Catalog al tuturor monedelor românesti, cu imagini de 
            calitate și cu informatii corecte
Înapoi
2 parale 1772, 1773, 1774
Înainte
2 parale 1772 - avers 2 parale 1772 - revers
diametru 34 mm, 16.36 g, bronz
într-un pătrat, 2 PARA (valută românească), linie orizontală și 3 KOPIEKI (valută rusească), totul cu litere chirilice
steme în bună măsură corupte (heraldic vorbind) ale Moldovei (la stînga) și Țării Românești (la dreapta) unite sub o coroană, legenda rusească
MON. MOLD: I VALOSK.
(scrisă cu chirilice), însemnînd MONEDĂ MOLDOVENEASCĂ ȘI VALAHĂ, anul 1772

Despre monedele Sadagura

Această monedă, ca și cea de 1 para de pe pagina anterioară, a fost bătută de armata rusească în timpul războiului cu turcii purtat între 1768 și 1774. Împărăteasa Ecaterina a II-a își înzestrase armata cu un buget frumos pentru acest război ȘI CU O MONETĂRIE, însă a uitat să furnizeze argintul sau metalul prețios necesar pentru batere. Acest fapt a condus la emiterea acestor două monede a căror valoare nominală nu era acoperită de nimic și a căror circulație a fost impusă populației românești contra produselor pămîntului.

Valoarea monedelor este dublă: mai întîi este exprimată în parale, paraua fiind o monedă mică turcească ce a circulat în principate alături multe alte monede europene, iar apoi în denghi sau kopieki (copeicile de mai apoi). Rusia a aplicat această politică multor țări pe care le cucereau sau pe care aveau de gînd să le cucerească, bătînd monede cu valoarea exprimată dublu și două legende cel puțin pentru Polonia, Finlanda și Georgia.

Ce este interesant de observat este că în nici un alt caz Rusia nu a bătut monede pentru DOUĂ țări odată: priviți legenda de pe avers care spune „MONEDĂ MOLDOVENEASCĂ ȘI VALAHĂ”. Moldova și Țara Românească erau desigur legate de moștenirea comună, limbă, religie și suzeranitate turcească, totuși în secolul al XVIII-lea erau țări distincte.

Cert este că împărăteasa Ecaterina a II-a Rusiei cunoștea faptul că principatele erau populate de români moștenitori ai vechilor romani și avea planul de a uni principatele într-un „Regat Dacic” care trebuia dăruit fiului ei.

Monedele au fost bătute în Moldova în tîrgușorul Sadagura de lîngă tîrgul Cernăuților. Stema orașului Sadagura în perioada interbelică era un scut încărcat cu un munte și trei roze rotunde, rozele semnificînd trecutul monetar al tîrgului (azi Sadagura este o suburbie a orașului Cernăuți și se găsește în Ucraina). Se prea poate ca în evul mediu domni români să fi bătut de asemenea monedă la Sadagura, dar cîtă vreme nu am găsit nici o mențiune în acest sens, trebuie presupus că simbolurile heraldice trimiteau la monetăria rusească ce a bătut aceste piese.

Bronzul din care au fost bătute monedele este atît de prost încît extrem de greu se poate găsi o piesă în condiție decentă iar piesa de o para este practic de negăsit în stare acceptabilă.

2 para 1772 2 para 1772
diametru 35.4 mm, 18.7 g, bronz  

Despre războiul ruso-turc din 1768-1774

Oficial, războiul a început pe 30 octombrie 1768, cînd Înalta Poartă a declarat război Rusiei. Pe 16 noiembrie 1769 voluntarii români conduși de Ilie Lăpușneanu ocupă orașul București prin surprindere. În aceeași zi atacul rusesc asupra Giurgiului nu are succes. Domnul Moldovei, Constantin Mavrocordat, este prins de ruși la Galați, pe 1 decembrie 1769 (moare trei zile mai tîrziu, la Iași). Pe 7 și 21 iulie 1770 armatele rusești (care aveau în componență și voluntari români) sînt victorioase în fața turcilor, la Larga și la Cahul. Între iulie 1772 și martie 1773, la Focșani și la București, au loc negocieri pentru încheierea păcii. Pacea se încheie pe 10 iulie 1774, prin tratatul ruso-turc de la Kuciuk-Kainargi (localitate în Bulgaria de azi). Principatele sînt scutite de haraci pe timp de doi ani. Între 27 septembrie 1769 și pînă în septembrie 1774 Moldova s-a găsit sub ocupația trupelor rusești, la fel Țara Românească, între noiembrie 1769 și iulie 1774.

Ca o consecință a acestui război, în urma convenției turco-austriece din 7 mai 1775 Austria răpește Moldovei un important teritoriu din partea de nord, ce ulterior a fost botezat de austrieci Bucovina. În regiunea răpită atunci se afla și cel mai important sanctuar al românilor, mormîntul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna.

2 para 1773 2 para 1773
diametru 35.2 mm, 16.4 g, bronz anul 1773?

Înapoi la pagina de selecție!