Monedă emisă de orașul Tomis
Înapoi
3 assaria - Commodus - Tomis
Înainte
monedă de 3 ași (assaria) emisă de orașul Tomis sub împăratul Commodus - avers monedă de 3 ași (assaria) emisă de orașul Tomis sub împăratul Commodus - revers
24 mm diametru, 8.5 g, bronz
Avers: Commodus laureat, spre dreapta, purtînd paludamentum (hlamidă sau pelerină purtată de generalii romani); gaură de centrare la baza maxilarului
legenda [AVT K Λ AIΛ AVP KOMOΔOC]
Revers: Nike mergînd spre dreapta, cu mantia unduindu-se în urma ei, ținînd o cunună de lauri în mîna dreaptă și cărînd un trofeu pe umărul stîng, în cîmp cifra 3 (litera grecească Γ, marcînd valoarea de 3 assaria);
legenda [MHTPOΠ] [Π]ONTOY [TOMETΩC]

Moneda corespunde descrierii de la poziția 1856 din catalogul Moushmov, și corespunde descrierii de la poziția 2714 din AMNG I (AMNG = Die antiken Münzen Nord-Griechenlands, B. Pick, 1898).

Despre zeița Nike

Nike era zeița victoriei, fiind fiica gigantului Pallas și a rîului Styx (care era fiica lui Okeanos, Ocean). Numele înseamnă a ataca sau a lupta. Nike apare adesea ca un atribut al lui Zeus sau al Atenei. De obicei este reprezentată cu aripi, ținînd în mînă o ramură de palmier sau o cunună de lauri. Echivalentul ei la romani era Victoria.

Despre împăratul Commodus

Împăratul Commodus (Marcus Aurelius Commodus Antoninus), ultimul împărat din dinastia Antoninilor, a domnit între 180 și 192. În anul 166 a primit de la tatăl său, împăratul Marcus Aurelius, titlul de Caesar, iar în 177 titlul de Augustus. După asasinarea sa pe 1 ianuarie 193, împărat a ajuns Pertinax.

Despre legendele monedei

Pe reversul monedei scria în grecește MHTPOΠ ΠONTOY TOMETΩC, adică METROP PONTOY TOMEOS, după înlocuirea literelor grecești cu litere latine. Probabil că o bună traducere a legendei ar fi Tomis, metropolă a Pontului.

Legenda de pe revers este AVT K Λ AIΛ AVP KOMOΔOC, reprezentînd traducerea în limba greacă a legendei latine IMP(erator) C(AESAR) L(ucius) AEL(ius) AUR(elius) COMMOD(us). Cuvîntul imperator a fost tradus prin autocrator (autokrates în greacă înseamnă cel care guvernează prin el însuși), IMP fiind înlocuit de AVT. Litera K ce urmează după AVT este probabil prescurtarea de la Kaisar, Caesar.

Din păcate pe această monedă legenda aversului este practic complet ștearsă, starea monedei fiind doar VG - Very Good. O monedă în starea de conservare VG păstrează conturul elementelor principale de design - bustul împăratului, în acest caz - cu puține detalii rămase în interiorul acestui contur.

Despre datarea monedei

Commodus și-a schimbat de mai multe ori numele. În anul 180 și-a schimbat prenumele din Lucius în Marcus. În anul 191 a revenit la prenumele Lucius. Tot în 191 Commodus și-a adăugat numele Aelius (pentru a arăta o pretinsă legătură de rudenie cu împăratul Hadrian), renunțînd la numele Antoninus - pe care îl luase în anul 180.

Așadar, pe baza legendei de pe avers este posibilă precizarea perioadei în care a fost bătută moneda: anii 191-192, fiindcă în componența numelui împăratului apare și Aelius.


Pentru cîteva informații istorice despre Tomis și pentru a vedea o hartă pe care apare Tomis, metropola sa Milet și alte cîteva cetăți grecești pontice printre care Histria și Callatis apăsați aici.


Înapoi la pagina de selecție!