Înapoi
50 lei 2005
415 ani de la nașterea lui Grigore Ureche
Înainte
30 mm diametru, 16.5 g, 92.5% argint, margine netedă
valoarea nominală 50 LEI, anul 2005 între două mici semne rombice, REPUBLICA MOLDOVA și stema Republicii Moldova
efigia lui Grigore Ureche, o foaie de hîrtie pe care scrie „LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI”, deasupra o pană, inscripția GRIGORE URECHE, anii 1590 - 1647

Data emisiunii: 29 august 2005

Tiraj maxim: 500 de monede


Piesa este realizată la Monetăria Statului în România, avînd tirajul de 500 de exemplare. Mulțumim mult domnului Yu_L.Yan, care ne-a trimis imagini ale acestei monede.


Despre Grigore Ureche

Grigore Ureche (1590 - 1647) era fiul lui Nestor Ureche (mare boier moldovean, extraordinar de bogat, ctitor al mănăstirii Secu). Grigore Ureche a studiat în Polonia, poate la școala iezuiților din Liov, poate la școala Frăției ortodoxe din oraș. A fost mare spătar și mare vornic al Țării de Jos. În cronica sa (scrisă în timpul domniei lui Vasile Lupu, cînd în țară era relativ liniște și prosperitate) a prezentat istoria Moldovei dintre anii 1359 și 1594.

Despre Letopisețul Țării Moldovei

Opera lui Ureche este prima scriere importantă în limba română din Moldova. Manuscrisul lui Grigore Ureche s-a pierdut. La noi au ajuns doar copii (unele muntenești!), textul acestora fiind completat cu așa-numitele interpolări de Simion Dascălul, Misail Călugărul sau Axinte Uricariul. Din păcate, lucrarea a rămas neterminată din cauza morții lui Ureche. Titlul complet al (copiilor) cronicii este „Letopisețul Țării Moldovei, de cînd s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea scrie de la Dragoș vodă pănă la Aron vodă”.

Despre scrisul lui Grigore Ureche, George Călinescu notează în a sa „Istorie a literaturii române”: „Frazele cad în brocarturi grele sau în felii ca mierea. Vorbirea cronicarului e dulce și cruntă, cuminte și plină de ascuțișuri ironice. Invenție epică Ureche nu are și să povestească propriu-zis nu știe. Dar limba ridică pe spații mici scene epice, repezi ca niște nouri ce se desfac.”

Mare patriot, Grigore Ureche îi simpatizează în mod evident pe domnitorii care au înălțat Moldova și au făcut lucruri bune pentru țară. El trece sub tăcere, în cronica sa, unele fapte care îi păreau că ar aduce scăderi prestigiului Moldovei (Ștefan Ciobanu, Istoria literaturii române vechi).

Letopisețul lui Ureche este foarte important atît pentru istoriografie cît și pentru istoria literaturii române vechi.


Înapoi la pagina de selecție!