Cea mai bună sursă de informare, atît pentru numismați
          cît și pentru amatorii de monede românești!
Înapoi
10 lei 2011 - 450 de ani de la tipărirea evangheliei în limba română de către diaconul Coresi
Înainte
450 de ani de la tipărirea evangheliei în limba română de către diaconul Coresi - 10 lei 2011 450 de ani de la tipărirea evangheliei în limba română de către diaconul Coresi - 10 lei 2011
37 mm diametru, 31.103 g, 99.9% argint, margine cu zimți
Avers: ROMANIA, valoarea nominală 10 LEI, stema României, anul 2011 (în exergă), cerc liniar interior, o tiparniță de tip Gutenberg, două cărți, inscripția circulară MAI BINE E A GRAI CINCI CUVINTE CU INTELES, DECAT 10 MIE DE CUVINTE NEINTELESE IN LIMBA STRIINA - un scurt citat din epilogul evangheliei în limba română a diaconului Coresi, tipărită în anul 1561
Revers: 1561 - anul tipăririi evangheliei și CORESI - numele tipografului, un desen de pe frontispiciul unei pagini din evanghelia lui Coresi - între brațele crucii se observă inscripția în grecește IS HS NIKA, însemnînd Isus Cristos învinge; inscripția circulară 450 DE ANI DE LA TIPARIREA EVANGHELIEI IN LIMBA ROMANA

Data emisiunii: 26 septembrie 2011

Tiraj: 500 de monede


Despre diaconul Coresi și despre tetraevangheliarul din 1561

Activitatea de tipograf a lui Coresi s-a desfășurat la Tîrgoviște - cetate de scaun a Țării Românești - și la Brașov, unde Coresi s-a stabilit la invitația judelui Hans Benkner (Hanăș Beagner).

Tetraevangheliarul lui Coresi (ot Tîrgoviște!, ~1510 - ~1581) este cea de-a doua carte tipărită în limba română. Este cea mai veche carte scrisă în românește care s-a păstrat pînă în prezent - din Catehismul luteran tipărit la Sibiu în 1544 de Filip Moldoveanul nu s-a conservat nici un exemplar. Marele merit al lui Coresi este utilizarea limbii naționale - cărțile sale, care au ajuns în toate teritoriile locuite de români, marcînd practic începutul limbii române literare.

Textul de pe aversul monedei este un fragment din epilogul cărții. De fapt, este un citat din Epistola Întîi către Corinteni a Sfîntului Apostol Pavel (în Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediție jubiliară a Sfântului Sinod, București, 2001, I Corinteni 14, 18, textul arată astfel: „dar în biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, decât zece mii de cuvinte într'o limbă oarecare”). Alegerea citatului este foarte potrivită pentru monedă; cu toate acestea, intră în mod ironic în contradicție cu miniatura cu prescurtări în grecește de pe revers.

Prima carte tipărită în țările române a fost liturghierul lui Macarie, ce datează din anul 1508.


Înapoi la pagina de selecție!