Înapoi
10 lei argint 2021 - 100 de ani de la nașterea mitropolitului Bartolomeu Anania
Înainte
37 mm diametru, 31.103 g, argint 99.9%, margine cu zimţi
Avers: ROMÂNIA, valoarea nominală 10 LEI, anul 2021, stema României, catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca
Revers: bustul mitropolitului, inscripția MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA și anii între care acesta a trăit, 1921-2011

Data emisiunii: 8 martie 2021

Tiraj maxim: 5000 de monede


Opera vieții lui Bartolomeu Anania este noua traducere a Bibliei în limba română, publicată în anul 2001.

Pentru traducerea Vechiului Testament Bartolomeu Anania a folosit ca bază Septuaginta, operă a 72 de învățați evrei care au lucrat în Alexandria sub presupusul patronaj al lui Ptolemeu al II-lea Filadelful, faraon elenistic al Egiptului (secolul III î.e.n.).

Traducerea din ebraică în greacă era necesară unui număr important de evrei trăitori în Egipt și care nu mai înțelegeau vechea lor limbă. Conform cu tradiția, au fost aleși pentru lucrare cîte șase traducători din fiecare seminție a lui Israel, deci 72 în total, de unde și numele de Septuaginta (acesta e numeralul 70 în limba latină - diferenta pînă la 72 nu este clară, fiind probabil o prescurtare de la septuaginta et duo). Septuaginta este cel mai vechi corp solidar al Vechiului Testament.

Lucrarea lui Bartolomeu Anania restaurează tradiția biblică românească instituită de prima Biblie tipărită în limba română, mai exact "Biblia de la București" (1688) a lui Șerban Cantacuzino, lucrare avînd la bază Septuaginta. După edițiile de la Buzău (1854-1856), Sibiu (Șaguna) și Blaj (1795, Bob), ultima ediție din marea filiație a apărut în 1914 la București (ediția sinodală).

Din 1936 și pînă în 2001, toate edițiile românești au folosit varianta Galaction, traducere (a lui Gala Galaction, cu Radu Preda și Nicodim Munteanu) după textul masoretic, o versiune canonică ebraică datînd aproximativ de la începutul secolului al X-lea.

Versiunea Galaction a rupt tradiția, avînd ca avantaj ipotetic și justificare o apropiere mai mare de original a traducerii, în sensul că limba greacă nu mai era, cum e în cazul Septuagintei, un intemediar între ebraică și română, dar prezentînd și marele dezavantaj al celor peste 11 secole scurse între versiuni! Studiul manuscriselor de la Marea Moartă, descoperite în anii '40 ai secolului al XX-lea în peșterile de la Qumran, a indicat Septuaginta drept superioară în originalitate textului mai nou, masoretic.

Traducerea Anania e o lucrare de rară erudiție biblică, în plan lingvistic, filologic și teologic, folosind pe lîngă Septuaginta, ca bază, și textul masoretic împreună cu numeroase alte ediții românești și străine: King James, Osty, Revised Standard Version, Today's English Version, Traduction Oecumenique de la Bible. Bartolomeu Anania excelează în efortul acordat redării sensului și expresivității originalului, fără a leza accesibilitatea publicului larg. Notele orginale de subtext (opt mii!) oferă cititorului o informație antrenantă și spectaculoasă prin numărul mare de etimologii ebraice și eline, incursiuni istorice și socio-culturale, dînd astfel viață chiar și pasajelor seci. Traducătorul interpretează bogat antroponimele și toponimele, nuanțînd interpretările proprii în raport cu cele din traducerile anterioare, remarcînd adesea sensuri aluzive, simbolice și chiar umoristice ale cuvintelor, posibile sensuri alternative atunci cînd e cazul.

Lectura este o experiență nouă și captivantă pentru toți cititorii Bibliei și în general pentru toți oamenii de cultură.

Prin hotărîrea sinodală nr. 255/2001 această valoroasă traducere a primit denumirea de „ediție jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, astfel devenind nu doar cea mai tînără versiune română ci și cea oficială.Înapoi la pagina de selecție!