Un site numismatic decent care include informații
            numismatice, istorice și heraldice


Elemente de heraldică românească

Istoriia iaste lungă
Iară minte imi iaste scurtă.
Ce, pre cît mă voiu pricepi
A o scriia voiu începi
Și voiu faci arătare
De această întămplare.
Arătare voi să facu,
Măcar nu fiie pe placu.
Căci a o lăsa să tacu
Făr de minte mă facu
Și mă arăt nepriceputu
La lucrul ce-am începutu.

Transilvania
Introducere   Moldova   Țara Românească   Transilvania   România

Multă vreme, deși întotdeauna a deținut o poziție aparte în regatul ungar și apoi în Imperiul Otoman, Transilvania nu a avut o reprezentare heraldică proprie care să o simbolizeze. Stema Transilvaniei a apărut abia spre sfîrșitul secolului al XVI-lea. Scutul heraldic al Transilvaniei era divizat la mijloc de un brîu orizontal. În jumătatea superioară a scutului se află o acvilă ieșindă neagră, cu aripile întinse, iar în cea inferioară șapte turnuri dispuse patru și trei. Trebuie știut că Transilvania a fost colonizată (deși locuită din totdeauna) de către unguri cu secui (neam turcoman care a însoțit pe unguri în migrații) în secolul al X-lea și cu germani veniți din Saxonia în secolul al XII-lea, botezați sași de către români. Germanii stabiliți, aducînd cu ei organizarea pentru care sînt peste tot vestiți și arta de a construi, fie au durat lîngă așezări anterioare, fie au ridicat tîrguri pămîntene la poziția de cetăți puternice, șapte de toate. Astfel a apărut numele german al Transilvaniei, Siebenbürgen, însemnînd nimic altceva decît Șapte Cetăți (tîrguri). Deci, după cum reiese deja, cele șapte turnuri de pe stema Transilvaniei reprezintă cele șapte cetăți durate de sași. Mai apoi, similar stemelor celorlalte principate românești, elementul central al stemei a fost flancat de corpuri cerești: un soare la dreapta și o lună creștere la stînga (actualmente, pe stema României în scădere). (Din nou, vă rog să vă amintiți că în heraldică ne raportăm la stînga sau dreapta scutului heraldic, stemei ori reprezentării heraldice, nu la stînga și dreapta privitorului.)

Stemă a Transilvaniei pe moneda habsburgică de 1 greschl 1765 - Maria Tereza

În 1659 Dieta Transilvaniei a sfîșiat stema, mobilele fiind împărțite între națiunile privilegiate: acvila ieșindă s-a decis să simbolizeze pe unguri, cele șapte turnuri pe sași iar elementele astrale pe secui. Propunerea românilor de a se include în stemă, ca alt cîmp, la mijloc între cele existente, o reprezentare a Daciei nu a fost acceptată. Mare rușine, singurii aborigeni din Transilvania și în același timp cea mai numeroasă populație a ei să nu aibă nici o corespondență în stema statului în care trăiau! Acvila fusese o reprezentare comună în heraldica transilvăneană și anterior fixării stemei principatului, deci este întru totul rezonabil de presupus, dată fiind îndelunga staționare a legiunilor romane în Dacia, că acvila este un simbol păstrat viu și nu doar ales arbitrar la un moment dat.

Introducere   Moldova   Țara Românească   Transilvania   România

Vă mulțumesc pentru lecturare. În cazul în care în care ați găsit folositoare o parte din informațiile disponibile la Romanian Coins și vă decideți să le folosiți într-un articol, lucrare, pagină web sau altceva de genul acesta, vă rugăm să menționați sursa și în plus să ne trimiteți o înștiințare la următoarea adresă romaniancoins@yahoo.co.uk , astfel încît să putem povesti tuturor dușmanilor noștri care desigur vor muri de invidie aflînd!

secțiune de Adrian Homutescu