Este prezentă în imagini de calitate practic întreaga
                   numismatică românească.
Înapoi
5000 lei 2004 - 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare
Înainte
5000 lei 2004 - 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare 5000 lei 2004 - 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare
35 mm diametru, 31.103 g, aur 99,9%, margine netedă
Avers: ROMANIA, anul 2004, stema României, valoarea nominală 5000 LEI scrisă între două ornamente cu crini, un turn de cetate și pecetea mare a voievodului
Revers: bustul domnitorului, în plan secund biserica mănăstirii Putna, văzută dinspre sud-est, dedesubt inscripția PUTNA, anii 1504 și 2004 sub formă de fracție, inscripția circulară 500 ANI DE LA MOARTEA LUI ȘTEFAN CEL MARE

Data emisiunii: 19 aprilie 2004

Tiraj maxim: 250 de piese


Imaginile monedei omagiale de aur de deasupra sînt prezente pe site prin amabilitatea domnului Radu Lissner.


Moneda comemorează cei 500 de ani trecuți de la moartea lui Ștefan cel Mare.

Ștefan cel Mare mai este reprezentat și pe alte monede românești: 500 lei 1941 - Eliberarea Moldovei înrobite, 20 lei 1991, 1 leu, 5 lei și 100 lei 2007 - 550 de ani de la urcarea lui Ștefan cel Mare pe tronul Moldovei și 10 lei de argint din 2008 - mănăstirea Voroneț.

Ștefan mai apare și pe monede emise de Republica Moldova: 100 lei argint 2000 - 525 de ani de la bătălia de la Vaslui și 100 lei aur 2004 - 500 de ani de la trecerea în eternitate.

Un gros de argint bătut în timpul domniei lui Ștefan poate fi văzut apăsînd aici.

Cronicarul Grigore Ureche despre moartea lui Ștefan vodă

... Iară pre Ștefan vodă l-au îngropat țara cu multă jale și plîngere în mănăstire în Putna, care era zidită de dînsul. Atîta jale era, de plîngea toți ca după un părinte al său, că cunoștiia toți că s-au scăpatu de mult bine și de multă apărătură.

Despre ornamentele cu crini

Ornamentele cu flori de crin vor să atragă atenția asupra ascendenței mușatine a lui Ștefan cel Mare. Florile de crin apar de altfel și pe primele monede moldovenești, bătute sub Petru I Mușat.

Despre pecetea lui Ștefan cel Mare

Pecetea mare a domnitorului Ștefan cel Mare are în centru un scut cu stema Moldovei, cu bourul cu steaua între coarne și cu soarele (sub forma unei roze cu șase petale) și luna în laterale. Inscripția circulară este în slavonă și poate fi citită cam așa: PECIATI IO STEFANI VOEVODA GOSPODAR ZEMLI MOLDAVSKOI, adică pecetea lui Io Ștefan Voievod, gospodar al Țării Moldovei.

Despre biserica mănăstirii Putna

Construită între 1466 și 1469 și destinată a fi gropniță domnească, biserica, avînd hramul Adormirii Maicii Domnului, a avut o istorie zbuciumată. În 1498 a fost refăcută după un incendiu, în 1654 a fost distrusă de cazacii lui Timuș Hmelnițki, reconstruită apoi de Gheorghe Ștefan și de Istratie Dabija, în 1739 a fost ruinată în urma unui cutremur, și restaurată între 1756 și 1760 de mitropolitul Iacob Putneanul. În secolul trecut a fost restaurată cu metode moderne, urmărindu-se apropierea de aspectul din secolul al XV-lea.

Despre portretul lui Ștefan cel Mare

Ștefan cel Mare pe evangheliarul de la Humor Ștefan cel Mare pe un epitrahil de la Putna Ștefan cel Mare în tabloul votiv de la Mănăstirea Dobrovăț, pictură datînd din 1529

Imaginea centrală a monedei îl înfățișează pe voievodul moldovean Ștefan cel Mare și Sfînt.

Nu am putut găsi informații absolut sigure despre cine a realizat cunoscutul portret al lui Ștefan. Se pare ca tabloul ar fi inspirat după o carte poștală și că ar fi fost făcut în anul 1904 de pictorul Costin Petrescu, cu prilejul comemorării de la Borzești.

S-au păstrat puține imagini de epocă ale lui Ștefan cel Mare. În stînga se poate vedea un desen din evangheliarul din 1473, comandat de Ștefan pentru mănăstirea Humor și realizat de ieromonahul Nicodim. Voievodul poartă mustață și plete, așa cum este reprezentat și în alte portrete de epocă ce au ajuns pînă la noi, pe epitrahile sau pe tablouri votive (imagini reprezentînd ctitori, cu miniatura monumentului în mîini - de la cuvîntul latinesc votum, însemnînd promisiune; epitrahil sau patrafir se numește o fîșie lungă de țesătură, brodată cu motive religioase, purtată de preot sau de arhiereu în timpul serviciilor religioase). Pe un astfel de epitrahil păstrat la mănăstirea Putna este reprezentat Ștefan Vodă.

În stînga jos este prezentată o altă imagine foarte veche a lui Ștefan cel Mare, cea din tabloul votiv de la Mănăstirea Dobrovăț din apropierea orașului Iași. Biserica de piatră de la Dobrovăț a fost ctitorită de Ștefan cel Mare în anul 1503, fiind terminată de Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan. Pictura a fost realizată în 1529, în timpul domniei lui Petru Rareș, alt fiu al marelui voievod, și domn al Moldovei.

Mihail Sadoveanu despre comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare

La 400 de ani de la moartea marelui domnitor, scriitorul Mihail Sadoveanu a publicat un articol (în revista Sămănătorul, nr. 27 din 4 iulie 1904) în care a scris: „... Bătrînul Voievod își doarme somnul chinuit poate de visuri; și va mai dormi. Dar într-o zi sabia lui de oțel va străpunge mormîntul și va fulgera la soare. Și duhul vredniciei lui va trece ca un fior prin inimile deșteptate la o nouă viață. Atunci, după veacuri de visuri urîte, ți se va descreți chinul feții, vei zîmbi și vei ierta rătăcirile noastre. Atunci, bătrînule, umbra ta uriașă se va înălța deasupra oștilor nouă și-ți vor scînteia iar ochii, și se va cutremura văzduhul la glasul poporului tău!”. Profeticele cuvinte ale lui Sadoveanu s-au îndeplinit doar cîțiva ani mai tîrziu, în 1918, cînd a fost făurită România Mare. Atunci Ștefan s-a întors în patrie, împreună cu locul său de veci de la Putna și cu întreaga Bucovină răpită Moldovei în 1775 de austrieci.


Despre utilizarea semnelor diacritice pe monedele românești actuale

Ca o favoare deosebită făcută memoriei lui Ștefan cel Mare și Sfînt, pe această monedă au fost folosite diacritice pentru scrierea numelui marelui voievod! O excepție într-adevăr, dat fiind că diacriticele românești sînt considerate, de o perioadă destul de lungă deja, (bănuim!), o povară prea grea pentru mințile și mîinile grăbite ale veacului XXI. Analizînd fie și superficial inscripțiile recentelor monede atît omagiale cît și de circulație, observăm că acestea au fost cu consecvență ocolite. Vom vedea nume de personalități precum Brancusi, Brancoveanu, Saguna, ori toponime: Ramnic, Cotofenesti și chiar Romania. Este o astfel de scriere net superioară celei oficial utilizate, pentru a o înlocui în mod justificat?

Ca o importantă formă de manifestare a identității și prezenței românești pe harta geopolitică, monedele noastre au un impact cultural și politic major asupra imaginii României atît în exterior cît și interior. Considerăm că reutilizarea lor pe monede (dar bineînțeles, și pe frontispiciile diverselor instituții) ar fi departe de ridicol și, din contră, ar fi un pas important către normalitate din toate punctele de vedere.

Ca o observație semnificativă, toate legendele monedelor emise de Republica Moldova respectă în mod ireproșabil limba română, inclusiv din punct de vedere a semnelor diacritice.

Revenind, mai observăm că aceeași favoare i-a mai fost făcută lui Ștefan cel Mare și pe piesa de 20 de lei bătută între 1991 și 1996 (teoretic însă, pînă in 2003, deoarece a făcut parte din seturile de monetărie din 2000, 2002 și 2003). Probabil că numele său este prea notoriu și prea drag românilor pentru a-l scrie peltic.


Înapoi la pagina de selecție!