Înapoi
50 lei 2001
180 de ani de la nașterea lui Vasile Alecsandri
Înainte
30 mm diametru, 16.5 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 50 LEI, anul 2001 între două mici semne rombice, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
efigia lui Vasile Alecsandri, inscripția VASILE ALECSANDRI·1821-1890, la dreapta o carte cu o pană deasupra și un peisaj moldovenesc (o aluzie la volumul de poezii „Pasteluri”, probabil)

Piesa este realizată la Monetăria Cehiei, avînd tirajul de 1000 de exemplare. Mulțumim mult domnului Yu_L.Yan, care ne-a trimis imagini ale acestei monede.


Despre Vasile Alecsandri

Poetul, prozatorul și dramaturgul Vasile Alecsandri s-a născut la Bacău în 1821 (sau în 1818 sau 1819) fiind fiul vornicului Vasile (pe atunci doar medelnicer) și al Elenei. A studiat acasă cu călugărul Gherman Vida, apoi la pensionul francezului Victor Cuénim din Iași, apoi în Franța, la Paris. Gherman Vida, maramureșean de origine, era autorul Gramaticei româno-franțuzești, publicată la Buda în 1833. El a adus în Moldova manuscrisul cronicii lui Gheorghe Șincai. Victor Cuénim era fost ofițer în armata lui Napoleon.

În anii 1840-1842 a fost, alături de Costache Negruzzi și de Mihail Kogălniceanu, director la Teatrul Național din Iași. A fost colaborator la „Dacia literară” (1840 - aici a debutat cu nuvela „Buchetiera din Florența”) și la „Foaie științifică și literară” (1844 - revista trebuia să se numeasc㠄Propășirea”, dar cenzorul nu a fost de acord, pe motiv că e un cuvînt revoluționar!), precum și proprietar al „României literare” (1855). A fost membru al societății literare Junimea din Iași, precum și membru al Academiei Române. A publicat o mare parte din opera sa în revista ieșean㠄Convorbiri literare”.

A participat la revoluția de la 1848, care în Moldova a fost repede învinsă de baionetele guvernamentale. A făcut parte din tabăra unionistă, fiind unul din prietenii prințului Alexandru Ioan Cuza, făuritorul unirii celor două Principate în 1859. Mai apoi a fost de mai multe ori deputat și ministru. Între 1885 și 1890 a fost ministrul României la Paris. În timpul lui Carol I a fost considerat un fel de poet al curții regale a României.

Vasile Alecsandri a locuit multă vreme la moșia sa de la Mircești, astfel că a fost adesea numit „bardul de la Mircești”.

Despre opera lui Vasile Alecsandri

Scrierile lui Vasile Alecsandri sînt opere cu adevărat reprezentative pentru epoca în care a trăit. Pînă la Eminescu, Alecsandri era considerat cel mai mare poet român, fiind foarte iubit și respectat. Pentru poezia „Cîntecul gintei latine” a fost premiat de asociația felibrilor (ce urmăreau să dezvolte literatura provensală - întemeiată de Frédéric Mistral), succes care a fost primit cu mare entuziasm de români.

Cele mai cunoscute volume de poezie ale lui Alecsandri sînt „Doine și lăcrămioare” (1853), „Pasteluri”, „Poezii poporale. Balade (cîntice bătrînești) adunate și îndreptate de ...” (1852, două volume), „Ostașii noștri” (1878, cu poeziile prilejuite de luptele victorioase ale armatei noastre în Războiul de independență).

Ca dramaturg, Alecsandri s-a remarcat prin comedii cum ar fi „Iașii în carnaval”, „Chirița în Iași” (1850) sau „Chirița în provinție” (1852). Alecsandri a mai scris dramele „Despot vodă”, „Ovidiu” și „Fîntîna Blanduziei”, precum și feeria „Sînziana și Pepelea”. Bucățile de proză scrise de Alecsandri sînt plăcute la citit (de exemplu, „Istoria unui galbîn” și „Balta Albă”).

O parte din opera lui Vasile Alecsandri este bine apreciată și în prezent: puțini sînt azi cei care nu au auzit de „Hora unirii”, de „Andrii Popa”, „Peneș Curcanul”, „Dan căpitan de plai”, sau de Coana Chirița!

  


Înapoi la pagina de selecție!