, bustul domnitorului în medalion, dedesubt semnătura acestuia, o reprezentare a clădirii Universității și inscripția
INTEMEIATA LA 1864 DE AL. IOAN CUZA

Data emisiunii: 27 septembrie 2004

Tiraj maxim: 500 de piese


Despre Universitatea din București

După unirea Principatelor Române s-au desființat Consiliul școlar din Moldova și Eforia școalelor din Țara Românească, fiind înlocuite de Consiliul superior de instrucțiune publică pentru Principatele Unite. Noul Consiliu a propus ca în țară să existe o singură universitate, cu facultățile împărțite între Iași (care avea universitate încă din 1860) și București, dar proiectul a fost repede abandonat.

În 1863 la București au fost organizate o școală superioară de științe și o școală superioară de litere. Decretul domnesc din 4 iulie 1864 dat de Alexandru Ioan Cuza hotăra că aceste facultăți „unite împreună vor purta numele de: Universitatea din București".

Juristul Gheorghe Costa-Foru a fost primul rector al Universității, fiind ales pe 15 septembrie 1864.

Inițial, Universitatea București avea trei facultăți: drept, filozofie (litere) și științe. Deoarece universitatea trebuie, prin definiție, să îmbrățișeze ansamblul cunoștințelor omenești, s-a pus problema dacă în lipsa Facultății de Medicină cele trei facultăți pot fi numite Universitate. Pe atunci, în afară de aceste „specii" de facultăți mai existau numai facultăți de teologie.

Pentru ocuparea catedrelor universitare aptitudinile candidaților erau apreciate de o comisie din care făceau parte „decanul și patru profesori ai facultății acelei științe, luați prin sorți, pentru București de la facultatea din Iași și pentru Iași de la cea din București" (legea învățămîntului din 1864).

Clădirea universității, proiectată de arhitectul Al. Orăscu, a fost inaugurată pe 14/26 decembrie 1869. Construcția fusese începută în 1857.

Astăzi Universitatea din București are 20 de facultăți, peste 30.000 de studenți și peste 3.000 de posturi didactice.


Efigia principelui Cuza apare pe moneda de circulație de 50 lei 1991 - 1996 și pe mai multe monede omagiale: 500 de lei din 2004, dedicată împlinirii a 140 de ani de la înființarea Universității București, 500 lei aur 2009, dedicată împlinirii a 150 de ani de la Unirea Principatelor de la 1859, 10 lei din 2009, dedicată împlinirii a 150 de ani de la înființarea Oficiului de Statistică și pe setul de monede de 1 leu, 5 lei și 100 lei 2009 dedicat împlinirii a 150 de ani de la înființarea Statului Major General al Armatei Române.


Mulțumim mult domnului Adrian Popovici și domnului Lazăr Florin, care ne-au trimis imagini ale acestei monede.


Înapoi la pagina de selecție!