Înapoi
5 lei 2006 - biserica de lemn din Ieud - Deal
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine netedă
Avers: ROMANIA, anul 2006, stema României, valoarea nominală 5 LEI, imaginea patriarhilor Isaac, Avraam și Iacov, așa cum apare în pictura interioară a bisericii din Ieud
Revers: biserica de lemn din Ieud, văzută din față, suprapusă peste imaginea bisericii văzută din lateral, inscripțiile BISERICA DE LEMN IEUD DEAL și „monumente de arta feudala crestina” - ultima cu litere mici

Data emisiunii: 24 iulie 2006

Tiraj: 500 de piese


Imaginile monedei omagiale 5 lei 2006 - biserica de lemn din Ieud - Deal de deasupra sînt prezente pe site prin deosebita amabilitate a domnului Radu Lissner.

Moneda face parte din seria Monumente de artă feudală creștină. Din aceeași serie mai face parte setul de trei monede de aur de 500 de lei din 2002 cu mănăstirea Bistrița (din Moldova), palatul Mogoșoaia și biserica Colțea, cele două monede de 500 de lei de argint din 2004 cu bisericile Trei Ierarhi din Iași și Cotroceni din București, setul de trei monede de argint de 10 lei din 2008 cu mănăstirile Cozia, Voroneț și Sîmbăta de Sus, setul de trei monede de 10 lei din 2011 cu biserica din Strei și cu mănăstirile din Humor și Hurezi și moneda de 10 lei 2013 cu biserica din Rogoz.


Despre Ieud. Atestarea documentară a satului Ieud la 1365

Ieudul este o comună în județul Maramureș, în partea de nord a munților Țibleș. În 1976 avea aproape 5000 de locuitori. Satul Ieud a fost menționat documentar încă din 1365. Are două biserici de lemn.

Documentul din 2 februarie 1365 dat de Ludovic I, regele Ungariei, lui Balc și fraților săi (fii ai lui Sas și deci nepoți ai lui Dragoș, primul domn al Moldovei) conține prima menționare a Ieudului. Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan întemeietorul față de Ungaria. Un citat din acest document este dat mai jos.

„Noi [...] îi dăm o moșie numită Cuhea, în țara noastră a Maramureșului cu satele Ieud, Bascov, amîndouă Vișăiele, Moiseni, Borșa [...], cu toate pertinențele sale, anume ape, păduri și munți și orice s-ar ține de ele, pe care moșie am luat-o de la Bogdan voievodul și de la fiii lui, infidelii noștri notorii. Căci Bogdan și fiii lui, prin lucrarea diavolului, dușmanul neamului omenesc, depărtîndu-se de la credința ce ne datorau, au trecut pe ascuns din regatul nostru ungar în țara noastră amintită a Moldovei și s-au silit s-o păstreze, spre ofensa Majestății Noastre. ”

Despre bisericile de lemn din Ieud

Biserica din deal datează din 1364, dar a fost reconstruită în secolul XVIII. Are hramul Nașterea Maicii Domnului. A fost inclusă în 1999 în patrimoniul mondial UNESCO, alături de alte șapte biserici maramureșene de lemn. Aici s-a găsit în 1921 codicele de la Ieud, o foarte veche scriere în limba română. Manuscrisul a fost datat de unii cercetători în secolul al XVI-lea. Alții consideră că manuscrisul este din 1391, fiind anterior scrisorii boierului Neacșu din Cîmpulung. Tot din secolul al XIV-lea datează bisericile maramureșene de la Peri, Cuhea, Apșa de Mijloc, Sarasău, Bîrsana și altele.

Biserica de lemn din vale datează din 1717 și are tot hramul Nașterea Maicii Domnului.

Dinu C. Giurescu scrie în Istoria ilustrată a românilor: „Ctitoriile românești de lemn din Transilvania, reconstruite îndeosebi după 1700, îmbină volume, suprafețe și linii în ansambluri de extremă armonie, eleganță și echilibru; acoperișul înalt, în pante repezi, este continuat cu o turlă ce se încheie cu un alt acoperiș, în vîrf de săgeată. [...] ctitoriile din Transilvania se individualizează net și reprezintă o realizare majoră a genului, pe plan continental.”

Mulțumiri speciale pentru imaginile de la Ieud domnului Cristi Apetrei.

Despre pictura bisericii de lemn din Ieud-Deal

Pictura a fost realizată în jurul anului 1782 de către meșterul zugrav Alexandru Ponehalschi din Berbești - Maramureș, direct pe lemn. La îmbinările lemnului și în zonele cu denivelări pictura este făcută pe pînză. Cîteva imagini cu picturi din biserica de lemn de la Ieud-Deal pot fi găsite pe site-ul CIMEC. Apăsați aici pentru a le vedea.

Fragmentul de pictură de pe monedă e probabil o parte din reprezentarea „Judecății de apoi”. Cartea de pictură a lui Dionisie din Furna (zisă și erminie, sau caiet de modele) descrie pe larg „Dreapta judecată din urmă a lui Hristos”. Iată fragmentul care se referă la imaginea de pe monedă: „și privind, dimpreună cu bogatul cel nemilos, sînul lui Avraam, care se află departe în fața lor [...] și iarăși raiul cu toți sfinții veselindu-se într-însul [...] împodobit cu copaci minunați și zburătoare de toate felurile [...]”.

Înapoi la pagina de selecție!