Înapoi
50 lei 2000
Mănăstirea Căpriana
Înainte
30 mm diametru, 16.5 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 50 LEI, anul 2000 între două mici semne pătrate, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
inscripția circulară MĂNĂSTIREA CĂPRIANA și o imagine a mănăstirii cu biserica Sfîntul Gheorghe și cu o mică parte din biserica Sfîntul Nicolae (în stînga imaginii)

Seria este realizată la monetăria Cehiei, avînd tirajul de maxim 1000 de exemplare. Cea mai căutată și mai greu de găsit monedă a setului, piesa cu mănăstirea Căpriana valorează dublu sau chiar triplu față de oricare alta a aceluiași set. Monedele setului s-au oferit individual la vînzare, însă seturile au fost descompletate, o mare parte din monedele cu Căpriana fiind donate mănăstirii de către una din băncile implicate, pentru protocol.

Despre Mănăstirea Căpriana

Are hramul Adormirii Maicii Domnului, fiind mănăstire de călugări. Este situată în comuna Căpriana din raionul Strășeni (județul Chișinău pînă la revenirea la împărțirea pe raioane). Atestată documentar din 1429 printr-un uric de la Alexandru cel Bun, mănăstirea a fost refăcută de Petru Rareș în anul 1545 („... la Căpriana mănăstirea au lucrat...” scrie Grigore Ureche în „Letopisețul Țării Moldovei”), reparată și modificată de Gavriil Bănulescu-Bodoni în 1820, închisă sub regimul sovietic și redeschisă o dată cu redeșteptarea națională din stînga Prutului. Este menționată indirect într-un document de hotărnicie din 1420, ce pomenește de mănăstirea lui Chiprian de la Vîșnevăț. Numele mănăstirii ar veni de la egumenul Chiprian. În 1698 mănăstirea a fost închinată mănăstirii Zografu de la Muntele Athos.

Biserica Adormirii Maicii Domnului este foarte veche, fiind atribuită conform tradiției lui Ștefan cel Mare și Sfînt. Legenda spune că pe acest loc marele voievod al Moldovei a poposit cu oastea sa și că o căprioară ar fi îngenunchiat în semn de rugăciune. A fost cruțată, întîmplarea fiind interpretată ca un semn divin, și o mănăstire a fost înălțată în acel loc, cu numele de Căpriana - de la căprioară.

Această biserică a fost restaurată la 1820 sub Gavriil Bănulescu-Bodoni, care a și fost înmormîntat sub talpa bisericii (ca fost arhimandrit al mănăstirii și întîi prelat al Basarabiei).

În afară de biserica Adormirii Maicii Domnului, la mănăstirea Căpriana mai sînt încă două biserici. Una este Sfîntul Gheorghe, construită la 1840 de egumenul Teofilact și reclădită sub numele de Sfîntul Nicolae în 1903. A doua, întemeiată în 1903 cu hramul Sfîntului Gheorghe, a fost restaurată radical între 2002 și 2005.

Închisă în 1962, a fost depozit pînă în 1989. De atunci mănăstirea a fost reînnoită pas cu pas prin subscripție publică, cu puternic sprijin din partea guvernului și a președintelui Republicii Moldova, fiind declarată monument istoric și arhitectonic de importanță națională. Și în prezent (2007) mănăstirea este în plin proces de restaurare, în special biserica Adormirii Maicii Domnului.

Înainte de a deveni episcop de Bălți, actualul mitropolit al Basarabiei, Petru (Păduraru), a fost și el arhimandrit al mănăstirii în 1990.

Pe monedă sînt reprezentate biserica Sfîntul Gheorghe și parțial biserica Sfîntul Nicolae în stînga imaginii.

Biserica Sfîntul Gheorghe (secolul al XX-lea)
Biserica Sfîntul Gheorghe, biserica Sfîntul Nicolae, biserica Adormirii Maicii Domnului
Imaginea bisericii vechi, Adormirea Maicii Domnului, a fost folosită de Republica Moldova pentru bancnota de 1 leu, aflată în circulație. S-a folosit o imagine de epocă, datînd din jurul anului 1900.


Înapoi la pagina de selecție!