Catalog al tuturor monedelor românesti, cu imagini de 
                    calitate și cu informatii corecte
Înapoi
5 copeici 1771 - novodel
Înainte
proba 5 copeici 1771 novodel - avers proba 5 copeici 1771 novodel - revers
diametru 45 mm, 56.73 g, aramă
Avers: acvila bicefală a Imperiului Țarist, cu amîndouă capetele încoronate și cu o coroană deasupra, ținînd în gheare spada și sceptrul și stînd pe două scuturi ovale pe care se află stemele Moldovei și Munteniei, două linii orizontale apropiate, în exergă valoarea nominală 5 KOPIEKI, cu litere chirilice, sub valoare litera S de la Sadagura; cerc zimțat exterior; muchia ornamentată (cercuri concentrice în tandem, executate manual)
Revers: o coloană așezată peste două linii orizontale apropiate reprezentînd solul, avînd în partea de sus un scut încoronat purtînd monograma împărătesei Ecaterina a II-a, în stînga o tobă, o suliță, deasupra o fascie (o secure legată în mijlocul unui mănunchi de nuiele) și trei steaguri, în dreapta un tun, o suliță, deasupra un tui (lance avînd în vîrf o coadă de cal) și 3 steaguri, la baza coloanei o bonetă frigiană, în exergă anul 1771; cerc zimțat exterior

Imaginile piesei de mai sus sînt prezente pe site prin deosebita amabilitate a firmei „Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.”.


Monede Sadagura novodel

Două tipuri de probe de monede Sadagura s-au rebătut sub formă de novodel - cea de 3 denghi și cea de 5 copeici. Marele duce Gheorghi Mihailovici (1863–1919) scria în anul 1894 că matrițele celor două novodele au fost luate de el de la monetăria din Ekaterinenburg. Arată că aceste piese, copii grosiere după originale, nu au muchia „presată pe mașină”, și ca urmare piesele au muchia netedă, dar există și exemplare cu muchia cu diferite desene, prelucrată manual.

Novodelele pot fi deosebite relativ ușor de probele originale după desen. Au și diametrele mai mari cu 1-2 mm în comparație cu piesele originale.

Novodelele de Ekaterinenburg au următoarele caracteristici:

- avers: banda lată de sub scuturile principatelor lipsește, exerga fiind despărțită de cîmp prin două linii orizontale subțiri apropiate; scuturile cu stemele principatelor nu au relief, conturul exterior al acestora fiind marcat printr-o muchie înălțată;

- revers: banda lată reprezentînd solul lipsește; exerga este despărțită de cîmp prin două linii orizontale subțiri apropiate.

În prezent există mai multe alte tipuri de piese novodel, bătute însă în perioada contemporană. O astfel de piesă este prezentată mai jos prin amabilitatea domnului Mircea Jar (mulțumim încă o dată!) și diferă de novodelul prezentat în Monede și bancnote românești destul de mult, cea mai evidentă deosebire fiind absența cercului perlat exterior. Muchia este hașurată, în interiorul romburilor fiind puncte. Reproduce o față a novodelului bătut la Ekaterinenburg și o față a probei Sadagura.

5 copeici 1771 - avers 5 copeici 1771 - revers
diametru 43/46 mm, 41.15 g, bronz
Avers: vulturul bicefal al Imperiului Țarist, cu amîndouă capetele încoronate și cu o coroană deasupra, ținînd în gheare spada și sceptrul și stînd pe două scuturi pe care se află stemele Moldovei și Munteniei, două linii orizontale și valoarea nominală 5 KOPIEKI, cu litere chirilice, dedesubt litera S (Sadagura)
Revers: o coloană avînd în partea de sus un scut încoronat purtînd monograma împărătesei Ecaterina a II-a, în stînga o tobă, o suliță, deasupra o fascie (o secure legată în mijlocul unui mănunchi de nuiele) și trei steaguri, în dreapta un tun, o suliță, deasupra un tui (lance avînd în vîrf o coadă de cal) și 3 steaguri, la baza coloanei o bonetă frigiană, o bandă lată reprezentînd solul și, în exergă, anul 1771

Înapoi la pagina de selecție!