Înapoi
50 lei 2012 - Cetatea Soroca
Înainte
30 mm diametru, 16.5 g, 99.9% argint, margine cu zimți
anul 2012, REPUBLICA MOLDOVA, stema Republicii Moldova, în exergă linie orizontală și valoarea nominală 50 LEI
o imagine a cetății și inscripția CETATEA SOROCA

Data emisiunii: 10 octombrie 2012

Tiraj: 2000 de monede


Moneda face parte din seria Monumentele Moldovei, care mai cuprinde monedele de 50 de lei din 2008 - stejarul lui Ștefan cel Mare, din anul 2009 - arcul geodezic Struve și din 2010 - Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi.

Cetatea Soroca mai este reprezentată pe o monedă de argint de 100 de lei din 2007, precum și pe o monedă de 100 de ruble din 2007 emisă de Transnistria în cadrul seriei Vechi cetăți de la Nistru.

Despre cetatea Soroca

Primele informații despre cetatea de la Soroca apar în documente de la sfîrșitul domniei lui Ștefan cel Mare. Cetatea era pe atunci din lemn și pămînt. În anii 1543-1545 Petru Rareș reface cetatea în piatră.

Cetatea de la Soroca este circulară, cu patru turnuri rotunde și cu un turn de poartă dreptunghiular. Diametrul interior al fortificației este de 26 de metri.

În urma campaniei din anul 1691 a regelui Ioan Sobieski nordul Moldovei este ocupat de polonezi. La Soroca se instalează o garnizoană poloneză. Încercările voievodului Constantin Cantemir de a cuceri cetatea au fost fără rezultat, după cum aflăm din Letopisețul lui Ion Neculce: „În al șeptele anu a domniei lui gătitu-s-au Cantemir-vodă cu oastea lui de-au mărsu să iè cetatea Sorocii [...]. Ș-au stătut pen pregiurul cetățîi cîteva săptămîni, de-u tot bătut-o cetatea, de-au făcut meterezuri și lagumuri. Ș-au năvălit pre tare și n-au putut-o lua, și au perit multă oaste atunce, cînd da năvăli turcii și moldoveni. Și nu era atîta oaste în cetate, ca doo, trei sute de drăgani și căzaci; numai ei din cetate nimeriè tot în om, iar cei de-fară nu putè să le strîce nemic.” Prin tratatul de la Carlowitz din 1699 cetățile și mănăstirile ocupate de polonezi au fost retrocedate Moldovei.


Înapoi la pagina de selecție!