Un site numismatic ce include multe  informații
            numismatice, istorice și heraldice

Scurtă și pe înțeles istorie a românilor și a RomânieiIstoriia iaste lungă
Iară minte imi iaste scurtă.
Ce, pre cît mă voiu pricepi
A o scriia voiu începi
Și voiu faci arătare
De această întămplare.
Arătare voi să facu,
Măcar nu fiie pe placu.
Căci a o lăsa să tacu
Făr de minte mă facu
Și mă arăt nepriceputu
La lucrul ce-am începutu.

Istoria antică   Istoria medievală   Istoria modernă și contemporană