Evenimente editoriale numismatice


august 2015 - Erwin Schäffer - Romania. Proiecte, probe monetare și catalogul monedelor emise. Designs, Pattern Coins and Catalogue of Issued Coins, 1990 - 2014. vol. II

Întotdeauna apariția unei noi cărți numismatice de calitate este un motiv de bucurie. Cu atît mai mult acum, fiindcă în luna august a apărut mult așteptatul volum al doilea al monografiei "Romania. Proiecte, probe monetare și catalogul monedelor emise. Designs, Pattern Coins and Catalogue of Issued Coins", scrisă de domnul Erwin Schäffer. Primul volum al monografiei - cuprinzînd anii 1860 - 1989, a apărut în anul 2009, autori fiind domnii Erwin Schäffer și Bogdan Stambuliu. Domnul Erwin Schäffer este deasemenea autorul monografiei "Romania. Jetoane, semne valorice și mărci. Tokens, Tags and Chips", publicată în anul 2012.

Volumul al doilea păstrează același aspect grafic deosebit, cu copertă cartonată, hîrtie foarte bună și cu fotografii color, de bună calitate.

Este de domeniul evidenței și în conformitate cu titlul că autorul a tratat în prezentul volum probele, proiectele de monedă și monedele emise (atît pentru circulație, cît și pentru numismați) în cei 25 de ani care au trecut între 1990 și 2014.

Prezentul volum este tot o ediție bilingvă, întregul conținut fiind prezentat atît în română cît și în engleză. Volumul are în total 480 de pagini, și a fost tipărit în doar 200 de exemplare, toate numerotate.

Volumul cuprinde o cantitate absolut impresionantă de informație. Autorul a introdus în text toate probele bătute în perioada 1990-2014 și cunoscute în prezent - după cum aflăm din prefață. Au primit găzduire în carte și unele piese evident românești, care nu sînt nici probe și nici monede, dar care sînt adesea vîndute pe Ebay ca și cum ar fi. De exemplu, marele set cu medaliile Olimpiadei de la Atlanta, comandat la Monetăria Statului de o firmă din străinătate numită International Currency Bureau. Un întreg capitol este dedicat seturilor de monetărie emise de BNR începînd cu anul 2000. Sînt listate sub formă de tabel toate emisiunile monetare oficiale ale perioadei. Conform opțiunii autorului, din listă nu fac parte diversele reproduceri de monede emise de BNR (bănuții din 1868, cele patru piese romane, kosonul etc.). Autorul abordează și subiectele "fierbinți" ale numismaticii de după 1990 - de exemplu, piesa de 10 lei 1996.

Privind lucrarea în ansamblu, este mai mult decît limpede că autorul a investit în această carte, ca și în precedentele, foarte mult timp, bani și, foarte, foarte multă pasiune și suflet.

Sîntem convinși că ne aflăm în fața unei noi lucrări de referință, care va rămîne astfel mulți zeci de ani de acum înainte. Credem că sîntem în asentimentul tuturor iubitorilor de monede românești afirmînd că, prin cele trei lucrări ale sale, domnul Schäffer a înzestrat numismatica românească cu un adevărat "monumentum aere perennius" (vorba poetului roman Horațiu).

Îl felicităm din inimă pe domnul Schäffer pentru realizările sale de pînă acum, și ne dorim ca și pe viitor să ne uimească cu volume la fel de minunate ca acesta. La mulți ani, domnule Erwin Schäffer!

   

18 mai 2014 - Marian Bolum - Bancnote circulate pe teritoriul României în perioada regalității (1877-1947)

Pe 18 mai 2014 va avea loc lansarea cărții "Bancnote circulate pe teritoriul României în perioada regalității (1877-1947)", scrisă de domnul profesor Marian Bolum. Cartea apare la editura bîrlădeană "Sfera".

   

30 noiembrie 2013 - Marian Bolum - Sistemul monetar național I. Monedele României (1867-2013)

Pe 30 noiembrie 2013 va avea loc lansarea cărții "Sistemul monetar național I. Monedele României (1867-2013)", scrisă de domnul profesor Marian Bolum. Cartea apare la editura bîrlădeană "Sfera".

Cuprinsul în limbile română și engleză și introducerea pot fi consultate în format pdf aici.

Spicuim din cuprinsul cărții:
- Înființarea sistemului monetar național. Primele monede românești
- Primele monede de argint realizate conform sistemului monetar adoptat în 1867
- Emisiunea monetară 5 lei 1880
- Monedele din cupru-nichel realizate în timpul domniei regelui Carol I
- Monedele jubiliare de argint din 1906
- Ultimele emisiuni monetare cu efigia regelui Carol I
- Monedele regelui Ferdinand
- Monedele divizionare emise conform Legii de stabilizare monetară din 1929
- Monedele uzuale emise în timpul domniei regelui Carol al II-lea
- Monede emise în timpul domniei regelui Mihai I
- Reforma monetară din august 1947. Ultimele monede emise în timpul domniei regelui Mihai I
- Monedele emise în perioada regimului comunist
- Monedele statului român după Decembrie 1989.

Așteptăm cu interes apariția cărții.

   

18 mai 2013 - Andone Cumpătescu - O istorie a literaturii române în imagini medalistice

Muzeul Unirii din Iași a găzduit în după-amiaza unei calde zile de mai un eveniment special: lansarea primei istorii a literaturii române văzute din unghiul medalisticii.

Așadar o carte cu un subiect inedit, îmbinînd surprinzător două domenii ale culturii noastre: literatura și numismatica.

„Vinovat” pentru această nouă reușită editorială este cunoscutul numismat ieșean, domnul profesor Andone Cumpătescu, atent cercetător al domeniului medalistic, pe care îl cunoaștem și din alte cărți atingătoare acestui subiect.

Cartea reușește să treacă cu agilitate prin vîrstele literaturii române, începînd cu apariția primelor tipărituri și cu umanismul românesc, trecînd din epocă în epocă prin generoasa tematică eminesciană și încheind etapa modernă cu Grigore Vieru și cu un neașteptat capitol închinat medicilor scriitori, totul fiind ilustrat cu numeroase medalii dar și cu monede omagiale bătute de Banca Națională a României și de Banca Națională a Republicii Moldova în ultimii douăzeci de ani.

   

Sala Dublei Alegeri a fost scena acestei lansări bine apreciate de cei prezenți care, după răsfoirea cărții și după un scurt moment poetic - natural prin specificul cărții inaugurate acum,

au avut prilejul să stea la o tacla cu autorul în răcoarea grădinii din dosul casei de pe strada Lăpușneanu,

s㠄fure” un autograf și să soarbă o cafea de întărire - pentru noaptea cea grea și albă a muzeelor ieșene.

Autorii site-lui Romanian coins / Monede romanești au avut de asemenea bucuria să participe la lansare, felicitîndu-l pe autor pentru noua reușită și asigurîndu-l de sprijinul lor pentru o a doua ediție.


octombrie 2012 - Erwin Schäffer - Romania. Jetoane, semne valorice și mărci. Tokens, Tags and Chips

În luna octombrie a apărut monografia "Romania. Jetoane, semne valorice și mărci. Tokens, Tags and Chips", scrisă de domnul Erwin Schäffer.

Volumul se remarcă de la prima vedere prin aspectul grafic deosebit: coperta este lucioasă și cartonată, iar în interior toate fotografiile pieselor sînt color.

Imediat după coperta interioară a fost plasat cuprinsul cărții, din care spicuim:
- Emisiuni locale
- Emisiuni nelocalizate
- Emisiuni neutrale
- Jetoane și mărci miniere
- Fise de telefon
- Jetoane de cazinou
- Mărci canine
- Mărci de legitimare la recensămînt
- Mărci de inventar.

Cartea reprezintă, fără îndoială, o amplă dezvoltare a volumului "Jetoane. Rumänien - Romania. Wetrmarken und Zeichen. Semne valorice și mărci", apărută la Editura Corvin din Deva în anul 2003. Ambele volume (2003 și 2012) sînt ediții bilingve - română și germană, respectiv română și engleză. Cele 462 de pagini ale noului volum conțin sute de piese noi, precum și noi capitole.

Volumul cuprinde o cantitate impresionantă de informație, acumulată - după cum aflăm din prefața semnată de autor - în ultimii 40 de ani. Acolo unde au fost disponibile, sînt oferite și informații despre emitent, uneori și cu un scurt istoric al activității acestuia. Este evident că autorul a investit în această carte mult timp, bani și, mai ales, foarte multă pasiune.

Față de ediția din 2003, autorul a ales un nou mod de numerotare, mai comod, cu un prefix din 2-3 litere ce arată tipul piesei sau localitatea. Emisiunile locale au fost grupate pe localități, cele nelocalizate - în ordine alfabetică, iar cele neutrale - în ordine crescătoare a valorii nominale. Autorul a introdus, în dreptul fiecărei piese, o pereche de numere (între 1 și 6) care apreciază gradul de raritate și aria tematică. O bibliografie consistentă - 99 de titluri - încheie lucrarea.

Prezentul catalog nu trebuie să lipsească din biblioteca nici unui colecționar de jetoane și de alte piese aparținînd domeniului marginal numismaticii cunoscut sub denumirile de "para-numismatică" sau "exonumia" ("în afara numismaticii").

Sîntem convinși că ne aflăm în fața unei lucrări de referință, care va rămîne astfel mulți zeci de ani de acum înainte.

   

aprilie 2012 - Marian Bolum - Studii și articole de numismatică

Spre sfîrșitul lunii aprilie va avea loc lansarea cărții "Studii și articole de numismatică", scrisă de domnul profesor Marian Bolum. Cartea apare la editura bîrlădeană "Sfera".

Coperta, cuprinsul în limbile română și engleză și introducerea pot fi consultate în format pdf aici.

Domnul profesor ne-a scris: "Cartea mea se adresează în primul rând colecționarilor începători având în vedere o sinteză a ceea ce s-a scris referitor la problemele abordate, cu unele accente pe aspectele economice sau contextul istoric în care au apărut unele din monedele prezentate (majoritatea monedelor fac parte din colecția personală) și cu unele puncte de vedere personale.".

Spicuim din cuprinsul cărții:
- Circulația monetară în Moldova și Țara Românească după încetarea emisiunilor autohtone
- Talerul - leu
- Emisiunea monetară Sadagura
- Talerul Mariei Tereza
- Încercări de reglementare a circulației monetare în prima jumătate a secolului al XIX
- Proiecte și probe monetare realizate în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
- Al. I. Cuza în medalistica bârlădeană
- Înființarea sistemului monetar național
- Primele monede românești.

Așteptăm cu interes apariția cărții.

   

12 noiembrie 2011 - Vlad Mario Homutescu și Adrian Homutescu - O istorie a monedelor Sadagura

Apăsați pentru a accesa pagina dedicată lansării cărții noastre!

   


Înapoi la pagina de selecție!