Monedă medievală muntenească de la Vladislav I
Înapoi
dinar - Vladislav (Vlaicu) I
Înainte
Vladislav I (Vlaicu Vodă) - dinar
17 mm diametru, 0.6 g, argint
Revers Stemă a Basarabilor(?): un scut despicat în două cîmpuri pe verticală; patru bare orizontale în cîmpul întîi, nimic în cîmpul al doilea; globulă în centrul scutului; între cercul perlat interior și cercul perlat exterior
Legendă: +MLADIZLAIWAIWODE
Avers Stema valahă - vultur pe coif de cavaler


Între cercul liniar interior și perlat exterior
Legendă: +TRANSA___LPINI::

Această monedă medievală muntenească face parte din colecția domnului Bogdan Costin, specialist în monede medievale românești, prin a cărui amabilă îngăduință imaginile de mai sus apar pe Romanian coins.

Moneda a fost bătută de Vlaicu Vodă, primul domnitor român emitent de monedă, cel puțin după informațiile disponibile pînă în prezent.

Ca tip această monedă e cunoscută de numismatica românească sub numele de dinar muntean, corespunzînd sistemului de dinari bătuți de Regatul Ungar vecin. Acești dinari au în medie o masă de 0,7 grame. În ce privește gravura în sine (avers - revers), moneda corespunde tipului comun de monedă muntenească, tip întîlnit practic în toate emisiunile domnilor munteni, de la Vlaicu I (1364 - 1377) la Basarab (cel Bătrîn) Laiotă (1473 - 1477, cu multe întreruperi).

Legendele de pe monedele lui Vladislav (Vlaicu) I au fost scrise fie cu caractere chirilice, fie cu caractere latine. Aceasta folosește caractere latine.


Înapoi la pagina de selecție!