Înapoi
10 lei 2007 - 150 de ani de industrie petrolieră românească
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, stema României, valoarea nominala 10 LEI, o imagine a rafinăriei Mehedințeanu, inscripția circulară RAFINARIA „MEHEDINTEANU„
Revers: sondă de foraj de la începutul secolului al XIX-lea, pompă de extracție modernă, inscripția oblică 150 ANI DE INDUSTRIE PETROLIERA ROMANEASCA, anii 1857 - 2007

Data emisiunii: 3 septembrie 2007

Tiraj: 500 de piese


Moneda aniversează împlinirea a 150 de ani de industrie petrolieră românească. Imaginile acestei monede omagiale sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator ce a dorit să rămînă anonim.

Începuturile exploatării industriale a petrolului în România

Prima rafinărie de petrol din Țara Românească (și din România) a fost construită de Teodor Mehedințeanu lîngă Ploiești, la Rîfov, în anul 1857. Utilajul era importat de la Hamburg, iar rafinăria a fost a treia din lume. În 1857, cu o producție de 275 de tone, extracția de țiței a fost pentru prima dată înregistrată ca producție industrială.

În 1861 România a exportat pentru prima dată petrol rafinat - o cantitate de 1041 de hectolitri.

Exploatarea păcurii - menționată de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei

Cuvîntul păcură, însemnînd țițeiul brut, provine din latinescul picula. Un toponim Păcură este atestat într-un document moldovenesc datînd din 1440.

Iată ce scrie Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei:

„În Tazlăul Sărat, aproape de satul Moinești, în ținutul Bacăului, țîșnește dintr-un izvor păcură amestecată cu apă, pe care țăranii noștri au obicei de o folosesc la unsul osiilor de la căruțe; ei zic că este mult mai bună pentru nevoile casei decît rășina pe care o scot din copaci dar numai dacă este deosebită de apă.”


Înapoi la pagina de selecție!