NIHIL SINE DEO
Înapoi
250 lei 1941 NIHIL SINE DEO
Înainte
250 lei 1941 NIHIL SINE DEO 250 lei 1941 NIHIL SINE DEO
30 mm diametru, 12 g, argint 83.5%, cupru 16.5%, margine netedă
valoarea nominală 250 LEI, stema României și anul 1941 încadrat de două linii ondulate, cunună din viță de vie cu ciorchini și din spice de grîu
Gravat pe cant: NIHIL SINE DEO
inscripția MIHAI I REGELE ROMANILOR și efigia regelui spre stînga. Sub gît este scris numele gravorului, H. IONESCU.

Tiraj: 13.750.000 piese

Imaginile monedei de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea unui donator anonim.

Despre monedele de 250 lei 1941 - NIHIL SINE DEO

Aceste monede au intrat în circulație în perioada 5-7 iunie 1941, înlocuind emisiunea cu TOTUL PENTRU TARA pe muchie. [Liliana-Nicoleta Hanganu, Mărci poștale, proiecte de monede și probe de bancnote din perioada statului național-legionar (septembrie 1940 - ianuarie 1941), Cercetări numismatice VIII, 2002]

Monedele de 250 de lei bătute sub Mihai diferă prin inscripțiile gravate pe muchie. Atît cele cu NIHIL SINE DEO cît și cele cu inscripția TOTUL PENTRU TARA intrate în circulație au fost bătute în 1941. Ca o a doua caracteristică distinctivă pe lîngă legenda de pe muchie, la moneda NIHIL SINE DEO anul este încadrat de două linii ondulate, ~ 1941 ~ , spre deosebire de cealaltă bătută în același an (pagina anterioară).

250 lei 1941 NIHIL SINE DEO 250 lei 1941 - semn despărțitor pe cant - detaliu

Cuvintele inscripției incuse NIHIL SINE DEO de pe muchie sînt despărțite de trei semne romboidale ornamentate, cu axa mică orizontală, așa cum se poate observa în imaginile de mai sus.


Monede de 250 de lei s-au bătut și în 1939 și 1940, sub regele Carol al II-lea, pe muchie fiind înscrisă deviza MUNCA CREDINTA REGE NATIUNE. Deși fețele cu valoarea nominală ale monedelor emise sub Carol al II-lea și sub Mihai par identice, ele sînt diferite. O deosebire evidentă (frunza dreaptă / îndoită, în stînga cifrei 2 de la 250) este prezentată în imaginea de mai jos (stînga - 1939, dreapta - 1941).

deosebiri de machetare - 250 lei 1939 - stînga - și 1941 - dreapta
Înapoi la pagina de selecție!